In­for­ma­tions­sik­ker­heds- og be­red­skabs­ko­or­di­na­tor

Har du interesse for beredskab mod cyberangreb, og brænder du for at holde Danmarks samfundskritiske infrastruktur passende sikker, så er det dig, vi søger som beredskabskoordinator til vores team for cybersikkerhed.

Til vores Cybersikkerhedsteam i vores funktionsområde Netværk og Operationel Sikkerhed søger vi en beredskabskoordinator, som skal være med til at sikre en effektiv styring, daglig drift og udvikling af Region Syddanmarks forsvar mod cyberangreb.

Vi arbejder målrettet med cyber- og informationssikkerhed, og du skal være med til at sikre vores beredskab er afprøvet og klar i tilfælde af brud på sikkerheden. Herudover skal du rådgive og vejlede organisationen om IT-beredskab i hele regionen.

Styr på cyberberedskabet

Du kommer ind i en afdeling, der både har et strategisk, taktisk og operationelt fokus.

I stillingen vil du være med til at sætte dit præg på, hvordan vi arbejder med sikkerhed regionen. Opgaven består i at videreudvikle nødvendige sikkerhedsindsatser som sikrer, at vi fortsat effektivt kan sikre kontinuitet i vores samfundskritiske processer, systemer og infrastruktur - døgnet rundt, alle ugens dage. Mere specifikt skal du arbejde med afprøvning af IT-beredskabs- og reetableringsprocedurer.

I stillingen får du en bred berøringsflade i organisationen. Du vil få ansvar for at rådgive både forretningsenheder og IT-organisation om ISO-krav, NIS krav og IT-beredskab.

Du kommer til at have berøring med en række spændende projekter, som har betydning for digitaliseringen af Region Syddanmark.

Konkrete opgaver kan være:

  • Rådgive om og deltage i IT-beredskabsplanlægning
  • Planlægge, koordinere og facilitere afprøvning af planer i samarbejde med forskellige områder i Region Syddanmark
  • Videreudvikle processer og procedure for nød-, beredskabs- og reetableringsstyring
  • ISO-compliance, herunder målinger, gap-analyser, forankring og anbefalinger
  • Vedligeholdelse af relevante, officielle dokumenter indenfor området, herunder politikker, retningslinier, processer, regler og vejledninger m.v.
  • Håndtering af henvendelser og rådgivning af Region Syddanmarks organisation

Af andre opgaver, som du vil blive involveret i, kan nævnes ledelsesrapportering samt håndtering af sikkerheds- og beredskabshændelser i øvrigt på IT-området.

Du får et job i et spændende, udfordrende og uformelt miljø, der giver gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Herudover bliver du en del af en organisation med en professionel tilgang til udvikling og drift. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og løbende uddannelse efter ønske og behov, og en ledelse der løbende giver feedback og sparring. Herudover er vi opmærksomme på work-life balance med fleksibilitet og frihed under ansvar.

Stærk formidler med fokus på samarbejde, struktur og resultater

Du kommer til at have en bred berøringsflade i hele organisationen, hvorfor det er væsentligt, at du er stærk til at formidle dine budskaber mundtligt såvel som skriftligt. Derudover formår du at samarbejde og skabe netværk på tværs af en organisation med mange fagligheder.

Som person er du struktureret, pragmatisk og resultatorienteret. Du trives med opgaver, som kræver vedholdenhed, kontrol og diplomati. Du besidder en høj grad af integritet, og du tager ansvar for egne opgaver og beslutninger. Du har en positiv indstilling til livet, din arbejdsplads og dine kollegaer.

Som Informationssikkerheds- og beredskabskoordinator forventes du at have:

  • Færdiggjort uddannelse eller have nogle års erfaring fra en tilsvarende stilling eller erfaring som sikkerhedskonsulent, systemadministrator eller lignende
  • Forståelse for styring af it-sikkerhed på tværs af forretning og IT
  • Erfaring med anerkendte sikkerhedsstandarder og i særdeleshed standarder for beredskabsstyring.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 310 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere trives og har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på tre lokationer i henholdsvis Kolding, Vejle og Odense.

Du vil få arbejdsplads i Kolding, og der er mulighed for hjemmearbejdsordning.

Yderligere information

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Netværk og Operationel sikkerhed Knud Nissen på 2369 5164 eller Anders Bigum Afdelingschef, IT-drift 2330 7523.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist er 9. oktober 2022.

Vi forventer at afholde 1. samtale 17. oktober 2022, og 2. samtale 21. oktober 2022. Vi vil evt. anvende test mellem 1. og 2. samtale.

Gem job