Syste­mar­ki­tekt til kritisk national in­fra­struk­tur

Vil du arbejde med it-løsninger i et komplekst miljø, hvor der stilles høje krav til kvalitet, IT-security og driftbarhed af løsningerne? Kan du tilmed se dig selv i et miljø, hvor der er mulighed for høj faglig og personlig vækst?

I projektet Fjernbane IT (FIT) søger vi en systemarkitekt, som skal være med til at sikre integrationen af IT og netværk for tidens største infrastrukturprojekt i Danmark. Rollen indeholder høj grad af selvstændighed og beslutningskraft i samarbejde med projektets ekspertgruppe.

Ny IT-baseret signalteknologi på jernbanen

Signalprogrammet, det største af sin slags i Europa, er i fuld gang med at erstatte det gamle signalanlæg på den danske jernbane med det europæiske jernbanetrafikstyringssystem ERTMS – en ny it-baseret signalteknologi. Der er tale om en totaludskiftning på hele jernbanen, hvilket gør Danmark til det første land, der implementerer ERTMS på nationalt plan.

Programmet understøttes af leverandører fra hele Europa, og vi arbejder derfor i et internationalt miljø, hvor en stor del af vores dagligdag foregår på engelsk. Du skal derfor begå dig nemt og forståeligt på engelsk – mundtligt såvel som skriftligt

Din primære arbejdsplads vil være i vores moderne hovedkontor i centrum af København tæt ved Dybbølsbro station.

Arbejdsområder

Som systemarkitekt indgår du i design- og udviklingsopgaver i forbindelse med integration af de nye signalsystemer, samt andre? forretningsbehov fra resten af organisationen.

 I rollen som systemarkitekt håndterer du mange interessenter på forskellige niveauer, og du fungerer i rollen som formidler af tekniske forhold mellem programmet, driftsorganisation og leverandørerne – både under udviklingsfasen og i forbindelse med overdragelse til drift.

Dine typiske opgaver vil bl.a. være:

  • Du skaber og formidler overblik over de forskellige service-landskaber i projektet, blandt andet systemer, systemrelationer, services og data.
  • Du udarbejder oplæg til ændring af forretningsgange, roller og ressourceprofiler, som understøtter effektiv forvaltning af løsninger.
  • Du er bindeleddet mellem drift, forretning og leverandører fra udvikling til ibrugtagning.
  • Du har det arkitekturmæssige ansvar for dele af Signalprogrammets systemlandskab.
  • Endelig støtter du vores driftsfunktion i forbindelse med idriftsættelse af ny løsninger.

Kvalifikationer

Vi har ikke nogen uddannelsesmæssige krav, men det forventes at du har erfaring med udvikling af IT-arkitektur i større komplekse projekter og har arbejdet med implementering af arbejdsgange og processer. Ideelt set har du kendskab til jernbanen, men det er ikke et krav.

Som person evner du at skabe overblik, har en holistisk tilgang, men har også sans for detaljen. Du er analytisk og har gode kommunikationsevner. Du må tilmed gerne have gennemslagskraft, være udadvendt og løsningsorienteret.

Du er gerne certificeret som Enterprise Architect og har erfaring med udvikling af arkitekturprincipper og arkitektur-framework eksempelvis TOGAF, men det er ikke et krav. Arbejdet med framework er ikke kun begrænset til arkitektur, men omfatter også det mere driftsorienterede framework såsom ITIL.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. 

Ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Sektionschef Bo Schor. Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Gem job