Stu­den­ter­med­hjæl­per til agil styring og ko­or­di­ne­ring på gælds­ind­dri­vel­ses­om­rå­det

Er du ambitiøs og har et ønske om at udvikle dine kompetencer inden for it-styring i et agilt setup, så kom og tag del i udviklingen af fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne gældsinddrivelse.

Gældssystemområdet har en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi i samarbejde med Gældsstyrelsen skal udvikle de helt rigtige it-løsninger, der understøtter Gældsstyrelsens strategi og forretningsmæssige. Vi leverer it-løsninger, der skal sikre korrekt inddrivelse af offentlig gæld. Det er en opgave, som kræver overblik, styring og et udpræget ønske om hele tiden at gøre processer og systemer lettere for sagsbehandlere i Gældsstyrelsen.

Udsigt til spændende opgaver som studentermedhjælper i PMO Gældssystemer

PMO Gældssystemer kontoret, hvor du bliver ansat, varetager den overordnede, samlede styring og koordinering i relation til udvikling af gældsinddrivelsessystemområdet. En af nøgleopgaverne omfatter styringsmæssig understøttelse af udviklingen af de nye it-systemer, hvilket vil sige styring, procesoptimering og løbende rapportering på fremdriften. Opgaverne løses bl.a. efter SAFe-principperne, der understøtter en overordnet struktur for vores udviklingsarbejde, og som styres af et hold dedikerede RTE’er (Release Train Engineers), der har brug for en hjælpende hånd løbende og i spidsbelastningsperioder op til og under afviklingen af PI-Planning.

Vi søger derfor en studentermedhjælper, der primært skal støtte RTE-funktionen, til forskellige opgaver relateret til PI-Planning, samt andre opgaver, der understøtter styringen, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af grundlag for rapportering på fremdrift med afsæt i relevante data i Jira og Confluence. Opgaver kan være, men er ikke begrænset til:

  • Forberede og deltage i PI Planning med en række planlægnings- og praktiske opgaver
  • Hjælp til opsætning og prints til brug i agile møder og workshops
  • Mødebooking og -planlægning i øvrigt
  • Kommunikation, fx udarbejdelse af fællesmails og slides
  • Dataudtræk, udarbejdelse af dashboards og fremdriftsrapportering i bl.a. Jira og Confluence, der støtter op om rapportering og styring på området.

Du bliver en del af et dynamisk og velfungerende kontor, hvor vi hjælper hinanden og vægter samarbejde om opgaverne højt. Omgangstonen er uformel, og vi holder løbende sociale aktiviteter af forskellig karakter.

Drømmejobbet for den engagerede, initiativrige og selvstændige studerende med et ønske om at udvikle sig fagligt og personligt

Du er fagligt velfunderet, engageret, initiativrig og i stand til at arbejde selvstændigt med opgaver, der passer til din profil.

Du studerer som udgangspunkt it, management eller kommunikation (stud. it, stud. merc, stud. kom el. lign). Du interesserer dig for agil udvikling og er god til at kommunikere med mennesker på tværs af fagligheder, på skrift såvel som i tale. Du er struktureret, har overblik over dine arbejdsopgaver, og du formår at overholde aftalte deadlines. Du trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor tingene ændrer sig hurtigt, og hvor opgaverne varierer i både størrelse og kompleksitet. Da nogle af opgaverne er i den praktiske ende, er det vigtigt, at du også er klar på at smøge ærmerne op og give en hånd med særligt under afholdelsen af vores to-dages PI-planning-seancer.

Desuden ser du dit job hos os som en trænings- og læringsbane, hvor du sammen med os er engageret i din egen læring og faglige udvikling.

Kendskab til Jira og Confluence vil være en fordel men ikke et krav.

Endelig har du et godt humør, der smitter, og en god portion gåpåmod.

Om din nye arbejdsplads

Vores arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering i Danmark. Med stor indflydelse følger et stort ansvar, hvorfor vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være dybt fagligt specialiserede, samtidig med at vi har øje for hele samfundets behov – det er her, din faglighed og faglige udvikling kommer ind i billedet.

Vi hjælper hinanden og arbejder sammen for hele tiden at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Kernen i vores arbejde er høje ambitioner, et fælles mål om integritet og transparens, hvorfor der er stort fokus på optimal ledelse og udvikling af samtlige ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I kontoret PMO Gældssystemer har vi en uformel omgangstone, og da vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for skabelsen af gode løsninger, er vi alle på lige fod i kontoret.

I kontoret er vi pt. 17 medarbejdere og i Gældsinddrivelsesområdet ca. 240 medarbejdere, herunder både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Vi har mange forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm Station og har gratis fitnessrum i kælderen.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest den 14. august 2022.

Vi holder samtaler i uge 33, forventeligt den 18. august.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for PMO Gældssystemer, Martin Larsen, på telefon 72 38 41 75 eller RTE, Lotte Bistrup, på telefon 72 38 41 60. Begge kontakter afholder ferie t.o.m. uge 31.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes organisation – Det Statslige Område og Cirkulære om organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere (HK) i Staten. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.

Tiltrædelse vil være den 1. september 2022 eller efter aftale.

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job