Konsulent til Klinisk IT i Psy­ki­a­tri­en i Region Syd­dan­mark, Vejle

Fast stilling pr. 01.10.22.

Da en af vores kolleger har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en konsulent med tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest muligt derefter.

Vores nye kollega skal varetage support, brugeradministration og undervisningsopgaver i forhold til de kliniske IT-systemer, som anvendes i psykiatrisygehuset.

Klinisk IT

Psykiatrien i Region Syddanmark er en arbejdsplads i konstant udvikling. Klinisk IT understøtter de kliniske afdelinger med bistand inden for IT og har et tæt samarbejde med Region Syddanmarks centrale IT-stab og de øvrige sygehuse i regionen.

Region Syddanmark har netop afsluttet implementeringen af ny elektronisk patientjournal (EPJ) og er nu i gang med at få systemet fuldt implementeret i afdelingerne. Samtidig er der flere opgraderinger til systemet på vej, som vil gøre systemet mere brugervenligt. Disse opgraderinger skal ligeledes implementeres i klinikken, så klinikerne får størst mulig udbytte af systemet i behandlingen af patienterne.

Klinisk IT i psykiatrisygehuset består i øjeblikket af syv projektledere, seks konsulenter (du bliver nummer syv) og en IT-chef.

Gruppen af konsulenter varetager bl.a. følgende opgaver:

Support i forhold til de psykiatriske afdelinger

 • varetagelse af supportvagt på hverdage, hvor brugerne kan henvende sig med spørgsmål via telefon, mail eller fejlhåndteringssystem
 • håndtering og analyse af indmeldte fejl ved anvendelse af de kliniske it-systemer
 • udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale

Brugeradministration

 • håndtering og afvikling af brugeradministration jf. gældende lovgivning

Undervisning

 • central IT-undervisning til nyansatte i psykiatrien
 • udvikling af undervisningsmetoder og undervisningsmateriale
 • opfølgende undervisning på de kliniske afdelinger i anvendelse af vores systemer

Vi tilbyder dig:

 • introduktionsforløb til opgaverne i Klinisk IT
 • engagerede og dedikerede kolleger, der gerne hjælper og sparrer omkring opgaver
 • en stor kontaktflade fortrinsvist internt i psykiatrisygehuset
 • en arbejdsplads med en uformel og humoristisk omgangstone med vægt på dialog, trivsel og godt arbejdsmiljø

Vores forventninger til dig:

 • Kendskab til og erfaring med EPJ SYD (vægtes højt)
 • Meget gerne erfaring fra en support-funktion
 • Pædagogiske evner, tålmodighed samt erfaring i undervisning og formidling af kliniske IT-systemer – i et undervisningslokale, ved sidemandsoplæring og i telefonen
 • Sundhedsfaglig erhvervserfaring – meget gerne fra psykiatrien
 • Evne til at bevare overblikket og have fokus på det vigtige – også når der er pres på
 • Flair for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Engagement samt positiv indstilling til de udfordringer, arbejdet giver
 • Arbejdsmæssig selvstændighed, men samtidig en ”holdspiller”, når opgaver skal løses i fællesskab

Psykiatriens administration er bosat på Lille Grundet Hulvej 25 i Vejle. Dit arbejde kan til tider fordele sig over de mere end 30 enheder, som Psykiatrien i Region Syddanmark består af. Du må derfor være indstillet på, at der i perioder kan være en del kørsel. Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Du kan læse mere om Psykiatrien i Region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og HK/IT uanset din uddannelsesbaggrund.

Tiltrædelse

Oktober 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til IT-chef Flemming Sloth Lauemøller, mail: fl@rsyd.dk eller konsulent Tina Søfelde Johansen 92 43 93 79, mail: Tina.soefelde.johansen@rsyd.dk.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her.

Region Syddanmark anvender prøvetid.

Ansøgningsfrist: 23.08.2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. og eventuelt 31. august 2022.

Gem job