Regionale for­val­te­re til regionale IT-systemer i Region Syd­dan­mark

Brænder du for at gøre en forskel, og arbejde med klinisk IT, hvor du skal bistå med forvaltningen af IT systemer til regionens sygehuse.

Er du udadvendt og trives med at have travlt, sikre aftaler, opfølgning og dokumentation på vores systemer, og være i kontakt med mange forskellige mennesker, og være tovholder på mindre projekter? … så er du måske den, vi søger?

Jobbet

IT Afdelingen, Sygehus Lillebælt søger tre personer, som skal varetage rollerne som ’regionale forvaltere’ inden for laboratorie og billedområdet. Som forvalter har du ansvaret for hele processen inden for dit produktområde, herunder strategi, produkt roadmap, udbud, kontraktindgåelse, leverandørstyring, projekt, implementering, drift og support.

Primære opgaver i jobbet er:

 • At være med til at vedligeholde og udvikle it-systemområder i hele Region Syddanmark. Området udvikles i tæt samarbejde med sygehusenes klinikker, systemejere, leverandører, Regional IT og Medico-tekniske afdelinger.
 • At deltage i relevante arbejdsgrupper.
 • At være projektleder/tovholder på mindre projekter.
 • At være med til at sikre, at der foreligger opdaterede drifts- og supportaftaler m.v.
 • At være med til at sikre, at de nødvendige rammer for videndeling er til stede i organisationen, omkring undervisning, vejledninger og kommunikation, samt ved at deltage i diverse udvalg.
 • At være facilitator for tværfagligt arbejde mellem organisationens fagområder

Forvaltningen består aktuelt af 20 medarbejdere, fordelt på sygehusenheder i Kolding og Vejle. Rollerne i afdelingen spænder fra projektmedarbejdere og projektledere, til IT-specialister og regionale forvaltere. De anvender til daglig deres kompetencer til at sikre en effektiv og stabil drift af både kliniske og parakliniske IT-systemer på tværs af regionen.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Arbejder systematisk, struktureret og analytisk.
 • Har kendskab til, og erfaring med projektledelse og dokumentation af f.eks. IT-systemer.
 • Har et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
 • Er god til at samarbejde med forskellige fagområder på forskellige niveauer.
 • Har en stor portion gå-på-mod og ben i næsen.
 • Det er en fordel at du har kendskab til den kliniske hverdag i sundhedsvæsenet
 • I din ansøgning beskriver hvordan dine kompetencer kan supplere og styrke vores team, til gavn for patienter og den øvrige driftsorganisation.

Vi tilbyder

Til gengæld tilbyder vi en spændende og udfordrende stilling som har et meget bredt opgavefelt. Du får en dynamisk hverdag, hvor ikke to dage er ens. Du bliver samme med dine kollegaer en meget vigtig brik for vores patientsikre sygehuse, og i arbejdet med at sætte patienten først. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Yderligere oplysninger

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med din faglige organisation og Danske Regioner og med en prøvetid på 3 måneder. Stillingen er uden øvre tjenestetid.

Det primære tjenestested vil være Vejle Sygehus, men da Sygehus Lillebælt har sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart, bliver du ansat med flere tjenestesteder. IT-Forvaltning er en del af IT afdelingen på Sygehus Lillebælt på +80 medarbejdere. Som regional forvalter vil du også have fremmøde på Regionens øvrige sygehusenheder.

Sygehus Lillebælt er røgfri, hvilket betyder at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden.

Vil du høre mere om stillingen, skal du være velkommen til at kontakte Marianne Hartmeyer, marianne.hartmeyer@rsyd.dk. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos Gitte Andersen, Gitte.Andersen3@rsyd.dk.

Der er ansøgningsfrist den 5. oktober 2022.

Vi forventer, at afholde første samtalerunde den 10. og 11. oktober 2022, og anden samtalerunde den 18. oktober 2002. Mellem samtalerne vil du blive bedt om at besvare en personlighedstest.


Sygehus Lillebælt har en ambition om at være Patienternes Sygehus, og hos os kommer patienterne altid i første række. Sygehus Lillebælt består af Kolding Sygehus, som er Patienternes Akutsygehus, Rygcenter Syddanmark i Middelfart, der er Patienternes Rygsygehus, og Vejle Sygehus som er Patienternes Kræft- og Specialistsygehus.
Sammenlagt har Sygehus Lillebælt cirka 60.000 indlæggelser og 522.000 ambulante besøg om året. I alt er vi knapt 5.000 medarbejdere, der på hvert vores område understøtter sygehusets værdier, ambitioner og drift, hvad enten det er med lægefaglig ekspertise i verdensklasse, forskning, sygepleje eller rene gulve.

Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantsområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.

Der gøres opmærksom på, at Sygehus Lillebælt indhenter børne- og straffeattester i relevante tilfælde. I udgangspunktet vil der blive indhentet børneattest, hvis arbejdet indebærer kontakt til børn. Straffeattester bliver indhentet, hvis arbejdet indebærer løn-, personale- eller økonomiadministration i bred forstand, herunder også indkøb.

Gem job