IT-konsulent til den Ad­mi­ni­stra­ti­ve Ser­vi­ce­de­sk, Koncern IT, Region Sjælland


Vil du være med til at yde førsteklassessupport til regionens ca. 19.000 brugere? Vi yder fejl- og anvendelsessupport på kliniske og administrative systemer på tværs af regionen via telefon og sagshenvendelser. Vi søger en kollega med en IT-teknisk baggrund, der kan indgå i vores Administrative Servicedesk.

Velkommen til IT service i Koncern IT - Et team præget af hjælpsomhed og et stærkt fællesskab

Vores administrative servicedesk er en del af afdelingen IT Service, som er indgangen til Koncern IT i Region Sjælland. Vi yder fejl- og anvendelsessupport på administrative systemer på tværs af regionen. Vi er ca. 80 medarbejdere i IT Service, og vi holder til på Ringsted Sygehus. Vi arbejder aktivt med at have et godt arbejdsmiljø, og vi har en uformel omgangstone blandt kollegaer. Vi er optaget af at spille hinanden gode, og selvom det lyder som en floskel, er det faktisk vores mantra og noget, vi går op i.

”Du vil blive en del af et team med en meget hjælpsom kultur, og hvor det går stærkt. Vi går op i at løse brugernes IT-udfordringer hurtigt, så vi på den måde hjælper fx patienter med den bedste behandling gennem IT-understøttelse. Vores IT-service er til gavn for både vores brugere og borgere i Region Sjælland”, fortæller IT Servicechef Pia Warming Fischer.

Du kommer til at indgå i et professionelt team, hvor vi stiller store krav til dine tekniske- og kommunikative evner. Du skal brænde for at arbejde i en Servicedesk-funktion, hvor hovedopgaven er support af regionens brugere via telefon. Det er vigtigt, at du er løsningsorienteret, da det er væsentligt for os at hjælpe brugerne hurtigt videre. Du skal have både lyst og mod på at blive en del af teamet og være med til at udvikle det, så IT Service hele tiden sikrer den bedste og mest optimale hjælp og støtte til regionens brugere. Da vi i IT Service også er ansvarlig for vores Operating Center, der har åbnet 24/7, vil der kunne forekomme skiftende vagter.

Med denne stilling bliver du first line telefonsupporter

Din primære arbejdsopgave vil være at tage telefoner, der kommer fra regionens medarbejdere. De er afhængige af din hjælp og vejledning til at komme videre med deres respektive opgaver. Udover dette har vi brug for, at du:

  • Sagsregistrerer og dokumenterer i Koncern IT’s sagsregistreringssystem
  • Forstår brugerstyring via AD- og brugerstyringsværktøjer
  • Er frisk på at undervise og sidemandsoplære
  • Arbejder second line med sagsløsning af de mere komplicerede sager

Har du en IT-uddannelse, og er du optaget af service?

Vi forestiller os, at du er uddannet datatekniker, datamatiker eller it-supporter. Du må gerne have erfaring med at arbejde i en Servicedesk. Vi forventer, at du har bredt kendskab til it-tekniske og administrative systemer. Din baggrund gør, at du forstår at afdække de udfordringer, du bliver mødt med - herunder formulere de tilgrundliggende problemstillinger. Du trives med at sparre med mange forskellige faggrupper og har en positiv og anerkendende tilgang til dine omgivelser. Du deler gerne viden og opsøger input fra andre. Du formår at bringe dit personlige og faglige engagement videre i din motivation af kolleger og samarbejdspartnere.

Vi lægger derudover vægt på følgende kvalifikationer:

  • Empatisk og har god forståelse for den enkelte kollega, samarbejdspartner og bruger
  • Er aktivt lyttende i din kommunikationsstil
  • Analytisk, metodisk og kan håndtere flere opgaver på en gang
  • God til at se muligheder og skabe løsninger, der giver værdi for brugeren

Vil du gøre karriere hos os?

Send os gerne din ansøgning senest den 13. oktober 2022. Vi forventer at afholde første ansættelsessamtaler i uge 42 og 43, og vi anvender en kort test inden 2. samtale. Vi ønsker tiltrædelse den 1. december 2022 eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte IT Servicechef Pia Warming Fischer på mail pifi@regionsjaelland.dk eller telefon 29 61 90 41.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og til regionens sygehuse.

Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Vi tilbyder en attraktiv og udviklende stilling, hvor du kan være med til at sætte retning og levere løsninger, som virkelig kan gøre en forskel for mange. Vi kan derfor tilbyde en stilling, hvor der er mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Gem job