IT-ar­ki­tek­ter


Vil du gerne forandre og være noget særligt for andre? Dette kan være din mulighed for at få mere substans i dit arbejdsliv. Hos LB lægger vi sjæl i arbejdet, og vi møder medlemmer, kolleger og omverden med skærpet sans. Du bliver en del af et medlemsejet fællesskab, hvor vi er der for hinanden. Vi deler også ambitionen om at gøre forsikring overflødig.

Kan du lægge sjæl i dine og teamets opgaver?

Som Enterprisearkitekt eller Løsningsarkitekt er du en del af teamet i Arkitektur og Styring. Vi er 6 kolleger og vores opgave er at sikre en sammenhængende arkitektur, der på den korte bane kan indfri forretningsmålene og på den længere sigt kan understøtte LB Forsikrings overordnede aspiration om ”Sammen at gøre forsikring overflødig”.

Dine væsentligste opgaver i stillingen vil være:

  • At støtte vores agile værdistrømme i rollen som værdistrømsarkitekt efter SAFe-tankerne og dermed være en engageret del af værdistrømsledelsen.
  • Du skal i tæt samarbejde med arkitektteamet og chefen for arkitektur være med til at fastlægge, dokumentere, udleve og kommunikere arkitekturen til forskellige udviklingsteams og faggrupper i IT såvel som Forretningen.
  • Du vil få arkitektonisk ejerskab til en eller flere af vore platforme/systemer som eksempelvis Integrationsplatformen.

Vores primære platforme er en webudviklingsplatform og CMS baseret på Sitecore og .Net med et underliggende forsikringssystem, hvor kerneforsikrings funktionalitet håndteres. Derudover håndteres CRM-opgaver i Salesforce, og vi har hensigter om meget mere udvikling på denne platform bl.a. til kommende forhindringsløsninger, hvor vi ønsker at forebygge skader i at opstå eller begrænse omfanget.

Vi er godt i gang med implementering af en ny integrations platform baseret på Microsoft API Manager. Hybrid Cloud og særligt Azure Services er en væsentlig komponent i vores arkitektur og strategi ligesom Cloud-teknologi helt generelt. Derudover har vi en lang række systemer, applikationer og services, som arkitektur afdelingen understøtter for den øvrige organisation.

Har du sans for fællesskab og de rette forudsætninger?

Vi ønsker, at du trives og skaber resultater i LB. Derfor ser vi på, om dine faglige og personlige forudsætninger møder de forventninger, din leder har til dig. 

Forudsætningerne er:

  • Du er effektiv, når du sætter dig ind i nye løsninger, deres muligheder og begrænsninger set ud fra den overordnede IT-strategi.
  • Du har blik for sikker og robust applikationsdesign og kender fordele og ulemper ved de mest gængse integrationsteknologier og indarbejder best practice for sikkerhed og compliance i dine løsningsdesign.
  • Du er nysgerrig på teknologi og følger med i udviklingen samt forstår den forretning, som vi understøtter.
  • Du ønsker at samarbejde med de øvrige arkitekter, med forskellige udviklingsteams og faggrupper og har samtidig blikket for den endelige leverance eller slut produkt
  • Du ser værdien i at dokumentere og vedligeholde fysisk og logisk arkitektur til brug for teams og andre interessenter.
  • Du er struktureret og kan dokumentere beslutninger, principper og data arkitektur i en form som kan forstås og kommunikeres til organisationen herunder både den forretningsvendte, men også både kollegaer og leverandører med dybt specialiseret viden.

Indsigt i og erfaring med en eller flere af vore centrale platforme og teknologier vil være en klar fordel, og det er et klart plus, hvis du også har erfaring med forsikring og regulatoriske krav, der stilles i den finansielle sektor.

Tiltrædelse: snarest muligt

Se, hvad dine kommende kolleger siger om LB

Vi har spurgt tre af dine kommende kolleger om, hvordan de oplever LB:

"Vi bruger relativt lang tid ude i forretningen, hvor det handler om at lytte, samle op og få input med tilbage. Der er vigtigt, at vi holder sjælen i live og ikke glemmer vores rødder, når vi har travlt med at forandre herinde”

”Det giver energi at kunne se formålet med det, vi laver. Det giver en substans i jobbet, når de applikationer, du arbejder på, bliver brugt af andre i den anden ende”

”Vi skal have de rette rammer og organisationen til at kunne indfri visionen om at gøre forsikring overflødig. Vi skal blive ved og ved, fordi vi ved, at vi former den substans, der skal skabe forhindringsløsningerne”

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøg online eller ring, hvis du vil vide mere.

Kontaktpersoner:

Afdelingschef, Lars Flesner, på mail lafk@lb.dk eller tlf. 20 24 30 88, hvis du vil vide mere om jobbet.

HR-konsulent, Kristina Ramm Højholt, tlf. 93 60 02 03, hvis du vil vide mere om rekrutteringsforløbet.

Frist: Løbende

Arbejdssted: Vores hovedkontor ligger på Amerika Plads 15, 2100 København Ø. Du kan arbejde hjemme op til to dage om ugen.


Om os

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab med næsten 140 års erfaring. Vi er Danmarks 3. største forsikringsselskab på det private marked, har næsten 400.000 medlemmer og består af forsikrings-grupperne:

Lærerstandens Brandforsikring - for lærere, pædagoger og andre i undervisningssektoren
Bauta Forsikring - for sygeplejersker, læger og andre personalegrupper i sundhedssektoren
Runa Forsikring - for medlemmer af udvalgte faglige foreninger
LB Forsikring til PFA - for kunder i PFA

Omdrejningspunktet for os er vores medlemmer og at drive en god forretning for dem. Vi har et højt image i branchen, tilfredse og loyale medlemmer og produkter der igen og igen er kåret bedst i test af Forbrugerrådets blad Tænk Penge.

Læs mere om os på www.lbforsikring.dk.

Gem job

LB Forsikring
Publiceret: 15. august 2022

Arbejdssted

Location København

Job hos virksomheden