Erfaren da­ta­ma­na­ger med re­gi­ster­kom­pe­ten­cer til VIVE


Er du VIVEs nye datamæssige krumtap, der har styr på alt fra datamanagement til datasikkerhed?

Data er afgørende for VIVEs arbejde med at skabe viden til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor. Foruden vores egne surveydatasæt har vi en stor projektdatabase i Danmarks Statistik og en række projekter i Sundhedsdatastyrelsen. Som VIVEs datamanager får du derfor en afgørende rolle som vores datamæssige krumtap.

Jobbet

Din hovedopgave som vores nye datamanager bliver at gøre data lettilgængelige for VIVEs forsknings- og analysemedarbejdere og med effektiv datamanagement bidrage til at optimere udbyttet af de danske registerdata og VIVEs egne datasæt. Du kommer også til at indgå i arbejdet med at videreudvikle vores overordnede datastrategi bl.a. i lyset af FAIR.

Som datamanager har du det operative ansvar for udvikling og etablering af datagovernance og datamanagement, og du bliver en del af vores It-, GDPR- og datateam, der arbejder med effektiv udnyttelse og styring af it og forsknings- og analysedata ud fra VIVEs behov. Du får samtidig tæt samarbejde med husets forskere og analytikere.

Endvidere skal du varetage opgaver forbundet med:

 • Styring af brugeradgange, performance, datasikkerhed og ansvar for projektdatabasen
 • Kommunikation om dataleverancer, projektgodkendelser mv. mellem Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og VIVEs registermedarbejdere
 • Opbygning og vedligeholdelse af datawarehouse
 • Styring af datasikkerhedsprocedurer for forsknings- og analysedata
 • Rådgivning og undervisning i forbindelse med VIVEs interne regler for adgang til persondata og herunder for adgang til forskermaskinerne i Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen
 • Etablering af overblik over VIVEs egne datasæt og i et vist omfang også centrale datasæt uden for VIVE, så forskere og analytikere hurtigt kan få overblik over datamulighederne
 • Indgå i de strategiske overvejelser om udvikling af VIVEs datainfrastruktur set i sammenhæng med infrastrukturen i det omgivende samfund og FAIR-principperne
 • Klargøring af datasæt til analysebrug, herunder kodning af algoritmer, hvis du har de rette kompetencer.

Din profil

Du har en akademisk uddannelse, og du har betydelig erfaring med datamanagement i en større organisation og herunder flere års erfaring fra samarbejde med Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen om leverancer af registerdata til forsknings- og analyseprojekter, projektindstillinger mv.

Du samarbejder nemt på tværs af VIVE og med vores leverandører. Endvidere har du:

 • Erfaring med statistikprogrammer (SAS, STATA, R mv.)
 • Flair og interesse for at videreudvikle dataområdet i VIVE
 • Kendskab til GDPR
 • Fortrolighed med relationelle databaser og SQL
 • En stærk dataforståelse samt sans for praktiske og afbalancerede løsninger
 • En systematisk arbejdsform samt gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Vi tilbyder

Et attraktivt og udviklende job med afveksling i opgaverne og bred kontaktflade til hele organisationen. Stor fleksibilitet i hverdagen, en uformel og respektfuld omgangsform og gode, topkvalificerede og engagerede kolleger, der lægger vægt på samarbejde. Du refererer til ressourcedirektøren og er tæt knyttet til gruppen af registerforskere i VIVE.

Vi forventer at styrke dataområdet yderligere i 2023 med henblik på etablering af et bredere fagligt felt omkring datamanagement.

Vilkår

Du ansættes som specialkonsulent i henhold til overenskomst mellem Akademikerne og Skatteministeriet. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. VIVE har afdelinger i både Aarhus og København, og du skal angive i din ansøgning, hvilken lokation der vil passe dig bedst.

Vil du vide mere?

VIVE gennemfører forsknings- og analyseopgaver på det velfærdspolitiske område og er en projektstyret organisation, hvor de administrative medarbejdere arbejder tæt sammen med VIVEs forsknings- og analysemedarbejdere omkring tilvejebringelse og håndtering af information på velfærdsområdet.

Du kan læse mere om VIVEs arbejde på www.vive.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ressourcedirektør Hanne Friis Kaas (hfk@vive.dk eller 2240 5363) eller forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard (hahu@vive.dk eller 4240 8141).

Ansøgning

Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt CV senest den 30. november 2022 kl. 9. 
Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem, som du finder ved hjælp af linket "Ansøg" eller på vores hjemmeside https://www.vive.dk/da/om-vive/ledige-stillinger/.

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

VIVE er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Gem job

Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Publiceret: 8. november 2022

Arbejdssted

Location København eller Aarhus