Pro­jekt­le­de­re i feltet mellem for­ret­ning og IT

Har du lyst til at arbejde med at lede projekter og samtidig være systemejer og derigennem bindeled mellem organisationen, teknik og leverandører? Er du en engageret og nysgerrig, og vil du bidrage aktivt til at arbejde professionelt med en af Danmarks største uddannelsesinstitutioners digitale løsninger og professionsfaglige teknologier? 

Københavns Professionshøjskole (KP) har været igennem en fusion og konsolidering af systemporteføljen de seneste år. Vi står nu et sted, hvor vi skal arbejde med udvikling af vores systemer og services for at sikre en fortsat stabil drift, samt løsninger der understøtter organisationen nu og i fremtiden. 

I afdelingen Forretnings-IT understøtter vi KP med digitale projekter og er systemejere for alle systemer. Forretnings-IT spiller en vigtig rolle i opfyldelsen af KP's strategi, herunder vores digitale ambitioner med vores tre fokusområder – Digitalisering i og omkring undervisningen, Digital administration og Professionsfaglig teknologiforståelse. 

Vi søger derfor to nye kollegaer til afdelingen, der vil være med til at drive både IT-projekter og varetage det dagligt arbejde med koordinering mellem vores brugere, leverandører og egen IT-organisation. Vi har mange spændende projekter med forskellig tyngde og kompleksitet. 

Om jobbet 

Vi er organiseret omkring områderne i vores forretning f.eks. HR, Facility management eller med udgangspunkt i et tværgående område f.eks. professionsfaglige teknologier. I dette arbejde er dialogen og et tæt samarbejde med dit område afgørende for at lykkes. 

Som projektleder vil du få et stort selvstændigt ansvar og mulighed for indflydelse på en varieret opgaveportefølje på dit område, der indeholder projekter, udviklingsopgaver og systemadministration. 

Det er derfor vigtigt, at du kan trives med både systemejerrollen og rollen som projektleder på både små og store opgaver/projekter. 

Vi søger to nye kolleger, som har erfaring med et eller flere af nedenstående områder: 

 • Erfaring med projekter/arbejdet med digital læringsteknologi og professionsfaglig teknologi f.eks. Learning Management-systemer, videosystemer, VR-teknologier, sundhedsfaglige platforme m.m.
 • Erfaring med projekter på det administrative område f.eks. studieadministrative systemer, økonomisystemer, ESDH m.m.
 • Projektledelse af organisatoriske implementeringsprojekter og forandringsledelse.
 • Erfaring med projekter som har procesafdækninger som et væsentligt element f.eks. projekter med automatiseringer.

Dine opgaver omfatter:  

 • Projektledelse ved både nyindkøb og tilretning af eksisterende systemer og integrationer
 • Koordinering med udviklere, leverandører, brugere og uddannelserne
 • Prioritering af ressourcer og opgaver til udvikling og drift
 • Økonomi- og kontraktstyring både ved nyindkøb og den daglige drift og support
 • Systemadministration - herunder koordinering af opdateringer, leverandørkontakt ved ændringer/større fejl, løbende dialog med dit område omkring forbedringer
 • Motivering og ledelse af projektdeltagere.

Om dig 

Vi forestiller os, at du har en del års erfaring fra en lignende stilling, men vi er også åbne for kandidater med mindre erfaring, hvis der er den rette profil. Det vigtigste er, at du har en analytisk tilgang og drives af at skabe gode løsninger i et tæt samarbejde med vores brugere. 

Vi ser gerne, at du har nedenstående erfaringer/kompetencer: 

 • Erfaring med hele projektforløbet fra forretningsidé til implementering
 • Procesforståelse og gerne praktisk erfaring med proceskortlægning
 • Viden om - og erfaring med - at indgå i forandringer og processer drevet af teknologiudvikling og implementering
 • Rutine med at være i dialog med mange leverandører og er dygtig til at forhandle kontrakter
 • Har erfaring fra store komplekse – og politisk styrede organisationer
 • Du skal kunne lide at stå på ølkassen og kunne skabe relationer på mange niveauer
 • Du har en god systemforståelse og viden om IT
 • Kendskab til de statslige og uddannelsesmæssige systemer er en fordel, men ikke et krav.

Din arbejdsplads 

Du vil blive en del af Forretnings-IT, som er en afdeling med 11 ansatte med forskellige baggrunde. En afdeling hvor vi lægger stor vægt på et godt kollegaskab, og på at det skal være sjovt at gå på arbejde.  

IT-afdelingen er præget af stort engagement og viden på området, og det samme kendetegner alle de afdelinger, som bidrager til de digitale løsninger på KP. Vi arbejder struktureret med projekter og systemer og har både en ambitiøs og social omgangsform i afdelingen. Du vil få kollegaer, der kan hjælpe dig med kontakten til alle dele af KP, og du vil møde imødekommenhed hele vejen rundt på KP. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Du bliver ansat som projektleder med start den 1. oktober 2022. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen. 

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N. Der er både mulighed for at komme til adressen med Metro, bus, såvel som at få tildelt en P-tilladelse. Vi prioriterer at være tæt på vores brugere og samarbejdspartnere, hvorfor der er mødeaktivitet på vores andre adresser i hovedstadsområdet. 

Vil du vide mere?

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent i Forretnings-IT Lea Bruun Hartvig Hougaard på tlf.: +45 41899353.

Interesseret?

Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest den 16-08-2022.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 34 og 35.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. 

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

Gem job