Regionalt IT søger sup­port­spe­ci­a­list til sup­port­cen­te­ret 24/7 i Re­gions­hu­set i Vejle

Vi søger en dygtig it-supporter til vores 24/7 Supportcenter i Vejle, så vores kolleger på sygehusene døgnet rundt, kan varetage deres vigtige opgave med at behandle patienter og borgere i Region Syddanmark. Trives du godt i rollen som IT-supporter, og er du dygtig til at yde support og løser andre it-opgaver? Så er læs gerne videre.

Arbejdssted og tider

Du kommer til at arbejde i skiftehold og selvom det absolut ikke er et krav, er det en fordel hvis du har erfaringer med det fra tidligere job. Vagterne bliver en blanding af dag, aften og nat med flest aftenvagter. Både hverdage, weekender og helligdage.

Arbejdsstedet bliver regionshuset i Vejle, hvor du sidder sammen med mindst en kollega i dagvagter. Aftenvagter og nattevagter er indtil videre med mulighed for at arbejde hjemmefra. Der skal forventes arbejde hver tredje eller fjerde weekend – begge dage.

Jobbet og dine opgaver

Regionen er i fortsat udvikling og IT-opgaverne bliver tilpasset for at understøtte denne udvikling. Når it-systemerne ikke fungerer optimalt, er det supporterens opgave at hjælpe brugerne af systemerne med at finde fejlen og rette den – vi yder support til såvel administrativt som klinisk personale.

Opgaverne er mangfoldige men primært vil opgavefeltet være:

 • Overvågning af regionens systemer gennem den optimerede og færdig konfigurerede overvågningsplatform.
 • Handling på alarmer fra overvågningssystemet, f.eks. genstart af services- og servere, der sikre at systemer og infrastruktur er kørende.
 • Opfølgning på batchjob der kører i aften og nattetimerne
 • Telefonsupport, primært til kolleger i klinikken der arbejder i aften-og nattevagter.
 • Håndtering af supportopgaver og service requests i vores ITSM-system, så opgaver fra dagen før, kan være løst næste dags morgen.
 • Brugeradministration som giver de rigtige adgange til kolleger i administrationen og psykiatrien samt akutoprettelser i hele regionen. Det er en af de vigtigste funktioner for klinikken at kunne logge ind i de nødvendige systemer til tiden.
 • Eskalation af sager til bagvagt, fordi nogle sager bare skal forbi specialisterne for at blive løst bedst og hurtigst.
 • Eskalation til leverandører, når it-udfordringerne skal løses i samarbejde med dem.
 • Udarbejdelse af dokumentation.
 • Medvirke aktivt ved implementering af forandringer i afdelingen.

Til at understøtte vores 24/7-overvågning og supportfunktion, har vi driftsvagter, netværksvagt og ledelsesvagt på tilkald. Du har altid dygtige og kompetente kollegaer, som er klar til at hjælpe, når det er nødvendigt.

Vi leverer support med baggrund i dokumenterede ITIL-processer, men vi arbejder for en agil tilpasning til de behov, der opstår i forretningen hos vores brugere.

Du vil komme til at arbejde i et team med udgangspunkt i dette og understøttet af ServiceNow. Vores forventning er, at alle sager registreres ved første henvendelse og inden videre behandling.

Supportcenter er, ligesom resten af Region Syddanmark, i konstant forandring. Det er nødvendigt for hele tiden at kunne yde den bedste service. Det er derfor vigtigt, at du, som medarbejder, er med til at påvirke forandringer positivt og aktiv deltage i at finde de bedste løsninger. Afdelingen er præget af en høj grad af medarbejderinvolvering og et højt engagement.

Faglige kvalifikationer

Du er uddannet IT-supporter eller har en solid faglig it- baggrund og kan dokumentere indsigt/erfaring med:

 • IT-support i en større organisation.
 • Erfaring med overvågning og supportopgaver
 • ITIL-processerne Incident, Request, Problem og Change.
 • Erfaring med AD/Exchange-miljø.

Din person

 • Du kan lide at yde kompetent support.
 • Du har erfaring med eller lyst til at arbejde i skiftehold
 • Du har en ansvarlig og serviceminded indstilling til dit arbejde og holder øjnene på bolden.
 • Du er vedholdende og løsningsorienteret, også når du møder vanskeligheder.
 • Du har gode evner for samarbejde og kommunikation med brugerne - både mundtligt og skriftligt.
 • Sans for struktur og systematik.
 • Nysgerrig og lærenem.
 • Du er god til at arbejde selvstændig

Du ser det som en vigtig opgave at yde professionel support og sikre gode løsninger for regionens brugere. Du er fleksibel og hjælpsom i hverdagen og du er forandringsparat, så supporten til enhver tid understøtter brugernes behov.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 310 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere trives og har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på tre lokationer i henholdsvis Kolding, Vejle og Odense.

Supportcenter

Afdelingen, som er en del af regional IT, består foruden af 24/7 teamet, af en Servicedesk til dagsupport samt et Incident Response Team til 2. line-opgaver. I alt ca 40 medarbejdere.

Vi supporterer brugere i Regionen i mange funktioner og på alle organisatoriske niveauer.

Du vil komme til at arbejde tæt samme med kolleger i resten af driften samt andre kolleger i Regional IT og på sygehusene, i psykiatrien, på socialområdet og i regionshuset.

Yderligere information

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jørgen Pedersen på 21242371 eller funktionschef Anne Tornøe, på. 24801830.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Samtaler forventes afholdt i uge 37

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 11. september 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Gem job