Er in­for­ma­tions­sik­ker­hed lige så vigtig for dig, som for os?

Trives du i krydsfeltet mellem processer, awareness og risikostyring? Har du lyst til at sikre borgernes data i landets øverste administrative klageinstans på velfærdsområdet? Og kan du se dig selv i et fagligt teamfællesskab? Så har vi et job som it-sikkerhedskonsulent til dig.

I Ankestyrelsen afgør vi borgernes sager – omkring 50.000 om året. De handler blandt andet om børn, pension, beskæftigelse, arbejdsskader og støtte til ældre, enlige og personer med handicap. Vores afgørelser har stor betydning for menneskers liv og vedrører ofte deres helt nære dagligdag. Det stiller store krav til den måde, vi arbejder på, og derfor er det vigtigt, at vi leverer afgørelser af høj kvalitet og inden for rette tid. Her er digitalisering og effektiv og sikker it-understøttelse af sagsbehandlingen afgørende for, at vi lykkes.

Kontoret Digitalisering, som Team Sikkerhed og Processer hører ind under, er tæt knyttet til vores juridiske og administrative sagsbehandling og bidrager til realiseringen af styrelsens tre strategiske mål: sagsbehandlingstid, kvalitet og åbenhed.

Din rolle og opgaver

I samarbejde med dine kollegaer bidrager du til at sikre, at Ankestyrelsen lever op til IT-sikkerhedsstandarden ISO 27001 og anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed.

Dine opgaver vil blandt andet bestå i at:

 • gennemføre complianceaktiviteter, altså drive og facilitere processer inden for risikostyring, leverandørtilsyn, ledelsesforankring og kommunikation
 • gennemføre awareness-kampagner for at øge medarbejdernes bevidsthed om informationssikkerhed
 • bidrage til gennemførsel af beredskabsøvelser og følge op på erfaringerne
 • bidrage til indgåelse af databehandleraftaler og leverandørtilsyn
 • opdatere Ankestyrelsens politikker inden for sikkerhed
 • betjene af Sikkerhedsorganisationen
 • bidrage til, at digitaliseringsprojekter indarbejder sikkerhedsaspekter i løsninger og i løsningsbeskrivelser
 • optimere og beskrive processer inden for IT-sikkerhedsarbejdet.

It-sikkerhedsområdet er organiseret i et team i Digitalisering og referer til styrelsens Sikkerhedsorganisation, hvor vicedirektøren for styrelsens fællesfunktioner er formand.

Du får et tæt samarbejde med styrelsens DPO, og det er en fordel, at du har kendskab til GDPR.

Din hverdag bliver præget af samarbejde med både kolleger internt i teamet, i resten af Digitalisering og på tværs af kontorer og funktioner i Ankestyrelsen.

Om kontoret

Digitalisering arbejder med support af it-systemer, it-sikkerhed, it-governance, leverandørstyring, projektledelse af udviklingsprojekter samt vedligeholdelse og udvikling af styrelsens sagsbehandlingssystem. Styrelsens it-systemer driftes af eksterne leverandører, herunder Statens It.

Vi sidder i et åbent kontorlandskab og har en uformel omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og samarbejder på tværs af kontorets teams. Vi har en travl hverdag med mange forskellige opgaver og deadlines.

Din hverdag hos os

Hos os får del i et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i et team, der vægter samarbejde og sparring højt, og hvor du får rig mulighed for medbestemmelse på egne opgaver og en varieret opgaveportefølje med udfordrende opgaver.

Du får god mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for IT-sikkerhed og at sætte dit præg på sikkerhedsarbejdet i Ankestyrelsen og derved sikre borgernes data.

Og så får du engagerede kollegaer, der vægter det sociale fællesskab og vil få en stor berøringsflade med kontorets øvrige digitaliseringsteams samt resten af styrelsen.

Vi arbejder hjemme i forskellig udstrækning, så den enkeltes og kontorets behov går bedst muligt op. Den mulighed vil du også få.

Din profil

Du har blik for at skabe relationer og er dygtig til at formidle komplicerede sikkerhedsbudskaber. Du skriver præcist og kort uden at blive for teknisk og er samtidig en dygtig mundtlig formidler.

Vi forventer, at du er:

 • god til at skabe relationer til kollegaer og chefer med forskellige fagligheder
 • god til at skabe et fagligt fællesskab på tværs af Ankestyrelsens to lokationer
 • selvstændig, struktureret og initiativrig
 • en dygtig formidler af svært stof – både skriftlig og mundtligt
 • en planlægger, har blik for deadlines og følger opgaverne til dørs.

Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har kendskab til og/eller praktisk erfaring med:

 • ISO27001/2
 • samarbejde med Statens It
 • risikovurderinger og konsekvensanalyser.

Du har en relevant videregående uddannelse inden for fx organisation, digitalisering, informationssikkerhed eller lignende.

Vil du vide mere?

Kontakt digitaliseringschef Pernille Jensen på telefon 61 89 76 90 / peap@ast.dk eller souschef Mie Kølln Madsen på telefon 61 89 74 45 / mikm@ast.dk, hvis du har spørgsmål.

Du kan også læse om Ankestyrelsen, vores strategi og organisation på www.ast.dk.

Det praktiske

Ankestyrelsen og Digitalisering har medarbejdere i København og Aalborg. Dit arbejdssted vil være enten Nytorv 7, 9000 Aalborg eller Teglholmsgade 3, 2450 København SV – det vælger du.

De fleste møder holder vi over digitale platforme, men ind i mellem mødes vi også fysisk. Vi forventer derfor, at du har mulighed for at rejse til København eller Aalborg ind imellem.

Vi ser gerne, at du kan tiltræde den 1. december 2022.

Du bliver ansat efter den relevante overenskomst for din faggruppe. Er du akademiker, bliver du tilbudt ansættelse som enten fuldmægtig, special- eller chefkonsulent afhængigt af dine kvalifikationer og erfaring.

Ansættelsesområdet er Social- og Ældreministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner.

Vil du være vores kollega?

Send os din ansøgning, cv, uddannelsespapirer og andre relevante bilag snarest muligt. Du kan søge via linket her på siden.

Vi holder samtaler løbende og har mulighed for tiltrædelse hurtigst muligt, så kontakt os gerne med det samme.

Opslaget udløber d. 1. oktober 2022.Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job