Region Syd­dan­mark søger Teknisk Service Delivery Manager

Vi søger en Teknisk Service Delivery Manager, der har lyst til at arbejde med en alsidig vifte af driftsrelaterede opgaver på vores it-systemer, som anvendes på det præhospitale område. Vi søger dig, der vil være med til at sikre stabil og sikker drift af it-systemerne i et komplekst systemområde, hvor du samtidig har mulighed for at holde en god balance mellem dit arbejds- og privatliv.

Som Teknisk Service Delivery Manager skal du være med til at sikre en stabil drift af IT og telefoni infrastrukturen, som er afgørende for det præhospitale område. Området inkluderer AMK vagtcentralen, der modtager 112-opkald til sundhedsfaglig visitation og disponerer ambulancerne, samt AMK systemet, der forbinder det præhospitale område med sygehusene i kritiske situationer.

”Når telefonen ringer i AMK-Vagtcentralen, er der liv, der skal reddes - så enkelt kan det siges. Du og resten af teamet er derfor en del af en travl og meningsfuld hverdag, hvor dagene ikke er ens. Arbejdet foregår i et arbejdsmiljø præget af høj faglighed og med en uformel og humoristisk omgangstone” – fortæller Mette Herting, Funktionschef.

Du kommer til at indgå i et mindre team med 3 øvrige kollegaer i afdeling Serviceleverancer, som hører under Regional IT. Da teamet har flere års erfaring med det præhospitale område, vil du være omgivet af dygtige og erfarne kollegaer, som vil hjælpe dig godt i gang med dine opgaver. Derudover vil de hjælpe dig i forhold til at opnå forståelse for det præhospitale område, men også de it-løsninger, som vi anvender.

Du får arbejdssted i Vejle, hvor du vil indgå i et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. AMK vagtcentralen ligger i Odense, hvor der forventes at være nogen aktivitet i relation til stillingen. Du skal derfor forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Det er ikke en forudsætning med kendskab til det præhospitale område, men du skal have et ønske om at sætte dig detaljeret ind i området. Vi sørger for en grundig oplæring i vores systemer, termer og arbejdsprocesser.

Dine opgaver

Som Teknisk Service Delivery Manager bistår du med udførelsen af de tekniske leverancer knyttet til implementering og drift af it-systemerne. Du har ansvaret for styring af de tekniske leverancer i tæt samarbejde med interne teknikere i vores infrastruktur og netværksafdeling samt eksterne leverandører. Derudover vil dine opgaver være, at:

 • Proaktivt indgå i dialog med forvalter/systemejer og rådgive om mulige forbedringstiltag/optimeringer for at sikre stabil og sikker drift, samt minimere risici, herunder indgå i større projekter som f.eks. implementering af et nyt 112-system i Danmark
 • Modtage, kvalificere og estimere bestillinger/service requests relateret til udvikling/ændringsønsker fra systemejer/forvaltning eller leverandører
 • Bistå håndteringen af incidents og indgå i task force ved major incidents og udarbejdelse af MIR (major incidents rapporter)
 • Sammen med systemejer/forvaltning indgå i tekniske og forretningsmæssige dialoger med eksterne leverandører
 • Sikre prioritering af opgaver sammen med forvaltningen/eksterne leverandører og tilrettelæggelse af opgaver i drift jf. prioritering
 • Indgå i koordinering/udarbejdelse af aktivitetsplan/tidsplan mellem ressourcer i RIT Drift, ekstern leverandør samt forvaltning i forhold til godkendt roadmap og sikre planlægning og gennemførelse af tekniske idriftsættelser (releases og hotfixes) og sikre afprøvning heraf
 • Deltage i kvalificering og koordinering af changes med fokus på sikring at alle ændringer trackes i vores ITSM system
 • Kvalitetssikre leverancerne fra drift i Regional IT
 • Sikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig i rigtige værktøjer fx CMDB
 • Sikre den tekniske platform er korrekt konfigureret i samspil med RIT Infrastruktur
 • Forestå rapportering på igangværende og kommende aktiviteter samt rettidig og præcis driftsrapportering til diverse fora
 • Deltagelse i forskellige mødefora
 • Sikre overholdelse af aftalte driftsrelaterede servicemål, herunder performance og driftsstabilitet

Om dig

Du har formentlig erfaring fra en tilsvarende stilling, og du er vant til at have ansvar for kritiske it-systemer/platforme. Du har et teknisk fundament, som gør dig i stand til at have dialogen med teknikere, som varetager opgaverne med at drive og vedligeholde systemerne. Du er fortrolig med relevante ITIL-processer omkring drift og support af et it-system, muligvis via ServiceNow. Derudover ser vi gerne, at du:

 • Er analytisk stærk og kan arbejde struktureret og målrettet i en omskiftelig hverdag
 • Er god til at skabe netværk og samarbejde på tværs
 • Er en dygtig kommunikator, der kan få budskaberne klart igennem både i dialogen med teknikere og ikke-teknikere i alle lag i organisationen
 • Er proaktiv, vedholdende og har blik for effektiviseringer/automatiseringer.
 • Har gennemslagskraft og er vant til at begå dig på alle niveauer i en organisation.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-driftsorganisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 320 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne. Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver. Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for hjemmearbejde et par dage om ugen.

Om ansøgningen

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er søndag d. 9. oktober 2022.

1. samtalerunde afholdes den 18. oktober og 2. samtalerunde den 21. oktober 2022. Du vil mellem 1. og 2. samtale blive bedt om udfylde tests.

Stillingen ønskes besat d. 1.12.2022.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job