Brænder du for drift og sikkerhed – CBS søger nye kollegaer til ope­ra­tio­nel sikkerhed


Indledning

CBS er i gang med at styrke cyber -og informationssikkerhedsområdet yderligere og i den forbindelse søger vi to nye kollegaer til arbejdet med operationel sikkerhed.

Du vil blive en del af CBS’ IT-driftsenhed, hvor det primære formål er at identificere, implementere og/eller rådgive omkring sikkerhedstiltag, som har til hensigt at højne CBS’ generelle sikkerhedsniveau i IT-driften.

Der vil også være fokus på best practices inden for drift af både Microsoft og open source-systemer samt best practices inden for risikovurderinger og configuration management. Området dækker både vores on premise- og cloud-løsninger.

Som et nyt område indgår også arbejdet med at lokalisere nye indsatsområder og tilrettelægge indsatsen hensigtsmæssigt. Desuden vil der være et øget fokus på koordinering og organisering af de allerede eksisterende områder, så de lever op til risikovurderingerne.

Stillingerne er placeret i Driftsenheden, og du vil blive inddraget i en stor variation af opgaver indenfor it-sikkerhed relateret til opsætning, konfigurationer, driftstilrettelæggelse og hændelseshåndtering samt opfølgning.

Vi arbejder med CIS Critical Controls og ISO/EIC 2700x som rammeværker. Der vil også være opgaver i relation til security by default og security by design, da it-sikkerhed altid skal være tænkt ind fra starten i både drift og udvikling.

Arbejdsopgaver i stillingen

Der er blandt andet følgende hovedopgaver i stillingen:

 • Tilrettelægge, implementere og udføre best practices inden for drift, vedligehold, oppetid, og rettigheds- og konfigurationsstyring
 • Støtte ved it-sikkerhedshændelser og sikring af systemer
 • Bistå ved risikovurderinger indenfor cyber- og informationssikkerhed
 • Etablering af Log Management og SIEM herunder tilrettelæggelse af monitorering/rapportering samt bidrage til håndtering af hændelser.
 • Arbejde med og udvikle processer indenfor sårbarhedsskanninger og CIS-20
 • Tilrettelægge overholdelse af sikkerhedspolitikker og opfølgning blandt andet ved arbejde med proces- og procedureudvikling
 • Sparring i forhold til sikkerhedspraksis i forbindelse med drift og vedligehold
 • Driftsarbejde på relevante systemer
 • Deltagelse i projekter og projektarbejde

Dine kvalifikationer og personlige kompetencer

Stillingen kræver en person med blandt andet følgende kompetencer:

 • Teknisk erfaring med operationel informationssikkerhed
 • Informationssikkerhedsuddannelse og/eller sikkerhedscertificeringer
 • Godt kendskab til teknisk IT-infrastruktur
 • Erfaring med sikkerhed, logning, sårbarhedsskanninger og rapportering
 • Erfaring med projektdeltagelse og evt. også projektledelse.

Derudover lægger vi vægt på at:

 • Du er engageret, fleksibel, og målrettet
 • Du kan følge opgaver til dørs og tage selvstændigt ansvar
 • Du har en professionel og åben måde at kommunikere på
 • Du har erfaring med projektarbejde og er en god teamplayer
 • Du lægger vægt på rettidig og opdateret dokumentation.

Endelig skal du have engelskkompetencer på et niveau, der svarer til stillingens indhold og krav.

Driftsenheden

Driftsenheden har ansvar for at vedligeholde og styre CBS’ IT-infrastruktur, herunder netværk, directory-services, e-mail, databasesystemer, forretningsapplikationer, backup og sikkerhed. Vi har fokus på konsolidering og standardisering, og vi styrer vores teknologiske rejse ved hjælp af vores teknologistrategi som sætter rammerne for, hvilke teknologier der anvendes. Driftsenheden består af 15 engagerede medarbejdere, og vi lægger vægt på professionelt samarbejde, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af ansvarsområderne. Dette opnår vi gennem en høj grad af åbenhed, dialog og gensidig respekt. I Driftsenheden benytter vi Kanban til løbende koordinering og vidensdeling.

Vi tilbyder

 • En travl og spændende hverdag med varierende opgaver inden for forskellige faglige områder
 • At få ansvar for og deltage i drift og vedligehold af CBS’ IT-systemer og gøre en forskel
 • Stor mulighed for at medvirke til at tilrettelægge opgaver
 • En uformel omgangsform
 • En arbejdsplads med foretrukne værdier som frihed under ansvar, teamspirit og involvering
 • Gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Et alsidigt teknologisk miljø, der udfordrer din evne til udogmatisk at tænke ’på tværs’
 • Rummelige rammer for tilrettelæggelse af opgaver og en fleksibel arbejdstid (flekstid)

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte It-driftschef Morten N. Nielsen på mnn.it@cbs.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 21. august 2022.

Din ansøgning

Du søger stillingen online ved at åbne linket "Søg jobbet her", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer og CV.


We transform society with business

CBS er et globalt anerkendt business universitet med dybe rødder i den nordiske, socioøkonomiske model. Vi har et bredt fokus på erhvervslivets og samfundets udfordringer i det 21. århundrede. Derfor har vi en samlet portefølje af tværfaglig forskning og uddannelse af høj kvalitet, der har styrket generationer af fagfolk og ledere i den private sektor og andre steder.

Universitetet ligger på Frederiksberg og har ca. 21.000 fuldtids- og deltidsstuderende, 760 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere, 210 ph.d.-studerende og 680 administrative medarbejdere samt en portefølje af bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.-og efter-/videreuddannelser udbudt på både dansk og engelsk.

Med vores globale profil følger en forpligtelse til at bidrage til udviklingen af transformative kompetencer hos studerende, kandidater og virksomhedsledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kræver en fælles indsats, og derfor fokuserer vores strategi på at styrke nuværende og starte nye partnerskaber med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.

Gem job