PMO-lead til sam­fund­skri­tisk it-projekt


Er du en dreven PMO-lead (’project management office’), der har erfaring med udarbejdelse af beslutningsoplæg og ledelsesbetjening? Vil du arbejde tæt på projektledelsen i et dynamisk, politisk miljø med en omskiftelig hverdag?  Og vil du være en del af et stærkt fagligt miljø? Så er det måske dig, vi mangler på holdet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) har vi ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af it-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. Vi udvikler løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede it-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav og it-standarder og lever op til forretningens ønsker, ny lovgivning med videre. Vi er ved at gennemføre One Stop Moms 2 projektet og søger dig til at stå for projektets PMO-funktion.

Vær med til at bygge fremtidens skattevæsen

One Stop Moms 2 (OSM2) projektet er en af de aktuelt største it-udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen. Formålet med OSM2-projektet er at understøtte nye EU-momsregler og derved lette virksomhedernes administrative byrder ved afregning af moms ifm. salg af varer og ydelser til forbrugere. Løsningen gik i luften i 2021 med de første releases og vil blive udvidet og dermed udviklet på i flere år fremad bl.a. som følge af nye EU-krav. Projektet drives i et internt udviklings-setup bestående af godt 90 personer fordelt på otte teams. Hvert team arbejder efter agile principper, mens den overordnet projektstyring følger statens projektstyringsmodel. Du skal drive projektets PMO-funktion, hvor du støttes af et par projektkonsulenter.

Dine primære opgaver

Du vil være nøgleperson for styringen af et samfundskritisk it-projekt og sikre, at beslutninger træffes på baggrund af et retvisende og relevant materiale med fokus på bl.a. produktet, roadmaps, kapacitet, risici og økonomiske rammer. Du støtter projektledelsen med styringsopgaver, således at udviklingsteams, arbejder struktureret med det funktionelle, tekniske og driftsmæssige scope og leverer kvalitet i henhold til planer samt økonomi.

Dine arbejdsopgaver omhandler blandt andet:

 • Betjening af styregruppe og projektledelse, herunder koordinering, indsamling og udarbejdelse af beslutningsoplæg, styregruppemateriale og referater
 • Koordination og betjening af tværgående møder og interne fora – herunder løbende opfølgning og sikring af effektive sagsgange og processer
 • Besvarelse og koordination af sager, herunder bestillinger fra Skatteministeriets departement og udarbejdelse af notater
 • Opfølgning på handlingsplaner til IT-tilsynet og IT-rådet
 • Udarbejdelse af oplæg og præsentationer, blandt andet til kommunikation i projektet
 • Projektets fremdriftsrapportering, risikostyring og gevinstrealisering
 • Kontraktstyring, herunder gennemførelse af udbud og leverandørstyring i samarbejde med området Strategisk Indkøb og Leverandørstyring
 • Ressource -og økonomistyring i samarbejde med områdets Økonomi -og Ledelsessekretariat
 • Udarbejdelse af aktstykker og notater til departementet og det politiske system
 • Sikring af dokumentation og journalisering
 • Håndtering af aktindsigtsanmodninger, pressehenvendelser og lignende

Effektiv og erfaren PMO-lead med fokus på samarbejde og eksekvering

Vi ser gerne, at du enten har en relevant akademisk uddannelse inden for statskundskab eller økonomi, eller har tilegnet dig tilsvarende kompetencer via dit arbejdsliv. Du har flere års erfaring med projekter og ledelsesbetjening fra it-projekter. Du har fokus på at eksekvere – og motiveres af at skabe resultater i samspil med andre. Som person er du analytisk, løsningsorienter og ansvarsbevidst og kan kommunikere klart og tydeligt i både skrift og tale. Du har naturligt flair for involvering af interessenter og gode processer.  Det er en fordel, hvis du har erfaring med offentlig forvaltning og sekretariatsbetjening i en politisk drevet organisation samt har arbejdet tæt på større it-projekter i en stor organisation.

Du kommer til at have en bred kontaktflade både internt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og med vores tætte samarbejdspartnere i fagstyrelser og Skatteministeriet departement, så det er afgørende, at du er god til at samarbejde.

Din organisatoriske placering

Du bliver en del af fagområdet Virksomhed, Opkrævning og Økonomi, som bl.a. understøtter Skattestyrelsens forretningsdrift og -udvikling via it-drift, forvaltning, videreudvikling og nyudvikling af it-systemporteføljen.  Du bliver ansat i kontoret Udvikling 1 OSM2, som er placeret i underdirektørområdet OSM2.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest den fredag den 12. august 2022. Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt. Vi afholder samtaler løbende.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jacob Brok, kontorchef for Udvikling 1 OSM2, på telefon 72 37 06 13.

 Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

Gem job