IT-løs­nings­ar­ki­tekt Region Sjælland


Har du erfaring med tekniske designprocesser, for vi søger en IT-løsningsarkitekt?

Vil du bidrage til, at vores sygehuse i Region Sjælland kan sikre deres patienter den bedste behandling med de bedste IT-systemer? Vi søger en ny kollega, der brænder for det tekniske design af systemer.

Koncern IT i Region Sjælland søger en løsningsarkitekt, der kan hjælpe projekter og forretningen med det tekniske design af IT-systemer samt koordinere de tekniske leverancer med IT-driftsorganisationen. Løsningsarkitekten er ansvarlig for de tekniske beslutninger samt det tekniske design i IT-løsningerne.

En velfungerende afdeling med et stærkt fokus på opgaven

Vi tilbyder en afdeling, hvor du vil indgå i et mangfoldigt team på 5 løsningsarkitekter, og du vil få mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi er optaget af, at vi løser vores opgaver med stor kvalitet, da vi skaber værdi for sygehusene gennem solide og stabile IT-systemer. Vi har en travl hverdag, men samtidig formår vi at skabe et godt og sundt arbejdsklima med høj medarbejdertilfredshed. Det er vigtigt for os. Vi er også en fleksibel arbejdsplads, hvor der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det og ifølge aftale med nærmeste leder.

En stilling med forskellige opgaver, der gør en regional forskel

Som vores løsningsarkitekt vil du komme til at arbejde med at designe den tekniske del af nye og eksisterende IT-systemer. Du arbejder sammen med vores enterprise- og øvrige tekniske arkitekter. Din opgave er, sammen med leverandørerne og projekterne, at designe den tekniske del af systemerne på baggrund af de standardløsninger, regionen har. I implementeringen af systemet koordinerer du de tekniske leverancer fra driftsorganisationen til projekterne.

Vi tilbyder en stilling med opgaver, der spænder bredt og giver masser af gode udfordringer.

Du kommer fx til at håndtere opgaver som:

 • Udarbejdelse af teknisk design for systemer og rådgive om relevante alternativer som bedre udnytter regionens tekniske standarder
 • Dialog med leverandører omkring det tekniske design af deres løsning og sikrer, at de passer til regionens tekniske infrastrukturstandarder
 • Koordinerer de tekniske leverancer fra driftsorganisationen
 • Kravspecifikationer, reviews, kunde og leverandørmøder i forbindelse med udbud
 • Proaktivt varetager driftsafdelingens interesser samt sikre koordinering og godt samarbejde med andre afdelinger og leverandører
 • Støtte økonomisk estimering af infrastrukturleverancer i projekter samt ved udarbejdelse af business cases
 • Teknisk projektleder for mindre driftsprojekter

Er du nysgerrig, og kan du omsætte tekniske beskrivelser til effektive IT-løsninger?

Vi forventer, at du har erfaring med designprocesser og kan omsætte tekniske beskrivelser og behov til et endeligt løsningsdesign. Du er kendetegnet ved at være en god formidler og har sans for at skabe relationer med udgangspunkt i faglighed og ræsonnement.

Vi forestiller os, at du kommer med en høj grad af forståelse indenfor it-arkitekturproblemstillinger og moderne teknologistakke herunder anvendelse af cloud-teknologier. Du ved, hvordan man styrer og leder leverandørmøder og tekniske arkitekturdesignprocesser.

Du har en relevant og solid it-faglig baggrund enten via uddannelse eller erfaring. Du kan hurtigt tilegne dig teknisk viden, og du er god til at bevare overblikket. Du er målrettet og nyder at færdiggøre opgaver som betyder en forskel for sygehusene.

Det er væsentligt for stillingen, at du:

 • Har et højt kvalitetsniveau med et godt detaljefokus, trives med at have ansvar og er en udpræget afslutter
 • Formår at gøre tekniske problemstillinger forståelige for kollegaer med en anden baggrund end din egen
 • Er opsøgende, proaktiv, nysgerrig og trives i et tværfagligt samarbejde, hvor du ikke er bange for at påpege, hvis du ser uhensigtsmæssige beslutninger
 • Er en god ambassadør for driftsorganisationen i møder og dialog
 • Har en struktureret tilgang til opgaveløsning, selvstændigt såvel som teambaseret
 • Har et stort drive i dit arbejde, er videbegærlig, og er villig til at påtage dig ansvar
 • Er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt samt i stand til at sikre løbende dialog med samarbejdspartnere, gerne også på engelsk

Lyder det som noget for dig?

Der er ansøgningsfrist den 31. august 2022, og der vil blive afholdt to samtalerunder i uge 37 og 38. Vi ønsker ansættelse hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte driftstekniker Peter Romer på: 30 50 82 91 eller på mail til paro@regionsjaelland.dk.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og regionens sygehuse. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere.

Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside her.

Vi glæder os til at høre dig.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 15. august 2022

Arbejdssted

Location Ringsted