Om­rå­de­chef til Center for Kunder i Statens It


Er du en serviceorienteret, dynamisk og erfaren chef, og vil du være med til at lede og udvikle kundeområdet i Statens It? Så er jobbet som områdechef i Center for Kunder i Statens It måske noget for dig.

Kundeområdet har udviklet sig i takt med, at en række statslige institutioners it-drift er overgået til Statens It. I løbet af 2022 og 2023 forventes flere statslige institutioners it-drift at overgå til Statens It, og derfor ønsker vi at udvide kundeområdet med endnu en områdechef og dermed omdanne det til et center på lige fod med øvrige områder i Statens It.

Om stillingen

Sammen med den nuværende områdechef i Center for Kunder bliver du ansvarlig for Statens It’s leverancer til vores kunder og det daglige samarbejde med kunderne – herunder at være med til at sikre en høj tilfredshed med Statens It blandt kunderne.

Kundeområdet samarbejder direkte med kunderne om opfølgning på den leverede drift og projektleverancer til kundernes egne it-projekter. Som områdechef i Center for Kunder har du procesansvaret for ”business relationship management”, ”change management” og ”service level management”.

Kundeområdet er organiseret i tre kundeteams med sammenlagt 17 teamledere, der fungerer som kundepartnere, og som dermed er ansvarlige for specifikke kunder.

Du vil blive en del af Statens It’s chefgruppe og refererer direkte til direktionen i Statens It.

Om dig

Som områdechef formår du at danne en bro mellem kunden og Statens It på en sådan måde, at begge parter føler sig godt serviceret, og at der altid findes løsninger i en travl hverdag.

Du forstår at motivere og udvikle kundepartnerne, og delegerer ansvar til dem samtidig med, at du har en god fornemmelse for, hvornår sagerne kræver din opmærksomhed.

Vi forventer, at du:

  • har fokus på at skabe sammenhæng og stabilitet i den samlede organisation via et fleksibelt samspil med lederkolleger, medarbejdere, kunder, leverandører og øvrige interessenter
  • kan sætte retning og har gennemslagskraft
  • er både personligt og fagligt robust
  • er en dygtig personaleleder
  • er synlig, udadvendt og god til at kommunikere

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra en lignende stilling i eksempelvis en statslig styrelse.

Om os

Statens It drifter systemer for over 33.000 brugere på 19 forskellige ministerområder. Statens It skal levere stabil it-drift, som kunderne er tilfredse med, og de leverede løsninger skal bidrage til at sikre effektivisering af den offentlige sektor.

Vi tilbyder et job i en åben, uformel og dynamisk organisation, der er præget af et højt fagligt niveau og med en uformel og fleksibel arbejdsform med dygtige og kompetente kolleger. Samtidig får du mulighed for at være med til at præge udviklingen på it-området på tværs af statens mange institutioner.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Michael Ørnø på telefon 2329 1216 eller områdechef Inge Lise Hansen på telefon 7231 1233.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg jobbet her” senest den 14. august 2022. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Vi forventer at holde samtaler løbende. Samtaleforløbet vil bestå af to samtalerunder. Mellem de to samtalerunder gennemføres et testforløb.

Stillingen forventes til besættelse pr. 1. september 2022.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job

Statens IT
Publiceret: 13. juli 2022

Arbejdssted

Location Ballerup