Chefkon­su­lent for IT-udvikling, Region Sy­ddan­mark

Brænder du for IT-udvikling, og har du kompetencerne og lysten til at udføre faglig ledelse på området hos Regional IT? Vil du gerne sætte dine kompetencer i spil i et job, hvor det vigtigste er at give bedre oplevelser til patienter og borgere samt hjælpe sundhedspersonalet i Region Syddanmark til en mere effektiv hverdag gennem de IT-løsninger, de anvender?

Så har du muligheden for at få et fantastisk og meningsfuldt job – vi har brug for dig!

Hvem er vi?

Funktionsområdet for Udvikling i Regional IT består af ca. 30 dygtige og kompetente kollegaer, fordelt på tre teams, hvor udviklere, UX-designer, integrationskoordinatorer, scrum masters og product owners arbejder tæt sammen. Hjælpsomhed, humor og teamånd går hånd i hånd med en professionel tilgang til opgaveløsningerne. Vi arbejder med scrum, og udvikler os mere og mere i vores hensigt mod at blive selvorganiserende, agile teams.

Vi løser opgaver af både national og regional karakter. Som eksempel kan nævnes en løsning omkring automatiseret medicinekspedition, udvikling af komponenter til at give patienter et samlet overblik over alle de aftaler vedkommende har på sundhedsområdet og prøvehåndtering. Vi laver også mange integrationer mellem købesystemer og egenudviklede applikationer.

Stillingen

Som chefkonsulent skal du sammen med funktionschefen bidrage til fortsat udvikling af området, og I skal udgøre et fælles og solidt lederteam, som medarbejderne kan gå til. Du vil endvidere have et meget tæt samarbejde med product owners og i det hele taget med alle kollegaerne i de tre teams. Chefkonsulenten har sin tyngde på den faglige side, og har ikke direkte ledelse af medarbejdere.

Som chefkonsulent vil du:

 • I samarbejde med teams sætte retningen på det overordnede niveau f.eks. omkring udviklingsstandarder, i samarbejde og fælles fora med udviklerne.
 • Sikre konsistens i hvilken tech stack der anvendes på tværs af teams.
 • Sikre forankring af vores udviklingsplatform, produkter og standarder på tværs af regional it i samarbejde med øvrige funktionsområder og chefkonsulenter.
 • Bevarer det store overblik over kompetencer og behandle ressourceanmodninger i koordination med funktionschefen og teams.
 • Være eskaleringsmulighed for product owners ved udfordringer omkring levering eller support på løsninger.
 • Være synlig og tilgængelig for medarbejderne og fungere som faglig sparringspartner.
 • I samarbejde med teams sikre den rigtige faglig uddannelse så kompetencer er tilstede, når behovet opstår.
 • Koordinere med resten af Regional IT, og også med vores samarbejdsparter hos sygehusenhederne.
 • Du vil ligeledes indgå i den samlede ledergruppe i afdelingen Udvikling, og derigennem bidrage til udvikling af afdelingen.

Din profil

Du er holdspiller og bidrager til samarbejdet internt i funktionsområdet samt i afdelingen for Udvikling. Din opgave bliver at understøtte ledelsen af et område, der har en stærk faglighed til fælles, og som har vidt forskellige profiler. Det er helt afgørende, at du kan lytte dig til kernen af komplekse problemstillinger og understøtte medarbejderne og ledelsen i at træffe de rigtige beslutninger. Du har en positiv tilgang til samarbejde og evner at motivere med udgangspunkt i empati og forståelse for det faglige fællesskab, som du bliver en del af.

Du har solid erfaring med it-udvikling i en kompleks organisation, samt trives i at arbejde med processer og standarder, der styrker organisationen tværfagligt. Du har en naturlig coachende tilgang, og et solidt fagligt fundament, der hurtigt kan give dig et godt greb om vores felt og de begreber, vi anvender. Det er en fordel, hvis du har erfaringer med agile metoder og Scrum.

Derudover har du:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for it.
 • Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
 • Evnen til at skabe overblik over, beskrive og formidle komplekse problemstillinger.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os altid på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere og har etableret en ordning med mulighed for hjemmearbejde i afdelingen.

Vi lægger også vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er lige nu fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding, Vejle, og har vi har derudover i august fået en mindre lokation i Odense.

Yderligere information

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Robert Nygård Hede på tlf. 52 15 77 41.

Udvikling, som du ansættes i, har primært arbejdssted i Kolding, men det forventes at der i løbet af efteråret også vil være et team på vores nye Odense lokation.

Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen.

Din ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 2. oktober 2022. Første samtalerne holdes løbende, dog senest den 7. oktober, og 2. samtaler forventes afholdt den 12. oktober. Mellem samtalerne vil du blive bedt om at gennemføre tests.

Ansættelsesdato forventes at blive 1. december.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job