Struk­tu­re­ret og udadvendt it-ge­ne­ra­list til com­pli­an­ce på in­for­ma­tions­sik­ker­heds­om­rå­det


Er du struktureret, grundig og en dygtig skriftlig formidler? Er du nysgerrig på informationssikkerhed og har lyst til at opbygge en faglighed inden for dette område? Er du god til at håndtere mange interessenter og sikre god og professionel ledelsesrapportering? Så er du måske vores nye kollega.

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø indenfor informationssikkerhed

Vi er 20 kollegaer i kontoret for Informationssikkerhed, og det hænger sammen med, at vi skal støtte alle vores mange kolleger i Skatteministeriets koncern med at understøtte et højt niveau af informationssikkerhed i de daglige opgaver og processer, driften af vores it-systemer og ikke mindst udvikling af nye it- og datadrevne løsninger.

Vi er en aktiv medspiller i en professionel it-organisation, og vores volumen gør, at vi har opbygget et højt fagligt miljø omkring informationssikkerhed, og det faglige miljø har du mulighed for at blive en del af.

Opgaverne i kontoret kan sammenfattes til at:

 • fastlægge og implementere strategier, politikker og retningslinjer for informationssikkerhed i hele Skatteministeriets koncern
 • gennemføre risikovurderinger på informationssikkerhedsområdet i koncernen, dvs. udarbejdelse af årlige risikovurderinger, mitigeringsplaner og risikovurderinger i forbindelse med it-anskaffelser og it-udvikling, herunder sikre at risikovurderinger fører til de rette sikkerhedskrav til udviklingsprojekter og udbud
 • rådgive og understøtte hele Skatteministeriets koncern i at implementere retningslinjer og krav for informationssikkerhed
 • gennemføre compliance-aktiviteter, hvor vi følger op på at krav, regler og retningslinjer overholdes såvel internt, som hos vores mange leverandører.

Sans for struktur, nysgerrighed og skriftlig formidling er nøgleord

Du er grundig og foretrækker struktur i din opgaveløsning. Du er en udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret person, som er i stand til at møde organisationen, hvor den er. Du kan begå dig på alle niveauer i en kompleks organisation med mange interessenter.

Du er en god formidler af komplicerede budskaber, både mundtligt som skriftligt. Vi lægger særlig vægt på, at du er en dygtig, skriftlig formidler, som excellerer i at skrive notater og rapporter. Du kan skrive præcist, korrekt og kan formidle fagligt indhold på en let tilgængelig måde. Har du erfaring med Slotsholmsmetoden er det en fordel, men ikke et krav.

Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau fx fra IT-universitet, Københavns Universitet eller CBS. Du kan have nogle års erfaring fra en lignende stilling, eller du kan være nyuddannet. Hvis du har erfaring med informationssikkerhedsområdet eller it-revision, vil det være et plus, men det er ikke et krav. Er du fx nyuddannet lægger vi i stedet vægt på, at du har interesse for informationssikkerhedsområdet og har stor lyst og nysgerrighed til at opbygge en faglighed på området. Så tilbyder vi dig relevant, faglig kompetenceudvikling, så du får et robust grundlag at arbejde ud fra. Du vil endvidere indgå i et team med særdeles erfarne kolleger, som kan give dig faglig sparring og sidemandsoplæring i det daglige.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at fastholde vores høje trivselsmålinger i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Dine opgaver bliver i tæt samarbejde med en kollega i teamet at:

 • gennemføre compliance-målinger på informationssikkerheden i organisationen – dvs. via dokumentationsgennemgang, interviews og workshops vurdere, hvorvidt kontorer i styrelsen har implementeret de informationssikkerhedsmæssige regler, de har ansvar for, og hjælpe dem med en forståelse af, hvad der skal til, hvis dette ikke er tilfældet.
 • udarbejde anbefalinger/handleplaner til, hvordan uoverensstemmelser med regelefterlevelsen skal håndteres.
 • følge op på status for implementering af disse anbefalinger/handleplaner samt opfølgning på handleplaner fra risikovurderinger og dispensationer for manglende compliance.
 • udarbejde skriftlig afrapportering af compliance-målingerne, så de er præcise og kan forstås af udefrakommende (fx Rigsrevisionen) samt håndtere godkendelser af afrapporteringen op mod kontorchefer og direktører.
 • udarbejde oplæg til det overordnede compliance-billede med udgangspunkt i resultaterne fra målingerne.
 • bistå med ajourføring af politikker, regler og retningslinjer
 • varetage den operationelle udførsel af kontorets second-line kontroller inden for adgangsstyringsområdet (kontrol af, at adgangsstyringskontrollerne fungerer)
 • evt. hjælpe dine kolleger i teamet med at gennemgå komplementære kontroller i styrelsen, som udspringer af revisionserklæringer.

Vi har processer og skabeloner for de ovenstående opgaver, som du vil skulle lære at kende, bruge og hjælpe med at forbedre og videreudvikle.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:  

 • er præcis i dine skriftlige formuleringer og trives med at en stor del af dine leverancer er på skrift.
 • har et ”service-gen”, da mange af vores kollegaer er afhængige af, at vi yder god og hurtig service.
 • excellerer i at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning.
 • har interesse inden for informationssikkerhed og er interesseret i at opbygge – eller styrke – din faglighed på dette område.
 • udstråler gejst og engagement i samspillet med organisationen og dine nærmeste kollegaer.
 • kan balancere at arbejde både selvstændigt og tværfagligt om opgaverne.
 • tager initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest den 4. september 2022.

Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Elisabeth Rothmar på telefon 72379371 eller chefkonsulent Daniel Jovanovic på telefon 72379787.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job