System­ko­or­di­na­to­rer til Schen­gen­om­rå­det i Koncern It i Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment


Vil du være bindeled mellem It og forretning i Koncern Its Systemforvaltning? Vil du arbejde med it-understøttelse af det europæiske Schengensamarbejde? Har du lyst til at spille en central rolle i at omsætte EU-krav og forretningens ønsker til it-løsninger? Og vil du være en del af en enhed, der videreudvikler og forvalter koncernens systemportefølje af høj samfundsmæssig relevans? Så er du måske én af vores nye kolleger.

Lidt om alt det vi tilbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriet er godt i gang med at implementere en række vigtige EU-initiativer i forhold til Schengensamarbejdet, og vi har brug for flere kræfter til at understøtte dette arbejde i Koncern It. Vi søger systemkoordinatorer og systemkonsulenter til vores it-forvaltningsgruppe på Schengenområdet. Så har du lyst til at arbejde med implementering, videreudvikling og forvaltning af en række it-systemer på Schengenområdet, skal du søge en af vores stillinger.

Vi søger både nyuddannede og erfarne kolleger.

Lidt om systemerne

En af kerneopgaverne på Schengenområdet er forvaltning af det allerede eksisterende danske visumsystem, som er opkoblet til EU’s centrale visumsystem der forvaltes og driftes af EU’s IT-agentur for større it-systemer, eu-LISA (Det Eruropæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Områder med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed).

Koncern It er på nuværende tidspunkt, sammen med EU og andre medlemslande, ved at implementere et digitalt ind- og udrejsesystem (EES), som kort fortalt er digitalisering af passtempler således, at de respektive myndigheder via et it-system vil kunne se, om en udlænding er udrejst i overensstemmelse med reglerne for vedkommendes ophold i Schengenområdet. En anden ny opgave er implementering og forvaltning af et nyt kommende EU-system, ETIAS, som er et system til administration af rejsetilladelse for ikke visumpligtige udlændinge på lige fod med det amerikanske system ESTA. Når EES og ETIAS er fuldt ud implementeret i Schengenområdet, vil EU og Schengensamarbejdet have bedre kontrol over, hvem der opholder sig på territoriet.

Foruden ovennævnte kommer bl.a. en opgave omkring forvaltning EURODAC, som er et Schengensystem, hvor de respektive medlemslande registrerer og verificerer asylansøgers fingeraftryk, for at forhindre at en asylansøger søger asyl i mere end et medlemsland.

Når man arbejder med it-systemer i relation til Schengensamarbejdet er der en stor berøringsflade med Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, EU, eu-LISA og andre medlemslande. Arbejdet indebærer implementering af ændringer afstedkommet af både dansk og international lovgivning. Det forventedes derfor, at du kan begå dig på både dansk og engelsk og at du vil være villig til at påtage dig tjenesterejser i forbindelse med internationale møder.

Lidt om stillingen

Vi er organiseret med en systemforvaltningschef, som er personaleansvarlig chef og flere systemkoordinatorer samt en række systemkonsulenter.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med både forretningen, øvrige medarbejdere i Koncern It, andre nationale og internationale myndigheder samt eksterne leverandører.

Opgaverne som systemkoordinator er primær af koordinerende karakter.
Du vil bl.a. skulle:

 • have et godt overblik, være visionær og indgå i drøftelser med ledelse om prioritering
 • varetage opgaver relateret til fakturagodkendelse og økonomistyring
 • varetage løbende leverandørstyring både på daglig basis og i den overordnede styring
 • deltage i udviklingsprojekter
 • udarbejde notater, høringer og opgaver i relation til ministerbetjening

Du bliver en del af Koncern It, som har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi er en ambitiøs arbejdsplads bestående af 80 kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver. Vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen – meget gerne præget af humor. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog.

Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, det vil sige levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser m.v. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører. Koncern It er organiseret i seks enheder, Enheden for Strategi og Styring, Program- og Projektenheden, Udviklings- og arkitekturenheden, Systemforvaltning for ESDH-systemer mv. Systemforvaltning for øvrige systemer og Driftsenheden.
Stillingerne er placeret i enheden for Systemforvaltning for øvrige systemer.

Vi er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Vores forventninger til dig    

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du kan have en it-uddannelse, være jurist eller have en anden akademisk generalistuddannelse kombineret med interesse for videreudvikling og forvaltning af it-systemer. Måske har du et par års erhvervserfaring, eventuelt fra en it-organisation eller fra forretningssiden gerne med erfaringer fra EU-samarbejde eller udlændingeområdet. Nyuddannede vil også komme i betragtning. Det vigtigste er, at du har gåpåmod og ønsker at lære nyt.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor vi forventer, at du: 

 • har erfaring med eller lyst til at lære hvordan man får forretningsbehov og it-krav til at mødes 
 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt 
 • kan sikre fremdrift og er løsningsorienteret 
 • kan strukturere, dokumentere og selvstændigt planlægge dit arbejde 
 • er god til at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer
 • agerer proaktivt, så forudsigelige ændringer og vedligeholdelsesopgaver håndteres rettidigt

Det vil være en fordel, hvis du er vant til at arbejde struktureret og analytisk samt sætter en ære i, at dine opgaver leveres inden for aftalt tid, budget og kvalitet.

Derudover er det en fordel, hvis du har: 

 • erfaring med forvaltning af forretningskritiske systemer
 • politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation
 • erfaring med metodisk application management
 • relevante certificeringer og erfaring med agile metoder.

Yderligere information

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten eller mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

Du vil som systemforvalter i første omgang blive tilknyttet forvaltning på ét område, men kan på sigt blive tilknyttet forvaltning af andre systemer. På flere af koncernens it-systemer er der et højt krav om tilgængelighed. Det kan betyde, at du vil skulle indgå i en vagtordning. Endvidere vil afvikling af servicevinduer på nogle systemer skulle foregå uden for normal arbejdstid. Der er tjenesterejser knyttet til stillingen.  

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt om stillingerne, er du velkommen til at kontakte systemforvaltningschef Louise Dainese på telefonnummer 61 98 34 34 eller på e-mail lbd@uim.dk (dog ikke i uge 29 grundet sommerferie).

Søg stillingen   

Klik på knappen nederst på siden og upload din ansøgning, eksamensbevis m.v. senest fredag den 12. august 2022, kl. 12.00

Vi forventer at holde samtaler onsdag den 17. og torsdag den 18. august.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingerne. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.


Gem job

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Publiceret: 11. juli 2022

Arbejdssted

Location København