Dygtig it-konsulent til bru­ge­rad­mi­ni­stra­tion – Vær med til at sikre at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets it-drift er i ver­dens­klas­se


Udenrigsministeriets it-drift og -service er på vej til Statens It. Det gælder såvel it-drift og -service hos hjemmetjenesten i København som hos Danmarks repræsentationer i udlandet. Til at løfte opgaverne og understøtte ministeriets it-drift søger vi lige nu dygtige specialister, der skal hjælpe med at indfri målet om at give Udenrigsministeriet it i verdensklasse.

Til at understøtte og supportere bl.a. Udenrigsministeriets it-drift i Statens It søger vi en it-konsulent til brugeradministration.

Om stillingen

Sammen med dygtige og entusiastiske kolleger skal du styre brugeradgange i Statens It’s Center for Service Delivery. Mere konkret skal du som vores ny kollega administrere:

 • tiltrædelser, rokeringer, ændringer og fratrædelser af medarbejdere hos vores kunder
 • rettighedstildelinger til filer, postkasser og distributionslister
 • sagsbehandling i Service Now

Opgaver og programmerne for Brugeradministration udvikler sig hele tiden og det seneste tiltag er PAM for sikring af data. Vi er ved at implementere IGA som skal understøtte automatisk oprettelse af brugere, deres konti og styring af deres adgange til systemerne.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring som it-konsulent i et overvejende Microsoft-miljø, og at du kender til forskellige brugeradministrationsopgaver.

Vi lægger også vægt på, at du er nysgerrig, serviceminded og ambitiøs i din tilgang til opgaverne.

Derudover er det en fordel, hvis du lever op til flere af følgende punkter:

 • Har praktisk driftserfaring med Microsoft Active Directory og relaterede teknologier
 • Har praktisk driftserfaring med Exchange 2016
 • Har erfaring med Service Now
 • Har erfaring med O365
 • Har kendskab til at arbejde med ITIL principperne.
 • Har kendskab til Powershell
 • Har blik for at optimere processer
 • Kan følge sager til dørs og få dem afsluttet
 • Kan arbejde struktureret og omhyggeligt

Du kan desuden både arbejde selvstændigt og i teams.

Om Brugeradministration

Teamet består af 17 fagligt dygtige og selvkørende medarbejdere, som arbejder struktureret og effektivt med en høj volumen af sager. Tonen i teamet er uformel og præget af stærke kollegiale bånd.

Brugeradministrations opgaver og rammer er beskrevet i de processer og instrukser, der ligger til grund for alt arbejde i teamet og som løbende bliver revideret og tilpasset, så vi fortsat kan leve op vores ISO27001-certificering.

Teamets opgaver spænder over brugeradministration i Active Directory i form af oprettelse og nedlæggelse af brugerkonti samt rokeringer internt hos vores kunder. Teamet har derudover ansvaret for rettighedstildelinger til fx filer, postkasser og distributionslister og administration af andre kontotyper, såsom servicekonti. Opgaver skal løses effektivt, tilfredsstillende og til tiden, fordi vores vision er at levere god service til vores kunder.

Brugeradministration har et tæt samarbejde med en lang række andre teams i Statens It, blandt andet i forbindelse med on-boarding af nye kunder og i forbindelse med projektdeltagelse.

Om Statens It

Statens It er en åben og dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling. Vi arbejder aktivt med din karriere og dine kvalifikationer og understøtter gennem vores kompetencekoncept din faglige udvikling med løbende sparring og uddannelsestilbud. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og faglig sparring.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen

Statens It er en styrelse i Finansministeriets koncern med ca. 550 medarbejdere, som leverer it-services til p.t. 19 ministerområder og deres 35.000 brugere. I Statens It arbejder vi med at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Vi søger fuldtidsstillinger på 37 timer. For at få dig bedst muligt onboardet vil din arbejdsplads de første måneder være på Statens It’s hovedkontor i Ballerup. Derefter rokerer du til Udenrigsministeriet (Asiatisk Plads) indtil Udenrigsministeriets it-drift samles hos Statens It’s i Ballerup.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Janni Erikstrup Larsen på telefonnummer 7231 1439.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg jobbet her” senest den 4. oktober 2022.

Vi forventer at holde samtaler i uge 40 og 41 og håber at kunne byde vores nye kollega velkommen den 1. december 2022.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Dette er et genopslag.

Gem job