Teknisk Product Owner til ny­ud­vik­ling af it-system til bo­lig­be­skat­ning

Er du god til IT, uden at være udvikler eller arkitekt? Er du god til at håndtere forretningsbehov, uden at være specialist? Kan du guide et team til succes med overblik, kommunikation og vejledning? Med andre ord: kan du snakke med alle, og være en helt central spiller i et team? Kan du samtidig håndtere en leverandør og et stort it- bagland? Så er det måske dig vi søger.

Boligprogrammet

Boligprogrammet er et af de store strategiske programmer under Skatteministeriet. Regeringen har indgået en aftale om en ny boligbeskatning kaldet ’Tryghed om boligbeskatningen’ (boligforliget 2017). Programmet for implementering af boligforliget har til formål at sikre, at Skatteforvaltningen kan systemunderstøtte boligforliget 2017, samt sikre at ny beskatningslovgivning på ejendomsområdet kan implementeres over de kommende år. Programmet skal sikre, at borgere og virksomheder får korrekt beregnet ejendomsskat og grundskyld. Efter programmets afslutning vil borgerne have ét samlet overblik over deres ejendomsskatter på deres årsopgørelse, som de kan se via Skatteforvaltningens brugergrænseflade.

Vi arbejder i et uformelt arbejdsmiljø, hvor dine opgaver løses i teamet sammen med erfarne og engagerede kolleger, med mange forskellige baggrunde. I din hverdag kommer du til at have tæt kontakt med projektets interessenter (projektledere, kontorchefer, PMO-funktioner etc.).

Product Owner med teknisk flair i Boligprogrammet

I rollen som Product Owner, kommer du ind i et team som har travlt, og har brug for din hjælp. Du skal arbejde sammen med teamets Business Analysts og forretningsspecialister fra Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen om at få nedbrudt forretningskrav til implementerbare specifikationer, som du i samarbejde med leverandørens Product Owner og team får prioriteret til udvikling. Samtidig skal du kigge ud af teamet og håndtere tekniske afklaringer mod eksisterende fælleskomponenter, og tage ansvar for, at it-systemet bygges til at passe sammen med andre komponenter i Boligprogrammet og kan integreres i vores it-infrastruktur.

Du bliver Product Owner for et it-system til beregning af grundskyld og dækningsafgift, som bliver udviklet i Java, eller et låne- og opkrævningssystem, som bliver bygget på en Microsoft Dynamics 365 platform”, udtaler Kontorchef Simon Elbæk Munk og fortsætter engageret, ”Kendskab til Java og D365 er en fordel, men ikke et krav.

Bredt forankret med lyst til tværgående samarbejde

Vi forestiller os, at du har minimum et par års erhvervserfaring fra lignende stillinger, eller at du har stor erfaring indenfor dele af Product Owner rollen, og har lyst til at påtage dig rollen fuldt ud. Du kan også have erfaring som arkitekt eller lignende, med ønske om at komme tættere på et team med forretnings- og eksekveringsansvar.

Som Product Owner i Boligprogrammet forventer vi, at du har erfaring med, og kan bistå med, at levere løsninger i høj kvalitet, indenfor snævre tidsmæssige rammer. Du er god til at samarbejde på tværs af hele organisationen, både i linjen og projekter/programmer, og formår gennem dette samarbejde at få ting til at lykkedes.

Vi forventer, at du:

  • Har en it-orienteret videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • Har erfaring med succesfuldt tværgående samarbejde
  • Er løsnings og helhedsorienteret og kan bevare det fulde overblik
  • Kan sætte retning og prioritere de rette opgaver

Agilt arbejdsmiljø med fokus på læring og arbejdsglæde

Du får ca. 30 kolleger i Boligprogrammet, organiseret i tre kontorer. Vi arbejder delvist agilt, med stort fokus på en fælles faglighed på tværs af kontorer. Du vil opleve en høj grad af autonomi i rollen, med gode muligheder for at påvirke dine arbejdsrammer.

Kontoret Udvikling Bolig består af Arkitekter, Testmanagere, Product Owner, Dataanalytikere og andre tekniske roller indenfor programmet. I kontoret har vi et godt sammenhold med en uformel omgangstone. Vi har mange forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring, arbejdsglæde og vores leverancer meget høj. Der arbejdes med et stort drive og med høj motivation. Vi har høj grad af fleksibilitet, hvor der er mulighed for at balancere arbejds- og familieliv.

Koncernsproget er dansk, så vi forventer, at du kan forstå og formulere dig på dansk – både mundtligt og skriftligt.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link ”Søg stillingen” senest den 14. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kontorchef Simon Elbæk Munk på nr. 72 38 98 01. 

Tiltrædelse er planlagt pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Der kan indgå en case og/eller logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Nybrovej 110, 2800 Kgs. Lyngby.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job