Regional IT søger erfarne IT-kyndige pro­jekt­le­de­re

Brænder du for at lede IT-projekter, der sikrer Region Syddanmark effektive IT-løsninger og som gør hverdagen lettere for patienter og medarbejdere på sygehusene – og vil du gerne have mulighed for at arbejde på både vores Kolding- og Odense-kontorer?

Som projektleder hos os får du mulighed for at blive tilknyttet flere projekter af gangen – og du vil typisk være ansvarlig fra start til slut, hvor du står i spidsen for selvstændige projekter med mellemhøj kompleksitet eller som del-projektleder med reference til en seniorprojektleder.

Bliv en del af teamet

Hos os får du 36 dedikerede og dygtige kolleger. Vores funktionsområde hører under afdelingen Implementering, som er en del af Regional IT.

Vi har mange projekter i vores portefølje og har behov for at få udvidet kredsen af projektledere gerne med teknisk og/eller økonomisk indsigt. Vi søger derfor projektledere med flair og interesse for IT og økonomi, og som kan arbejde tæt sammen med vores mange interne og eksterne interessenter om implementering af projekterne.

Rollen som projektleder

Som projektleder bliver din opgave bl.a. at varetage den overordnede koordinering og opfølgning på aktiviteter samt sikre, at projekterne kommer godt i land – under hensyntagen til en IT-drift organiseret med afsæt i ITIL-processer. Dine fokusområder bliver således at skabe overblik, planlægge samt sikre fremdriften gennem alle projektfaser med henblik på i sidste ende at kunne levere gode og brugbare løsninger til brugerne i Region Syddanmark.

Du vil i jobbet komme til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere, hvorfor evnen til at håndtere mange interessenter er væsentlig. Som projektleder forventes det, at du kan arbejde selvstændigt med opgaverne, og at du kan anvende din viden og kompetence til at identificere og løse vanskelige problemer ved at tilpasse kendte metoder og teknikker. Problemløsning er baseret på erfaring og intuition samt en vel-underbygget værktøjskasse. Det bliver din opgave at koordinere og gennemføre opfølgning på tværs af faggrænser og organisatoriske enheder. Det er derfor vigtigt, at du er en dygtig kommunikator, der formår at formidle både i skrift og i tale – på alle niveauer i en stor politisk organisation.

Som projektleder får du ansvar for at opretholde fremdrift i vores projekter i overensstemmelse med aftalt tid, økonomi og kvalitet samt sikre, at projektet tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.” – fortæller Joan Haahr Hemmingsen, funktionschef for Projekter.

Din profil

Din uddannelsesbaggrund kan være mange, men vi ser gerne, at du har gennemført en akademisk uddannelse – gerne på kandidatniveau.

Du skal desuden have min. 3-5 års dokumenteret erfaring med ledelse af IT-projekter i større organisationer – gerne offentlige, hvor du har fået erfaring med analyse og implementering af IT-understøttede processer. Herudover er du certificeret i og har praktisk erfaring med anvendelse af Prince2-projektmodellen. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til IT inden for sundhedssektoren.

Som person er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion robusthed og gennemslagskraft. Du er desuden en dygtig formidler som trives med at navigere i en stor organisation samtidig med at bygge og vedligeholde relationer. Derudover evner du at se alternative løsninger på komplekse problemer samt at balancere mellem mange interessenter – interne såvel som eksterne. Dette kombineret med skiftende vilkår hvor du selv er med til at sikre den nødvendige afklaring og fastlæggelse af projektets omfang og indhold. Det er derfor en forudsætning, at du arbejder struktureret, tager ejerskab for leverancer og kan sikre, at deadlines og aftaler overholdes.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 320 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. Som et element i dette har vi en hjemmearbejdsordning.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to primære lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle, ligesom vi har indrettet et nyt kontor i Odense.

Arbejdspladsen for denne stilling er i ny-indrettede og lækre lokaler på Kolding Sygehus, ligesom der kan aftales brug af kontoret i Odense. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vi tilbyder

  • En god og samarbejdsorienteret kultur med engagerede kollegaer på en af Syddanmarks største og mest spændende IT-arbejdspladser
  • Spændende og varierende opgaver inden for en sektor i rivende udvikling, hvor nye teknologier tages i brug for at forbedre hverdagen i sundhedsvæsenet
  • Et engageret team med en uformel omgangstone
  • Et job med stor indflydelse på egne opgaver og en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
  • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Din ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 3. oktober 2022. Vi forventer at afholde 1. samtale d. 10. oktober og 2. samtale d. 24. oktober og vil mellem første og anden samtalerunde anvende en test.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen at kontakte funktionschef Joan Haahr Hemmingsen på 3051 7409.

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. januar 2023. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job