Rela­tionsskabende kun­deans­var­lig til It-af­delin­gen i Region Midtjyl­land.


Er du en tillidsvækkende og dygtig relationsskaber med interesse for den teknologiske udvikling af sundhedsvæsenet? Har du lyst til et job med mange kontaktflader og en hverdag på regionens største hospital? Bliv kundeansvarlig og stå i spidsen for relationen mellem It-afdelingen, hospitalsledelsen og afdelingsledelserne på Aarhus Universitets Hospital.

Som kundeansvarlig bliver du en del af en afdeling, der brænder for at udvikle vores sundhedsvæsen. Din fornemste opgave bliver at skabe gode relationer, så vi i It-afdelingen har fingeren på pulsen med de tanker, ideer og fremtidsplaner, hospitalerne har på it-området. Du får en nøglefunktion, hvor ledelserne på hospitalet aldrig er i tvivl om, at det er dig, de skal inddrage ved investeringer i it eller til at rådgive om leverancer fra It eller leverandører. Derfor skal du også kunne se dig i en rolle, hvor du er på forkant med den teknologiske udvikling og ser muligheder i samspillet mellem teknologi og klinikken.

Er du strategisk i din kommunikation og mestrer du gode forhandlingsevner?

Vi tror, du bliver mest glad for jobbet, hvis…

… Du er tværfagligt orienteret og har stærke samarbejdsevner, samt bestrider en stor politisk og organisatorisk forståelse. Du er udadvendt og trives i et miljø, hvor du har fokus på at opbygge og vedligeholde kontakter og relationer – og oveni er du en dygtig forhandler med strategisk indsigt.

… Du er en dygtig kommunikator, som både mestrer at formidle kundens krav og ønsker til It-afdelingen, og omvendt også kan formidle It-afdelingens løsningskomplekser og de teknologiske muligheder, der er i markedet, til klinikken i et let forståeligt sprog. Din kommunikationsform er faglig, troværdig og værdiskabende – og du søger gerne andres input og sparring.

… Du arbejder innovativt og tænker i nye baner, da du kommer til at rådgive klinikken om fremtidige løsninger. Du ser løsninger, hvor andre ser problemer og i en hverdag med stor aktivitet bevarer du overblikket og arbejder ud fra en præstationsorienteret og målrettet tilgang.

I jobbet bevæger du dig også uden for Aarhus Universitets Hospital, f.eks. når du samarbejder med andre hospitaler og enheder i Regionen. Internt i It-afdelingen bliver du et kendt ansigt på gangene, og du får indsigt i afdelingens arbejde gennem dine gode relationer til kontorchefer og områdeledere.

Aarhus Universitets Hospital har knap 10.000 ansatte, og det er organisatorisk en del af Region Midtjylland. Du kan læse mere om AUH og Region Midtjylland på rm.dk.

Faglige kvalifikationer

Du har en videregående uddannelse som f.eks. kandidat i sundhedsteknologi, eller du har tilegnet dig lignende kompetencer på anden vis. Har du arbejdet i sundhedssektoren, er det en fordel, men ikke et krav.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af et team på otte kundeansvarlige, som sikrer en tæt og løbende dialog med It-afdelingens kunder: hospitaler, institutioner og koncernstabe i Region Midtjylland. Du kommer til at mærke en uformel omgangstone og masser af humor – du bliver del af en kultur, hvor vi er ærlige, sparrer med hinanden om opgaverne og giver hinanden feedback. Og vi brænder alle for at udvikle vores sundhedsvæsen. Du får kontor i it-afdelingen på Oluf Palmes Alle i det nordlige Aarhus, og selvom din daglige gang er på universitetshospitalet, vil du opleve at såvel dine kolleger, som din chef er tæt på med hjælp og gode råd. 

Vi er organisatorisk placeret i It-afdelingens kontor "Kunder og support", hvor vi er ca. 110 medarbejdere fordelt i Mobilsupport, Service Desk, 24Syv og kundeansvarlige.

Ønsker du et fleksibelt arbejdsliv og løbende udvikling?

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, en fleksibel og hybrid arbejdsdag med gode muligheder for hjemmearbejde og betalt frokostpause. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig i dit job. Vi arbejder med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder Børge,  så vi altid har fokus på din trivsel og udvikling. 

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for Kunder og support, Børge Knudsen, på mail boeknu@rm.dk. eller kundeansvarlig Karin Boisen karboi@rm.dk

Send din ansøgning senest den 9. oktober 2022. Vi afholder 1. samtaler den 12. oktober 2022 og 2. samtaler den 20. oktober 2022 og du må forvente at skulle udfylde en personprofil inden 2. samtale.
Stillingen ønskes besat den 1. december 2022.


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 530 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Få et indblik i vores hverdag på LinkedIn

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job