Ge­ne­ra­list søges til at arbejde med cyber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed i fi­nans­sek­to­ren


Vil du arbejde med cybersikkerhed og strategiimplementering i en samfundskritisk sektor? Så har vi brug for dig i Finanstilsynet til at implementere strategien for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed og varetage en række andre opgaver som led i Finanstilsynets rolle som decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed i finanssektoren (DCIS Finans).

Du kan læse mere her.

Hvad forventer vi af dig? 

Du kan enten have et par års erfaring på arbejdsmarkedet eller være nyuddannet med relevant erfaring fra f.eks. studiearbejde eller praktikforløb. Gerne med cyber- og informationssikkerhed, men det kan også være med f.eks. projektstyring, interessenthåndtering og/eller ministerbetjening. Stillingen kræver en evne til forstå både IT-sikkerhedsrelaterede forhold, men også juridiske, økonomiske og politiske aspekter. Du kan f.eks. have en IT- eller samfundsfaglig videregående uddannelse. 

Det er vigtigt, at du kan kombinere projektstyringskompetencer og analytiske kompetencer med evnen til at skabe et godt samarbejdsmiljø om en fælles opgave. Det skyldes, at opgaverne på området løses i samarbejde med andre myndigheder og med virksomhederne i den finansielle sektor. Finanstilsynet varetager rollen som decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed i den finansielle sektor. DCIS Finans har det overordnede ansvar for den tværgående indsats i forhold til cyber- og informationssikkerhed i den finansielle sektor, men mange af de konkrete opgaver løses af enten de finansielle virksomheder eller andre aktører, herunder Nationalbanken og Center for Cybersikkerhed. Et tæt samarbejde med de forskellige aktører er derfor en afgørende forudsætning for at løfte den vigtige samfundsmæssige opgave, det er at implementere strategien.

Herudover lægger vi vægt på, at du som person:

  • er grundig og følger opgaver til dørs.
  • er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt.
  • har en åben og positiv tilgang til arbejdsopgaverne.

Hvilke opgaver skal du især løse?     

Du bliver en del af et stærkt team på 11 personer i Kontoret for IT-sikkerhed, cyberrisici og DCIS. Kontoret er ansvarlig for implementeringen af strategien for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed. Dine opgaver vil omfatte videreudvikling af strategien og opfølgning på strategiens målsætninger. Derudover vil du skulle indgå i den løbende koordinering med strategiens interessenter, herunder Erhvervsministeriet, Nationalbanken og Center for Cybersikkerhed samt i den løbende dialog og sparring med øvrige samfundsvigtige sektorer. 

Udover opgaver i forbindelse med strategien varetager Kontoret for IT-sikkerhed, cyberrisici og DCIS IT-tilsynet med Danmarks største banker, datacentraler m.v. Kontoret gennemfører blandt andet IT-inspektioner, løbende overvågning af de finansielle virksomheders IT-sikkerhed og vedligeholder lovgivningen på området. Du vil således indgå i et team med stor faglig indsigt i cyber- og informationssikkerhed, som gerne vil lære fra sig. 

Vi hjælper hinanden med de mange opgaver, sparrer meget gerne om faglige problemstillinger og er fleksible og uformelle. 

Hvordan er dine ansættelsesvilkår? 

Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Indplacering vil være efter erfaring og kvalifikationer. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.

Da jobbet indebærer behandling af klassificeret information, er det en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og at denne kan opretholdes under hele ansættelsen.

Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber. 

Sådan ansøger du 

Send din ansøgning via "Søg jobbet her" nederst i opslaget senest 8. august 2022. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. 

I Finanstilsynet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Adam Al-Saffar på tlf. 33 55 83 22 eller vicekontorchef Marie Schelde Holde på tlf. 33 55 83 81. 

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.


Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor tæt på S-tog og Metro på Østerbro i København, men flytter til Strandgade på Christianshavn sommeren 2022.

Gem job

Finanstilsynet
Publiceret: 14. juli 2022

Arbejdssted

Location København