Ap­pli­ca­tion managere/sy­stem­for­val­te­re til Fi­nan­stil­sy­net


Finanstilsynet er på udkig efter to engagerede application manager, der brænder for alle dele af de forvaltningsmæssige opgaver og som har en stor forkærlighed for IT og digitalisering. I skal beherske de forvaltningsmæssige aktiviteter og fremsynethed.

I skal bl.a. stå for forvaltningen af tre af Finanstilsynets helt centrale og kritiske systemer, som får stigende betydning for Finanstilsynets arbejde. Det ene system indeholder et centralt stamregister for virksomhedsoplysninger (Microsoft Dynamics), det andet for selskabsmeddelelser mv. og det tredje er et indberetningssystem, som indsamler transaktionsrapporter fra lokale virksomheder og udveksler transaktionsrapporter med de øvrige EU-lande dvs. at forvaltningen varetages i et tværgående internationalt samarbejde.

I skal endvidere medvirke til etableringen af en forvaltningsenhed, hvor forvaltningsopgaver kan løses på tværs af enheden, men hvor der samtidig fastholdes mere specialiserede systemviden og -opgaver hos den enkelte systemforvalter. Formålet vil være at højne service og at gøre det nemmere at overdrage afsluttede projekter til forvaltningsenheden.

Du må gerne have erfaring med digital understøttelse af processer og arbejdsgange, og har redskaberne til at forstå organisationen i et forretningsperspektiv. Med din værktøjskasse kan du omsætte din viden til en digital kontekst, der understøtter de forretningsmæssige behov.

Lyder dette interessant for dig og har du lyst til at arbejde med videreudviklingen af Finanstilsynets kernesystemer, så hører vi gerne fra dig.

Jobbets indhold

Som application/systemforvalter har du i samarbejde med systemejeren, forretningen og driftsenheden bl.a. fokus på at sikre videreudvikling, optimeringer, leverandørstyring, opgavestyring og prioritering og dokumentation af løsningen mv. Vi forventer, at du er proaktiv i relation til de forvaltningsmæssige opgaver, som skal varetages i tæt samarbejde med IT-kontorets øvrige medarbejdere og forretningens systemejere.

Du kommer til at indgå i en enhed med otte dedikerede projektledere og to forvaltere, og du vil blive en del af et dynamisk kontor med 25 engagerede IT-medarbejdere.

Du vil i det daglige bl.a. være beskæftiget med at;

 • Kortlægge og styre udviklings- og ændringsopgaverne i relation til systemerne
 • medvirke til at sikre en stabil drift
 • være kontakten til og evt. indhente rådgivning fra IT-systemernes leverandører og øvrige eksterne leverandører
 • styre og forstå konsulenter i forbindelse med opgraderinger og installation af nye funktionalitet
 • kommunikere og rapportere driftsforstyrrelser
 • vejlede og støtte system- og dataejer med information om systemet
 • sørge for koordinationen mellem et IT-systems leverandør og sy-stemejer, og har en rådgivende funktion over for systemejeren f.eks. i relation til at kvalificere udviklingsønsker
 • udarbejde beslutningsgrundlag og løbende statusrapportere
 • gennemføre projekter og ændringsanmodninger i relation til systemerne i overensstemmelse med de aftalte mål samt at indføre og forankre projekternes leverancer
 • gennemførelse af udbud/indkøb relateret til IT-systemerne
 • medvirke til den løbende leverandør- og økonomistyring

Som kommende systemforvalter i Finanstilsynet forventer vi af dig, at du:

 • har opnået gode erfaringer som applikation manager og i projektlederrollen
 • anser systemforvaltning som din karrierevej og trives med håndtering af mange interessenter og varierende opgaver
 • formår at arbejde standardiseret og struktureret
 • det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med at arbejde med stamregistre og hvis du har kendskab til Microsoft Dynamics
 • i løbet af kort tid formår at sætte dig ind i de IT-strategiske og forretningsmæssige behov og har en forståelse for Finanstilsynets virke som finansiel ”vagthund”
 • har minimum fem års erfaring med systemforvaltning, eller projektledelse af mindre projekter og meget gerne har erfaring med de særlige forhold omkring offentlige udbud, EU-udbud, indkøb via SKI rammeaftaler mv.
 • er god til at kvalitetssikre tekniske løsninger
 • kan formulere dig klart og tydeligt på såvel dansk som engelsk
 • medvirker til at styrke og professionalisere vores enhed og -arbejde i Finanstilsynets IT-kontor.

Udover godt humør og en høj faglighed lægger vi vægt på, at du har en god situationsfornemmelse, der gør dig i stand til at kommunikere og agere professionelt med såvel interne som eksterne interessenter på alle niveauer. Desuden er du som person struktureret og skarp i din prioritering. Du opsætter klare mål og succeskriterier for dit arbejde, ligesom du er god til at følge op og herigennem skabe synlig fremdrift. Din effektivitet og gennemslagskraft hjælper dig til at (over)holde fastlagte leverancerammer så som kvalitet, tid og økonomi.

Finanstilsynet som arbejdsplads

Finanstilsynet er en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor der er et højt aktivitetsniveau, men også en uformel stemning og et rart arbejdsmiljø, hvor du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde. Hos os kommer du tæt på den finansielle sektor, arbejder med aktuelle og nærværende problemstillinger, og du vil opleve, at din indsats bidrager til opfyldelsen af væsentlige samfundsnyttige formål. Vi tilbyder selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver, og vi har en attraktiv pakke med goder og fordele. Herudover har vi et internt karriere- og kompetenceprogram, som vil give dig rig mulighed for faglig og personlig udvikling. Du vil opleve en god balance imellem dit arbejdsliv og dit personlige liv. Læs mere om kontoret og om Finanstilsynet på vores hjemmeside og på LinkedIn.

Ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem AC eller HK og Finansministeriet og vil være underlagt de interne retningslinjer, som gælder alle ansatte i Finanstilsynet. I forbindelse med ansættelse skal der fremvises straffeattest.

Vil du være en del af holdet?

Der er ansøgningsfrist: 7. august 2022. Du ansøger via "Søg jobbet her" eller via vores elektroniske ansøgningssystem på vores hjemmeside. Læg dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag ind i systemet sammen med din ansøgning.

Yderligere information om selve stillingen kan fås ved henvendelse til IT-chef Rolf Jarlbæk på telefon 33 55 82 19 eller Vicekontorchef Malene Hansen på telefon 33 55 84 22. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Zena Lotus Hansen på telefon 91 33 70 61.

I Finanstilsynet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.


Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor tæt på S-tog og Metro på Østerbro i København, men flytter til Strandgade på Christianshavn sommeren 2022.

Gem job

Finanstilsynet
Publiceret: 12. juli 2022

Arbejdssted

Location København