Scrum­ma­ster til teams der udvikler vigtige sund­heds­sy­ste­mer

Brænder du for det agile mindset? Og vil du være med til at videreudvikle det og arbejdet med Scrum i udviklingsområdet i Regional IT, så er det måske dig, vi gerne vil have med på holdet.

Regional IT’s udviklingsfunktion søger en Scrummaster til to teams, der arbejder for at give bedre oplevelser til patienter og borgere samt hjælpe sundhedspersonalet i Region Syddanmark til en mere effektiv hverdag, gennem de løsninger de laver.

Hvem er vi?

I Udviklingsfunktionen i Regional IT er vi ca. 30 dygtige og kompetente kollegaer fordelt på tre teams, hvor udviklere, UX-designer, integrationskoordinatorer, scrummastere og product ownere arbejder tæt sammen. Hjælpsomhed, humor og teamånd går hånd i hånd med en professionel tilgang til opgaveløsningerne. Vi har de seneste to år arbejdet med scrum, og vil fortsætte den agile udvikling.

Stillingen

Du bliver en del af Regional ITs udviklingsafdeling, hvor dine to teams er forankret. Dine teams har hver sin product owner, og har forskelligartede opgaver. Vi er både involveret i udvikling af løsninger på nationalt og regional plan, og laver både apps, integrationsløsninger og større udviklings opgaver. Af sidstnævnte kan bl.a nævnes løsning omkring automatiseret medicinekspedition og komponent til et samlet patientoverblik.

Det ene af de to teams er på nuværende tidspunkt delt på to lokationer i hhv. Kolding og Odense.

Udover samarbejdet med teamet og Product Owner, vil du have en tæt kontakt til bl.a. afdelingschefen, chef-konsulenten og funktionschefen for området. Det vil endvidere være vigtigt med tæt sparring og dialog med den anden scrummaster i funktionsområdet, så I kan drage fordel af hinandens erfaringer, og på den måde løfte hinanden og os alle på det agile område.

Efter at have arbejdet i stabile scrumteams i næsten to år, er der lige nu gang i arbejdet med at revurdere produktområderne, som en forløber til sikre den rette organisering i teams, hvilket du også bliver en del af. Du vil i det hele taget få god mulighed for at præge udviklingen, og bruge din erfaring til at drive tingene i den rigtige retning.

Din baggrund

Din baggrund kan være forskelligartet. Du kan f.eks. have en baggrund fra IT-udvikling, projektledelse eller lignende, du har erfaring i at være i et agilt setup, og du har minimum to års erfaring som scrummaster for et IT-udviklingsteam.

Din profil

  • Du er dygtig til at facilitere, har blik for optimering af processer og understøtter teamet i at fjerne forhindringer.
  • Du er dygtig til både at håndtere events og andre møder, hvor deltagerne er fysisk til stede, og hvor nogle sidder på distancen.
  • Du tror på scrum og det agile mindset, og kan se, hvordan det kan udvikles også i en hverdag, hvor man ikke altid kan finde løsningen i teorien.
  • Du har erfaring med at vurdere, hvor dit team er, og hvilke virkemidler du skal bruge for at understøtte, at det flyttes til næste niveau, og du udfordrer dem til at blive bedre.
  • Du brænder for at hjælpe teamet til at være ansvarstagende og selvorganiserende.
  • Du har flair for at se det enkelte individ i teamet, og hvordan den enkeltes kompetencer bedst kommer i spil til teamets fordel.
  • Du har interesse i, hvilke forretningsløsninger dit team leverer – fordi den oprigtige interesse for teamet fordrer, at du også forstår, hvilket produkt I sammen laver.
  • Du har en positiv tilgang til tingene, og bidrager gerne til den gode stemning.

Det er en forudsætning, at du kan tale, forstå og skrive dansk og engelsk.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 26.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os altid på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger også vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle, og har i august taget en mindre lokation i Odense i brug.

Yderligere information

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Robert Nygård Hede på tlf. 52 15 77 41.

Afdelingen Udvikling sidder primært i Kolding, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø, men som nævnt er der også en del af det ene team, der sidder i Odense, hvor en del af de kundevendte opgaver også udføres. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen.

Der er derudover også gode muligheder for fleksibilitet og hjemmearbejdsordning.

Din ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 23. oktober 2022. 1. samtale afholdes den 28. oktober, og 2. samtale den 4. november. Mellem samtalerne vil du blive bedt om at gennemføre tests.

Ansættelsesdato forventes at blive 1. januar 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 29. september 2022

Arbejdssted

Location Kolding