Scrum master til DMI’s nye enhed Overs­vøm­melse og Hydrologi


DMI søger en scrum master, der brænder for at facilitere arbejdsprocesserne til implementering af DMI’s nye myndighedsopgave for hydrologisk varsling. Får du energi ved at facilitere værdiskabelsen i agile arbejdsmetoder og ved at være helt tæt på højt specialiserede forskere og IT-specialister i arbejdet med at sikre den daglige fremdrift i projekter? Så er du den scrum master, vi er på udkig efter!

DMI har pr. 1. januar 2022 fået en ny myndighedsopgave med hydrologisk varsling, og vi skal opbygge et varselssystem for oversvømmelser, som skal implementeres i DMI’s eksisterende varslingssystem for farligt vejr og forhøjet vandstand. Oversvømmelsesvarslingen er et strategisk satsningsområde for DMI og har stor bevågenhed, bl.a. efter de massive oversvømmelser i Centraleuropa sommeren 2021.

Om jobbet

Vi søger en scrum master til vores nye enhed Oversvømmelse og Hydrologi. Enheden skal opbygge et nyt varslingssystem for oversvømmelse. Enheden har ansvar for udvikling af varslingssystemet og opbygning af tilhørende IT-systemer og operationelt dataflow, som en integreret del af DMI’s varslingssystem for farligt vejr.

Opgaven med at opbygge et samlet system til varsling af oversvømmelse skal ske efter en målrettet tidsplan med dedikerede ressourcer. DMI driver denne opgave efter agile principper, hvor det skal være muligt at tage elementer af det nye system i brug etapevis over de kommende år.

I rollen som Scrum Master hjælper du din enhed med kontinuerligt at levere planlagte opgaver til tiden. Dit fokus bliver at skaber rammerne for, at enheden kan levere værdi ved at skærmer dem mod forstyrrelser, fjerner forhindringer og coacher enheden til løbende at identificere og implementere forbedringer, ved at formidle værdiskabelsen af agile arbejdsmetoder. Som scrum master samarbejder du tæt med product owner og projektleder i enheden for at sikre rette prioritering og fokus på en transparent og forudsigelig Product Backlog.

Om dig

Som person har du en positiv udstråling, som danner rammen for at skabe gode relationer. Du har fokus på de grundlæggende agile principper og teamdynamikker. Du er pragmatiker og ikke bange for at stille de kritiske spørgsmål, der kan drive en forandring. Vi forventer, at du er god til at samarbejde og til at nedbryde problemstillinger, som forhindrer fremdrift for enheden.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • Har dokumenteret erfaring med arbejdet som scrum master – gerne i et SAFe setup
  • Har erfaring i Jira og Confluence som arbejdsværktøjer
  • Har styr på din agile værktøjskasse og kan facilitere agile ceremonier og events
  • Kan sikre transparens af fremdrift og assistere projektleder med ledelsesrapportering
  • Kan assistere product owner og projektleder med rette prioritering og vedligeholdelse af backlog
  • Formår at balancere agil teori og virksomhedskultur og herved udvikle reelle forandringer
  • Er dygtig facilitator med gode kommunikationsevner, og du kan nytænke og opbygge tillid
  • Har gode sociale kompetencer og en forretningsmæssig tilgang til dit arbejde
  • Kan bidrage til at udvide agile kompetencer på tværs af hele DMI.

Din afdeling og enhed

Oversvømmelse og Hydrologi er en del af afdelingen Vejrforskning, som ligeledes består af enheden Vejr og Hav. Enheden Oversvømmelse og Hydrologi er en ny strategisk satsning med stort fokus internt såvel som eksternt. Vi stræber på at skabe en sammenhængende full stack enhed, som lige nu består af tre hydrologer, tre IT udviklere, en projektleder samt en enhedsleder. Som nyopstartet enhed opererer vi som en lille oversvømmelsesfokuseret startup-agtig enhed i en stor, traditionsrig institution. I enheden arbejder vi efter agile principper, hvor det skal være muligt at tage elementer af det nye varslingssystem i brug over de kommende år etapevis. Vi arbejder i et åbent kontormiljø med free seating og højt til loftet. Vi elsker at prøve nye ting og tilpasser os hele tiden til de forandringer vi bliver udsat for.

Vi er åbne for muligheden for at arbejde hybridt. DMI vil naturligt være udgangspunktet for vores tætte samarbejde, men hjemmearbejde ses som en naturlig del af arbejdet, når og hvor det giver mening.

Om DMI

DMI er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver, som skaber og formidler viden om vejr, klima og hav til rigsfællesskabet. DMI’s varsler, vejrudsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for planlægning i et klima under forandring. Som myndighed inden for vejr, klima og hav varetager DMI den meteorologiske betjening af forsvaret, beredskabet samt den civile luft- og skibsfart i Danmark og Grønland. DMI er en af de ældste statslige institutioner i Danmark og har i år fejret 150 års jubilæum.

Vi er ca. 300 medarbejdere, hvoraf de fleste arbejder på Lyngbyvej i København.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst i staten. Stillingen kan for den rette ansøger klassificeres som specialkonsulentmed mulighed for 39-11 ordning. Der kan forhandles et individuelt løntillæg afhængig af dine kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til enhedsleder for Oversvømmelse og Hydrologi, Simon Kramme tlf. 21 72 69 20 eller e-mail sikr@dmi.dk, som vil tage imod henvendelser og sikre svar hurtigst muligt.

Vi ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Ansøgning

Send din motiverede ansøgning, CV og eksamensbeviser, så vi har det senest tirsdag d. 25. oktober 2022. Vi afholder løbende samtaler og forventer afslutning på 1. samtaler i uge 43. En eventuel samtale kan tage udgangspunkt i en konkret opgave. Invitation til samtale vil ske via mail.

Gem job

Danmarks Meteorologiske Institut
Publiceret: 23 September 2022

Arbejdssted

Location København