Leder til IT-Ap­pli­ka­tio­ner i Koncern IT


Er du en dygtig og erfaren personaleleder med flair og interesse for procesoptimering? Så kom og bliv en del af vores voksende hold i Koncern IT – vi har brug for dig. Hos os får du masser af udfordringer, stort ansvar, høj frihedsgrad, dejlige kollegaer og en fantastisk kultur.

Bliv en del af Koncern IT’s Applikationsenhed og få en unik chance for at opbygge et nyt centralt team. Du refererer til enhedens funktionschef og vil blive en af afdelingens 5 teamledere med den direkte personaleledelse for et team på ca. 11 ud af afdelingens ca. 80 specialister.

Du kommer til at spille en aktiv rolle i en travl afdeling, som er fagligt og socialt velfungerende. Du er en inspirerende leder, der formår at motivere og give plads og rum til fagligt dygtige specialister. Vi sætter pris på et konstruktivt samarbejde og den gode stemning på tværs af afdelinger. Vi tror på frihed under ansvar og arbejder med at motivere til høj selvledelse og ønsker derfor en leder, som understøtter denne vision.

Med Koncern IT som arbejdsplads vil du få stort ansvar og medbestemmelse. Der er højt til loftet, en uformel tone og mange dedikerede kollegaer. Du vil sammen med de andre teamledere indgå i en ledelsesgruppe, hvor der er rig mulighed for ledelsesmæssig sparring, da vi sætter en ære i at spille hinanden gode. Som teamlederkollega Stine Gro Salling siger om afdelingen: ”Dygtige medarbejdere, spændende opgaver og sparring med teamlederkollegaer og funktionschef gør, at min dag er fuld af grin, udvikling og meningsfulde løsninger”.

Du får ansvar for at opbygge et helt nyt team med fokus på processoptimering og standardisering

Du vil med denne rolle få ansvar for et nyt team, der skal levere standarder og processer på kryds af de forskellige teams i Applikationer. En af dine primære opgaver vil være at sikre, at vi arbejder effektivt i Applikationer, fx har vi behov for gennengang og optimering af vores processer omkring håndtering af leverandører, dokumentation, driftoverdragelse o.lign. Teamet arbejder ligeledes med processer og retningslinjer der sikrer, at vi lever op til gældende lovgivning og regulativer.

Det er afgørende for os, at der kommer en klar struktur og opgaveprioritering, der kan være med til at sikre fremdrit i vores opgaver. Hovedparten af dine opgaver vil skulle løses i samarbejde med kollegaer på tværs af Koncern IT fx processkonsulenter, projektledere, teamledere fra andre afdelinger m.v. Det er derfor vigtigt, du vægter kommunikation, samarbejde og konstruktiv dialog højt og forstår vigtigheden af alles input til opgaveløsningen – du er afhængig af den.

Er du optaget af det gode samarbejde, og har du en motiverende og struktureret ledelsesstil?

Det er vigtigt for os, at du skaber et overblik over afdelingens opgaver og kompetencer, og at du dermed har et skarpt blik for ressourcestyring. Du trives med at arbejde på en strukturet måde med administrative opgaver og klassiske ledelsesopgaver som rekruttering eller kompetenceudvikling. Du må gerne have erfaring med ITIL principper eller er certificeret i ITIL. Endvidere har vi brug for dig, som:

  • Kan sætte retning og være rollemodel for dine medarbejdere
  • Har erfaring med ledelse af specialister, der varetager vidt forskellige opgaver eller har erfaring fra lignende stilling
  • Motiveres af personaleledelse og udvikling af medarbejdere
  • Kan medvirke til at udvikle samarbejdet på tværs i organisationen
  • Har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
  • Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt

Derudover lægger vi stor vægt på dine personlige kompetencer, hvor du kan karakteriseres som en god samarbejdspartner, der er proaktiv og saglig i din håndtering af opgaver. Du er god til at planlægge, gennemføre og afslutte proceser eller opgaver og særlig god til at motivere andre omkring dig til det samme.

Hvis du besidder flere af ovenstående kompetencer, så er det måske dig, vi leder efter.

Sådan kan du høre mere

Der er ansøgningsfrist den 14. august 2022. Og vi forventer at afholde 1. samtaler den 18.-19. august samt 2. samtaler den 29. august 2022. Vi ønsker gerne ansættelse 1. oktober 2022. Så send meget gerne din ansøgning til os. Vi har planlagt at bruge test mellem 1. og 2. samtale.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte Funktionschef Pia Breddam Kofoed i uge 32 på mail piabk@regionsjaelland.dk eller på telefon 41878402.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning, der er med til at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside her.

Vi glæder os til at høre dig.

Kontaktpersoner:

Navn: Pia Breddam Kofoed
Stilling: Funktionschef
E-mail: piabk@regionsjaelland.dk
Mobil: 41878402

Gem job