Driftsansvar­lig for politiets ”Alarm­cen­tral 112-system”


Har du lyst til at gøre en forskel, så dansk politi kan løse deres kerneopgave? Du kan komme til at spille en central rolle i anskaffelsen og implementeringen af Danmarks næste 112-system. Du bliver en del af et hold, der arbejder dedikeret med at sikre en effektiv forvaltning af vores nuværende 112-system. Du bliver forvalter af en applikations portefølje, der er fundamentet for beredskabernes håndtering af alt lige fra akut opstået sygdom til store komplekse hændelser.

Din nye hverdag

Din hovedopgave bliver at deltage i anskaffelsen og implementeringen af det nye 112 system. Du får en central rolle som koordinator på driftsopgaver mellem Koncern IT og vores partnere, Center for Beredskabskommunikation og Hovedstadens Beredskab samt leverandører på det nye 112 system. Din fornemmeste opgave er at sikre robuste løsninger, hvor der er tænkt 360 grader i forhold til behov, krav og drift.

I den proces er det din opgave at sikre, at det kommende 112 system er designet drift stabilt, sikre processerne understøtter den daglige drift, sikre processer der understøtter større hændelser og en sammenhæng til Rigspolitiets beredskabsplan.

Din hverdag bliver varieret, og du sætter din faglighed i spil. Opgaverne spænder bredt indenfor det administrative, tekniske og sikkerhedsmæssige samt interessenthåndtering, leverandørstyring og rapportering. Din arbejdsstil er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, og du trives med faglige udfordringer. Du har erfaring med samarbejde på tværs af organisationer. Du trives i en politisk styret organisation, og du ønsker at være en del af politiets kerneopgave. Du får indsigt i beredskabernes arbejde, en bred kontaktflade og et unikt indblik i hvordan Rigspolitiet fungerer.

Faglig stærk og selvstændig

Vi forestiller os, at du har flere års erfaring i applikationsdrift. Du kan også have erfaring med udvikling, projektledelse eller devops, gerne fra en statslig eller anden offentlig organisation.

Du har en stærk metodisk og analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver, og din strukturerede natur gør, at du formår at holde overblik over de forskellige opgaver og deadlines. Det er naturligt for dig at tage ansvar for at planlægge, prioritere og administrere dine arbejdsopgaver. Din faglige stolthed og arbejdsmoral gør, at du leverer resultater i høj kvalitet og tager ansvar for egne opgaver og leverancer, også når der travlt.

Du er særdeles god til at kommunikere dine budskaber både skriftligt og mundtligt, og er i stand til at formidle komplekse budskaber til forskellige modtagergrupper. Du er fagligt engageret, og kan lide at arbejde med en blanding af drifts- og udviklingsopgaver. Dit helhedsblik gør, at du forstår at sætte dig ind i organisationens behov, og kan se dit arbejde i et større perspektiv.

Du kan skabe og opretholde frugtbare samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, både internt i Rigspolitiet og med eksterne samarbejdspartnere. Du har flair for at navigere i en kompleks og politisk styret organisation, og du arbejder tålmodigt og løsningsorienteret på at få tingene til at lykkes. Du er ikke bleg for at indhente input til opgaveløsninger fra dine kolleger, men heller ikke for selv at dele ud af din viden. Herudover forventer vi, at du har en god portion humor og har lyst til at bidrage til det positive arbejdsmiljø.

Din nye arbejdsplads

Center for Drift har ansvaret for den daglige drift af politiets it-systemer. Centeret skal sikre, at systemerne kører stabilt. Dette sker ved præventiv vedligeholdelse, løbende modernisering og optimering af it-infrastrukturen. Du bliver en del af sektionen Systemdrift, der er en blandet landhandel med udelukkende kvalitetsprodukter på hylderne. Vi sikrer bl.a. den tekniske drift af politiets Alarmcentraler (112), den tekniske drift af vagtcentraler, bygningssikring og tryghedsinitiativer samt mobiltelefoni.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Landslystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder Asger Sørensen på tlf. +45 2487 0572. Du kan finde mere information om politiet generelt her.

Når du søger et job hos politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere job i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Ansøgningsfrist: 2. september 2022


Koncern IT

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.
Ca. 300 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets ca. 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd, og sikrer, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Strategiske Stabe, Service, Udvikling, Drift og et Ledelsessekretariat.

Gem job