Kom­mu­ni­ka­tions- og bru­ger­spe­ci­a­list til Microsoft 365


Trives du i feltet mellem kommunikation og IT? Kan du se dig selv i rollen som brobygger mellem forretningens forventninger og IT?

Vi har brug for en brugerspecialist til at understøtte de syv styrelser og tre myndigheder i optimal brug af Microsoft 365 applikationer for at understøtte deres hovedprocesser, samt deltage i dialog og samarbejde med interessenter på tværs af Skatteministeriet.

Øget digitaliseringsgrad, effektivisering og stort kundefokus

Du bliver en del af kontoret Digital Forretningsunderstøttelse, som er placeret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Kontoret består af to teams; et ESDH og et Microsoft 365 team og tilsammen er det kontorets formål er at systemunderstøtte interne sagsbehandlingsprocesser og sikre vidensdelingsplatforme på tværs af hele Skatteministeriet. Vi er 14 engagerede medarbejdere, med stort fokus på at løse vores opgaver på et højt fagligt niveau og skabe en velfungerende digital arbejdsplads.

Sammen med dine fire kolleger i Microsoft-Teamet er dit primære fokus på Microsoft 365, som bliver brugt til at understøtte samarbejde og arbejdsgange hos medarbejdere i hele Skatteministeriet.

Dine opgaver

Dine opgaver vil dække alt indenfor bruger adoption på Microsoft 365, specielt indenfor formidling og kommunikation af sammenhængen og brugen af de forskellige applikationer.
Helt konkret vil dine opgaver som brugerspecialist være: 

  • Bindeled mellem styrelserne og IT
  • Kommunikation til brugere og redaktører
  • Interessenthåndtering
  • Projektledelse
  • Udarbejdelse af vejledninger

Som en del af rollen vil du bl.a. skulle skrive beslutningsoplæg, notater, præsentationer til brug på f.eks. ledermøder og boardmøder.
Derudover vil du sammen med de andre produktejere i Microsoft-Teamet løse drifts- og ad hoc-opgaver.

Relationsskabende profil med Microsoft 365-erfaring

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke væsentlig, men vi forventer at du har en kommunikationsbaggrund samt en teknisk forståelse for og interesse i Microsoft 365. Vigtigst er, at du er i stand til at skabe gode relationer, både med dine nære kolleger og på tværs af organisationen, herunder særligt de enkelte styrelser. Det er en klar fordel, hvis du allerede kender og har arbejdet med dele af Microsoft 365.

Afgørende for din succes er, at du har interessere for digitale løsninger og kan skabe overblik over store mængder af information. Det er vigtigt, at du har et højt fagligt niveau og proaktivt løfter opgaven med at formidle i en form, der er målrettet til den konkrete målgruppe og formålet.

Vi forventer, at du:

  • Har erfaring med intranet, SharePoint, eller andre applikationer fra Microsoft 365
  • Har erfaring med projektledelse og/eller forandringsledelse
  • Har evnen til at koordinere med flere typer af fagligheder
  • Er vedholdende og proaktiv

Kontakt og ansættelsesvilkår  

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link ’Søg jobbet her’ senest den 02.10. 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anni Voxnæs på tlf. nr. 72 37 04 09. Samtaler afholdes løbende. 

Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job