Ko­or­di­ne­ren­de tester med erfaring i teknisk test


Har du lyst til at bidrage til videreudviklingen af Skatteforvaltningens Analytiske Dataplatform (ADP), og har du erfaring med teknisk test? Så er du den, vi søger. ADP skal være Skatteforvaltningens nye analyse- og dataplatform, som skal understøtte en effektiv skattekontrol og korrekt opkrævning af skatter og afgifter.

Den Analytiske Dataplatform har i første omgang til opgave at udvikle en dataplatform til at understøtte Toldstyrelsens forretningsbehov i forbindelse med implementeringen af EU’s Toldkodeks (EUTK), inden for Business Intelligence, Analytics og Data Management. På sigt skal platformen understøtte den igangværende datadrevne transformation af Skatteforvaltningen, ved at stille en brugervenlig og sikker self-service dataplatform til rådighed for den samlede Skatteforvaltning.

Din arbejdsdag byder på spændende arbejdsopgaver, der løses med de nyeste teknologier og værktøjer

Som Koordinerende Tester hos os arbejder du med planlægning, styring, eksekvering og rapportering af teknisk test, hvor dit fokus både er på manuel test og testautomatisering. I tæt samarbejde med vores Test Manager, arbejder du på tværs af vores udviklingsteams og sikrer, at kvaliteten af vores platform er kendt og dokumenteret. Du yder desuden bistand til automatisering af test, som opbygges af tekniske testere. Projektet udvikles efter agile principper, og vi lægger vægt på samarbejde og transparens.

Stillingen giver dig mulighed for at arbejde med følgende opgaver:

 • Testanalyse: Gennemgå acceptkriterier og PRA mhp. nedbrydning i testscenarier og testcases, primært med fokus på manuelle test, men du yder også bistand til de automatiserede test.
 • Testplanlægning: Bidrage til Test Managerens plan for, hvornår hvad testes, herunder afhængigheder til projektplan og til udvikling, samt være med til at sikre, at vi automatiserer de test cases, der giver størst værdi, først.
 • Testforberedelse: Etablering og styring af testdata og testmiljøer samt opsætning af test (testplaner, testcases mv.) i Jira X-ray og Azure DevOps.
 • Testeksekvering og rapportering: Køre test-cases samt rapportere på testresultater og teststatus, samt sikre sporbarhed mellem krav, testcases og defects.

Det er en fordel, hvis du har interesse for at udvikle dig inden for test management, f.eks. inden for planlægning, koordinering og styring.

Vores nye kollega er kvalitetsbevidst og interesseret i teknisk test

Vi forestiller os, at du har erfaring med teknisk test og kvalitetssikring, og det er et plus, hvis du er vant til at arbejde i agile teams og har erfaring med SAFe, ellers lærer vi dig det.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af følgende værktøjer:

 • Jira Xray
 • Azure DevOps
 • Azure Test Plans
 • Azure Datafactory, incl. Data-flow
 • Postman/Ready API

Derudover er det en fordel, hvis du er ISTQB certificeret og har følgende erfaring:

 • Erfaring som tester med generel testfaglighed (kendskab til test-typer, testmetodikker etc.)
 • Erfaring med styring af test i Jira (og X-Ray) og i Azure DevOps
 • Kendskab til testautomatisering og erfaring med at bearbejde input til automatiseringen, fx definere testcases til automatisering
 • Erfaring med teknisk test, således at teknisk test eksekvering kan udføres selvstændigt eller med begrænset bistand, fx opslag i databaser eller lave kald af services med værktøjer

Analytisk Dataplatform (ADP)

Du bliver tilknyttet Analytisk Dataplatform (ADP), som på nuværende tidspunkt er et mindre Agilt udviklingsprojekt, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde højt. Vi er ca. 35 medarbejdere, både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. De tre udviklingsteams arbejder med DevOps, built-in quality, automatisering og IT-sikkerhed. Alle har en stor interesse i at opbygge en fremtidssikret analytisk dataplatform med høj kvalitet, som på sigt kan anvendes af hele Skatteforvaltningen.

Vi hjælper hinanden og arbejder tæt sammen for at øge kvaliteten i alt, hvad vi arbejder med. Der er en høj grad af fællesskabsfølelse og et godt samarbejde iblandt os. Omgangstonen er uformel og du får nogle professionelle og kvalitetsbevidste kolleger. Vi lægger stor vægt på videndeling, læring og trivsel i vores arbejde. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og sparring og vi garanterer varierende og udfordrende arbejdsopgaver.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Søg jobbet her” hurtigst muligt og senest den 22. august 2022. Der indkaldes til samtaler løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Souschef Omar Salamé 72375615.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udvikling- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

Gem job