Bar­selsvi­kar som IT-pro­jekt­le­der til Psy­ki­a­tri­en i Region Syd­dan­mark

Klinisk IT i Psykiatrien i Region Syddanmark søger en barselsvikar til en projektlederstilling med tiltrædelse 1. december 2022.

Brænder du for IT-projekter, er du fagligt engageret, og vil du være med til at implementere IT-løsninger, der understøtter psykiatrien? Så er det måske dig, vi søger!

Psykiatrien står over for gennemførelse af et konkret projekt med implementering af softwarerobotter og ansvar for driften efter implementering.

Dine opgaver bliver, at:

 • Være projektleder for udviklingen og implementering af software robotter i psykiatrisygehuset.
 • Lede projektet igennem implementering og stå for den efterfølgende drift.
 • Varetage arbejdsgangsanalyser, brugeradministration, samt følge brugerne tæt i forbindelse med opstarten.
 • Samarbejde med brugerne af software robotterne under implementeringen.
 • Deltage i forvaltningsmøder med de andre sygehuse i regionen.
 • Indgå i afdelingens arbejde med forvaltning af øvrige sundheds-it systemer parallelt med dine projektopgaver.
 • Håndtere administrative opgaver, som drives af Klinisk It.

Vi tilbyder dig:

 • En afvekslende hverdag, hvor to dage sjældent er ens.
 • Stor indflydelse på, hvordan opgaver skal løses.
 • En stor kontaktflade i psykiatrien såvel som til regionens øvrige enheder.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for oplæring og overdragelse af opgaver initialt ved ansættelsen.
 • Reference til psykiatriens it-chef og 14 engagerede kollegaer med en uformel og humoristisk omgangstone.

Vi forventer af dig, at du har:

 • En relevant videregående uddannelse inden for en kombination af it og det sundhedsfaglige område, gerne med en uddannelse som sundhedsteknologiingeniør.
 • Erfaring med at programmere.
 • Stærke kommunikative kompetencer og evne til at formulere dig klart og forståeligt på skrift såvel som i tale.
 • Kølighed og overblik – også når der er pres på.
 • Selvstændighed, drive samt evnen til at arbejde sammen med mange forskellige interessenter og fagpersoner med respekt og vægt på at skabe den gode relation.
 • Dine opgaver vil fordele sig over hele Region Syddanmark, og det er derfor en forudsætning, at du har kørekort.

Om Klinisk It

Psykiatrien i Region Syddanmark er en arbejdsplads i konstant udvikling. Klinisk It understøtter de kliniske afdelinger inden for sundheds-it. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige sygehuse og med regionens centrale it-funktion. Afdelingen er en del af Psykiatriens administration og består pt. af en it-chef, syv projektledere og syv konsulenter, som primært beskæftiger sig med support og undervisning.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og regionen. Stillingen er midlertidig i 9 måneder med mulighed for forlængelse.

Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed, og vi anvender prøvetid.

Tiltrædelse 1. december 2022.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere information om stillingen ved at kontakte it-chef Flemming Lauemøller på fl@rsyd.dk eller IT projektleder Freja Ramsing Munk på frm@rsyd.dk.

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 14. oktober. Samtaler forventes afholdt fredag den 21. oktober.


Din ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesbevis samt gerne dokumentation for tidligere ansættelser/erfaringsdato. 

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.9 mia. kr. Hvert år udskrives 12.000 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 400.000 ambulante besøg. Cirka 42.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Gem job