Teknisk da­t­a­spe­ci­a­list


Du har erfaring med at kvalitetssikre og rydde op i eksisterende data samt at digitalisere manuelt håndterede data. Du kan afdække databehovet i vores organisation. Du kan fastlægge datamodeller og finde frem til masterdata. Du har bred teknisk indsigt i dataflow, kan sikre dataudveksling i it-systemer og kan tage ansvar for at lagre og kvalitetssikre data i databaser.

Er ovenstående dine spidskompetencer, så er det lige netop dig, vi har brug for. Vi søger netop nu en teknisk dataspecialist til fsb.
Et tilgængeligt og korrekt datagrundlag er afgørende for, at vi i fsb kan drive vores virksomhed professionelt og effektivt. Samtidig har vi en målsætning om at blive mere datadrevet. Det kræver, at vi har de data, vi har brug for, at datakvaliteten er i orden, og at vi har styr på masterdata, dataflow, dataudveksling osv.

Derfor skal du som dataspecialist i fsb stå i spidsen for

 • sikring af, at der til en hver tid er overblik over fsb’s data. Det er eksempelvis både data, der allerede er opsamlet i forskellige it-systemer som fx vores administrationssystem EG Bolig og data, der registreres og ajourføres manuelt.
 • løbende kvalitetssikring af fsb’s data, så de er valide, konsistente og lever op til vores behov.
 • videreudvikling og løbende tilpasninger af fsb’s datamodeller.
 • ansvar for fsb’s begrebsdatabase, hvor definitioner af forskellige databegreber er samlet.
 • at data, der registreres og ajourføres manuelt, så vidt muligt digitaliseres.
 • sikring af at data udveksles hensigtsmæssigt mellem forskellige systemer.
 • opretning af data i fsb’s systemer, hvilket kræver detailviden om infrastruktur og sikkerhed mv. i fsb’s backend-systemer.
 • opdatering og tilpasning af de forretningsgange og værktøjer, der anvendes i forhold til at sikre at data indsamles, lagres og kan trækkes ud på den korrekte måde.
 • datamodne organisationen.

Du bliver ansat i fsb’s kommunikation & ledelsessekretariat, men du skal arbejde tæt sammen med vores it-afdeling. Samtidig vil du komme til at arbejde på tværs af organisationen og løse opgaver sammen med personer fra andre afdelinger. Derfor skal du som person være vedholdende og omgængelig på samme tid. Du skal have gennemslagskraft i forhold til at skabe både kortsigtede og langsigtede resultater.

Du skal

 • brænde for orden på data og at sikre datakvalitet på både organisatorisk og teknisk niveau og gerne have erfaring med værktøjer og metoder til datakvalitetssikring.
 • være god til SQL og have erfaring med Microsoft SQL Server, herunder scripting og opsætning, og det er en fordel, hvis du har kendskab til Powershell og/eller programmering.
 • have erfaring med værktøjer til dokumentering af data-flow og datapræsentation.
 • have fokus på dokumentation.
 • være systematisk og analytisk.
 • være initiativrig og samarbejdsorienteret.

 Du må også gerne kende til vores administrationssystem EG Bolig, men det er ikke et must.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklings- og kommunikationschef Helle Sinding-Jensen på hsj@fsb.dk, telefon 33768317 eller it-chef Lars Skov Jakobsen på mail lsj@fsb.dk eller på telefon 33768260.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning via nedenstående link "søg jobbet her". Din ansøgning skal være os i hænde senest den 18. august 2022.


fsb er en almen boligorganisation, som ledes af beboerne. Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger i København og Gladsaxe.

Gem job