DevOps lead til stort di­git­al­iser­ing­s­pro­gram


Har du erfaring med implementering og forbedring af DevOps metoder og værktøjer? Kan du drive og videreudvikle et DevOps setup i et it-udviklingsprogram med fokus på Continuous Integration og Delivery? Så er du måske vores nye DevOps lead til Domstolsstyrelsens store Straffe- og skifteprogram.  

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

I de kommende fire år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffe- og skiftesagsområderne. Vi udvikler en ny løsning, der understøtter fuld digital sagsbehandling. Løsningen skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt realisere de mange gevinster, som vi har identificeret i analysearbejdet.

For at kunne gennemføre denne omfattende og komplekse digitale modernisering er der etableret en programorganisation, der er ansvarlig for at udvikle den nye Straffe- og skifteløsning. Til programmet søger vi en erfaren DevOps lead, som kan sikre en smidig og automatiseret understøttelse af udvikling, test og release samt deploy af løsningen. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med specialister inden for DevOps, udvikling, drift, sikkerhed, arkitektur og test.

Om stillingen

Som DevOps lead bliver du en del af den nyoprettede DevOps enhed, hvor du får det faglige ansvar for enhedens fem DevOps-specialister. Personaleledelsen ligger hos enhedschefen. Det er forventningen, at teamet vil vokse til seks-syv medarbejdere.

Enheden bygger, vedligeholder og administrerer den samlede DevOps toolchain i programmet samt den dertilhørende release- og deploymentproces.

Det bliver dit ansvar at videreudvikle og forbedre platformen, som skal afvikle den nyudviklede software. Din vigtigste opgave bliver at sikre en gnidningsfri og sikker udrulning af kode igennem automatiserede builds og en velfungerende CI/CD pipeline. Til dette anvendes en toolchain, der bl.a. består af Jira/Confluence, GitOps, GitLab, Kubernetes, Rancher, Helm, Azure DevOps og Argo CD.

Ansvaret for hosting og drift af infrastrukturen er placeret i Domstolsstyrelsens It-driftsenhed samt hos en ekstern leverandør. Du skal fungere som brobygger mellem drift og udvikling, og du får en bred kontaktflade i organisationen.

I rollen som DevOps lead er du, i samarbejde med vores it-arkitekter, med til at definere den tekniske retning for programmet. Derudover får du til at opgave at sikre: 

  • En velfungerende DevOps toolchain samt tilhørende processer, der understøtter agil udvikling og drift
  • Videreudvikling af en effektiv og automatiseret Continuous Delivery Pipeline med deploy adskilt fra release
  • Integrering af sikkerhed via DevSecOps praktikker og værktøjer
  • Etablering af Continuous Monitoring og Improvement
  • Rådgivning, sparring og uddannelse af de agile udviklingsteams og øvrige interessenter i programmet. Særligt i forhold til DevOps best practices inden for fx build-in quality og automatiseret test.

Du bliver en del af Straffe- og skifteprogrammets leveranceorganisation, der er sammensat af interne medarbejdere og eksterne konsulenter.

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du måske har en akademisk uddannelse kombineret med erfaring fra en lignende stilling. Du har et indgående kendskab til DevOps som metode, herunder etablering af toolchain, opbygning af CI/CD pipeline og automatisering af test, deploy og release. Du agerer hjemmevant i et agilt udviklingsprojekt, og du har erfaring med opgavestyring via agile metoder som SAFe og Scrum. Det er en fordel, hvis du har erfaring som faglig lead, fx som teamleder eller -koordinator.

Da vi bygger software baseret på en containerarkitektur, er det vigtigt, at du har en god forståelse for koncepterne bag containere og virtualisering af infrastruktur. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration og deployment af applikationer i et Kubernetes cluster. Derudover skal du have en grundlæggende indsigt i både Linux og Microsoft operativsystem samt cloud-native løsninger.

Som person er du samarbejdsorienteret, du kan se styrken i tværfaglighed, og du evner at indgå i dialog på alle niveauer i vores organisation. Du er dygtig til at sætte en faglig retning og skabe fremdrift på en involverende og motiverende måde. Du er desuden drevet af kontinuerlig udvikling og forbedring, og du har et naturligt fokus på at identificere forbedringsmuligheder og drive dem i mål - både selvstændigt og i samarbejde med teamet. 

Løn og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, vil du afhængig af erfaringer og kvalifikationer blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent uden personaleledelse i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Skatteministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere om sikkerhedsgodkendelse her.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enhedschef for DevOps Jasper Uldal på tlf. 30503356.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Se også vores film om arbejdet hos os her.

Ansøgning

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer m.v.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 26. september 2022 kl. 12.00.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 26 August 2022

Arbejdssted

Location København