Skarpe koordin­ator­er til Statens It’s Service Request Man­age­ment-team


Service Delivery området i Statens It søger koordinatorer, som skal arbejde med koordinering og analyse af komplekse bestillinger fra vores kunder i ministerier og styrelser. Du bliver del af et ambitiøst team, som sætter en ære i at styre opgaverne sikkert i mål til vores kunders tilfredshed.

Bestillingerne kan både være komplekse, krævende og velkendte – og du skal altid samarbejde med kolleger. Derfor søger vi dig, som både behersker den skarpe analyse, det brede overblik og de gode samarbejdsevner.

Opgaverne varierer mellem kendte bestillinger og bestillinger, der kræver en dybere analyse for at finde frem til de enkelte delopgaver, der skal udføres før kundens samlede bestilling kan løses. Opgaverne kan eksempelvis være systemændringer, serveroprettelser, systemudrulninger, workshops omkring problemstillinger, opgraderingsanalyser, flytteprojekter m.fl. i tæt samarbejde med bl.a. teknikere, arkitekter, kunder og kundepartnere.

Ansvar og opgaver

Du bliver en vigtig spiller i samspillet mellem kunderne og de teams i Statens It, der skal udføre kundernes bestillinger. Du skal kunne sætte dig i kundernes sted, forstå deres behov og have stor fokus på, hvordan du bedst muligt spiller de udførende teams gode.

Ud over koordineringen af bestillinger, skal du også have et godt øje for, hvornår vi med fordel kan ændre en eksisterende bestillingsformular og/eller et bestillings-flow, så opgaverne fremover kan løses smidigere og hurtigere.

Du får sammen med de andre koordinatorer bl.a. til opgave dagligt at visitere indkomne koordinationsopgaver og projekter samt følge op på leverancer på tværs af Statens It. Derudover kommer du til at:

 • være i tæt dialog med såvel kunderne som det udførende tekniske team i Statens It om kundernes bestillinger
 • estimere forventet tidsforbrug, leveringstidspunkt samt sikre, at relevant dokumentation og godkendelser er på plads
 • koordinere og følge op på bestillinger med afhængigheder eller særlige behov i forhold til timing
 • afdække samt analysere opgaver med de involverede kunder og interne teams, hvor løsningen ikke er kendt på forhånd
 • opsamle samt kort og præcist beskrive essensen af en opgave efter analyse
 • identificere hyppigt forekommende årsager til fejl og forsinkede leverancer

Ydermere kommer du til at give input til nye flows, dashboards og standardbestillinger til optimering af de eksisterende.

Om dig

Du har måske en baggrund som projektleder, koordinator eller tekniker og har arbejdet med it-opgaver, fx systemændringer, serveroprettelser eller flytteprojekter. Du bliver ikke udførende af disse opgaver, men skal sørge for, at de kommer til de rette teknikere, for at løse kundens samlede bestilling.

Vi forventer derfor, at du har en bred teknisk indsigt samt god forretningsforståelse, og at du:

 • kan arbejde struktureret og metodisk med sagsopfølgning
 • har interesse for håndtering, forbedring og optimering
 • kan indgå i dialog med både teknikere, brugere og kunder
 • kan håndtere og lide at arbejde med opgaver, der ikke altid er kendte på forhånd samt formår at beskrive dem og sætte dem i system til de udførende teams
 • er god til at formulere dig skriftligt og have fokus på det væsentlige i den opgave, du skal beskrive
 • arbejder struktureret, går analytisk til værks og følger sagerne til dørs
 • befinder dig godt med at være i dialog med mange mennesker i løbet af en dag

Derudover er du en team-player, som er hjælpsom og ansvarsfuld over for dine kolleger.

Om os

Vi kan tilbyde dig et job med:

 • mulighed for at præge vores arbejde med koordineringsopgaver og forbedre kundernes oplevelse
 • indsigt i de mange services Statens It udbyder samt kendskab til de spændende kunder, vi servicerer
 • dygtige kolleger i et team præget af drive, faglig sparring og godt humør
 • en åben og dynamisk arbejdsplads med en uformel omgangstone
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesforhold

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsessted er hos Statens It i Ballerup.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Økonomistyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens It og Statens Administration.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Lene Nielsen på tlf. 7231 1332.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg jobbet her” senest den 9. oktober 2022.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job

Statens IT
Publiceret: 23 September 2022

Arbejdssted

Location Ballerup