Dygtige it-kon­su­len­ter til net­værks­drift – Vær med til at sikre Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et it-drift i ver­dens­klas­se


Udenrigsministeriets it-drift og -service er på vej til Statens It. Det gælder såvel it-drift og –service hjemmetjenesten i København som Danmarks repræsentationer i udlandet. Til at løfte opgaverne og understøtte ministeriets it-drift søger vi lige nu et antal dygtige specialister, der skal hjælpe til med at indfri målet om at give Udenrigsministeriet it i verdensklasse.

På en fælles jobdag folder Udenrigsministeriet og Statens It opgaverne ud, og du er inviteret.  Der bliver også rig lejlighed til at stille spørgsmål og hilse på dine måske kommende kolleger. Det sker den 17. august 2022 kl. 15.00 – 17.00 på Asiatisk Plads. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig inden den 15. august på www.statens-it.dk/jobdag. Vi glæder os til at se dig!

Til at understøtte og supportere bl.a. Udenrigsministeriets it-drift søger vi dygtige it-konsulenter til netværksdrift.

Om stillingerne

Vi søger it-konsulenter, der sammen med dygtige og entusiastiske kolleger kan varetage drift og vedligeholdelse af vores datacentre og kunders lokale netværk, der er fordelt på over 700 lokaliteter.

Du kommer bl.a. til at arbejde med vedligehold og løbende forbedringer for driftsplatformen. Derudover vil dine opgaver omfatte:

 • Arbejde med daglige driftsopgaver og 3. level support, der er rettet mod datacenternetværk
 • Arbejde med daglige driftsopgaver og 3. level support af switche, access points og routere
 • Daglige driftstjek på baggrund af ISO27001 og ITIL-baserede driftsinstrukser
 • Sparring med de øvrige medarbejdere i organisationen om drift og support.
 • Deltagelse i kundeprojekter - herunder at bistå med løsninger og leverancer
 • Vi håndterer incidents med ITIL som rammeværktøj.

Om dig

En del af opgaverne udføres i projekter sammen med kolleger fra andre teams og de pågældende kunder. Vi søger derfor dig, som er teamplayer med en positiv indstilling og et godt humør.

Du er god til at bevare overblikket og holde hovedet koldt. Du er udadvendt, har gennemslagskraft og kan kommunikere både mundtligt og skriftligt.

Vi lægger også vægt på, at du er nysgerrig, fleksibel, serviceminded og ambitiøs på egne og vores vegne. Derudover er det en fordel, hvis du lever op til flere af følgende punkter:

 • Kan følge opgaver til dørs og få dem afsluttet.
 • Kan følge og tilrette eksisterende processer, vejledninger og instrukser.
 • Kan forstå detaljen og tænke i helheder.
 • Er vant til at arbejde efter ITIL som rammeværktøj og dokumentere dine løsninger.

Vi forventer, at du har en relevant it-uddannelse eller erfaring på et tilsvarende kompetenceniveau. Det er en fordel, hvis du har praktisk driftserfaring med flere af følgende punkter:

 • Central administration af controllerbaseret trådløse netværk
 • Konfigurering af switch/router/wireless controllere via CLI
 • Cisco-porteføljen, 802.1x, PRTG, Observium og Infoblox
 • Mere end fem års praktisk driftserfaring med datacenter firewall udstyr
 • Cisco ASA og/eller Cisco Firepower NGFW
 • Kendskab til CSM, ISE, VPN teknologier, Wireshark eller lignende

Om os

Statens It er en åben og dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling. Vi arbejder aktivt med din karriere og dine kvalifikationer og understøtter gennem vores kompetencekoncept din faglige udvikling med løbende sparring og uddannelsestilbud.  I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og fagligt samspil.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Statens It er en styrelse i Finansministeriets koncern med ca. 550 medarbejdere, som leverer it-services til 19 ministerområder og deres 35.000 brugere. I Statens It arbejder vi med at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Vi søger fuldtidsstillinger på 37 timer. Der vil indgå vagtordninger i nogle af stillingerne.

For at få dig bedst muligt onboardet vil din arbejdsplads de første måneder være på Statens It’s hovedkontor i Ballerup. Derefter rokerer du til Udenrigsministeriet (Asiatisk Plads) indtil Udenrigsministeriets it-drift samles hos Statens It’s i Ballerup.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Anders Enoch Engberg på tlf. 7231 1094 eller teamleder Daniel Vangkilde på tlf. 7231 1338.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg jobbet her” senest den 21. august 2022.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job