Erfarne GDPR-eksperter og jurister til nogle af de største IT-projekter i Danmark


Kontoret Persondatabeskyttelse søger 1-2 erfarne GDPR-eksperter og -jurister, som vil være med til at gennemføre nogle af Danmarks vigtigste og største IT-udviklingsprojekter.

Er du erfaren jurist med fokus på persondatabeskyttelse? Og vil du arbejde engageret med rådgivning til projekter for IT-udvikling og anskaffelse af IT-løsninger til hele Skatteforvaltningens område? Så er det måske dig, vi søger!

I kontoret Persondatabeskyttelse kommer du til at arbejde konkret med persondatabeskyttelse på nogle af skatteforvaltningens store IT-udviklingsprojekter. Du kommer til at skulle sikre, at der udarbejdes analyser og gennemføres risikovurderinger, herunder med fokus på de udfordringer der opstår ved overførsler til tredjelande og ved brug af machine learning i udviklingen af nye IT-løsninger for skatteforvaltningen. Ligeledes er området for databehandleraftaler et fokusområde, som indgår i rækken af opgaver, som du kan komme til at varetage. Du kan derfor være med til at sikre, at fremtidens Skatteforvaltning har den højeste standard for beskyttelse af personoplysninger.

Persondatabeskyttelse i Skatteministeriets koncern

I kontoret Persondatabeskyttelse arbejder vi med at sikre, at persondatabeskyttelse i praksis implementeres i både udviklingsprojekter og i driften af skatteforvaltningens mange IT-systemer og i sagsbehandlingen i øvrigt. Vi rådgiver og samarbejder med persondatakoordinatorer i skatteforvaltningens andre styrelser og de øvrige myndigheder i Skatteministeriets koncern om problemstillinger omkring GDPR. Vi yder bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udfærdigelse af databehandleraftaler og besvarelse af spørgsmål fra leverandører. Det er disse opgaver, du som kommende jurist i persondatabeskyttelseskontoret primært skal bidrage til at løse.

I Persondatabeskyttelse arbejder vi teambaseret og med høj grad af selvstændighed, men samtidig med sparring på tværs, for at opdyrke deling af viden og ensartet understøttelse af hele organisationens tilgang til GDPR. Der er mulighed for at opgaver kan planlægges og løses ved distancearbejde enkelte dage.

I kontoret Persondatabeskyttelse i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi ansvaret for udarbejdelse og implementering af strategier, politikker og retningslinjer inden for persondatabeskyttelsesområdet på tværs af hele Skatteministeriets koncern. Tilsyn med databehandlere, kommunikation om persondatabeskyttelse og awarenesskampagner for hele organisationen hører også til kontorets opgaver.

Kontoret behandler også sager om brud på databeskyttelsen i Skatteforvaltningen og sikrer, at der bliver fulgt op på sager om brud på persondatasikkerheden, samt rådgiver om foranstaltninger, der kan begrænse et bruds skadevirkninger.

Anmodninger om indsigt og aktindsigt behandles ligeledes i kontoret.

Den uafhængige DPO for skatteforvaltningen og Skatteministeriets koncern er ligeledes organiseret i kontoret som et selvstændigt team, der varetager den databeskyttelsesrådgiverfunktion og fører tilsyn med efterlevelsen af databeskyttelsesforordningen.

Varetagelsen af den samlede sikkerhedsopgave i skatteforvaltningen sker i tæt samarbejde med tre andre kontorer i sikkerhedsområdet; henholdsvis Informationssikkerhed, Operationel IT-sikkerhed og Adgangsstyring.

Udvikling af databeskyttelse i IT-projekter i Skatteministeriets koncern

Når vi hjælper med at sikre, at persondatabeskyttelsesreglerne implementeres i IT-projekter og -programmer, samarbejder vi med alle fagstyrelser og myndigheder i Skatteministeriets koncern. Vi understøtter koncernen i afklaringer af problemstillinger vedrørende GDPR, og vi skaber gode relationer og sørger for, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan udvikle gode og bæredygtige løsninger. I kontoret Persondatabeskyttelse er vi professionelle sammen – og lægger vægt på godt humør, og at det skal være sjovt at gå på arbejde sammen.

Dine opgaver vil primært være grupperet inden for rådgivning forbindelse med IT-udvikling og -drift eller databehandleraftaler:

  • Projektdeltagelse med rådgivning og vejledning om persondatabeskyttelse i udvikling af større og mindre IT-løsninger til hele Skatteforvaltningen
  • Rådgivning om privacy by design and default
  • Rådgivning om persondatabeskyttelse til skatteforvaltningens styrelser
  • Udarbejdelse af konsekvensanalyser, lokationskravsvurderinger, m.v.
  • Opfølgning og dokumentering af GDPR-initiativer
  • Bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder databehandleraftaler, og besvare spørgsmål fra leverandører
  • Opgaver ved udarbejdelse og forelæggelse af sager om ovenstående emner for direktionen.

Erfaring med persondataområdet

Vi ser helst, at du er erfaren jurist eller GDPR-ekspert, der har erfaring med gennemførelse af persondatabeskyttelsesanalyser og risikovurderinger for persondatabeskyttelsen i forbindelse med anskaffelse og/eller udvikling af IT-løsninger, eller at du har erfaring med behandling af databehandleraftaler. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har arbejdet med persondatabeskyttelsesområdet i en IT- og digitaliseringskontekst.

Du har stor viden om persondatabeskyttelse og det er en fordel, hvis du også har gode kompetencer inden for offentlig forvaltning. Du er analytisk stærk, og kan finde løsningerne på vanskelige problemstillinger. Du er klar til at hoppe ind i projekter, og sætte dig ind i IT-løsningernes sammenhænge og kompleksitet, samt projektdeltagernes forskellige roller og ansvar i agile projekter.

Du kan rådgive til direktør-niveau og give en klar forståelse af, hvorfor der skal træffes beslutning, beslutningens kontekst og mulighedernes konklusioner. Du har drivkraften til at skabe fremdrift, som kræver omfattende interessentinvolvering, og du har evnen til at forene modsatrettede hensyn.

Du trives med en fleksibel hverdag og med at indgå i et team, hvor vi arbejder for at gøre styrelsens strategier til virkelighed.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning sammen med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest den 15. september 2022. Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jonas Rasmussen på 7238 7197. Samtaler afholdes løbende.

Der kan blive gennemført tests som led i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job