IT-konsulent med flair for teknik, styring og sam­ar­bej­de til Rigs­po­li­tiets Koncen IT


Har du lyst til at være en af nøglemedarbejderne indenfor styring og forvaltning af it-systemer, der har betydning for udførelsen af politiets samfundsmæssige opgaver? Så er du måske den it-generalist, vi søger.

Om jobbet

Du bliver en del af Sektionen for Systemdrift under Rigspolitiets Koncern IT. Sektionen består af 20 dedikerede medarbejdere, hvis faglige baggrunde primært er ingeniører og applikationsteknikere. Vores primære opgave er ansvaret for den tekniske drift og vi deltager aktivt i udviklingen af politiets særlige it-løsninger samt leverer professionel rådgivning inden for området til vores samarbejdspartnere.

Du bliver en del af et hold, der arbejder dedikeret med at systemerne fungerer 24/7/365 og leverer de ydelser, de er bestemt til. Vi arbejder med flere af de systemer, der er kernen i politiets operative og administrative arbejde. Disse systemer har store krav til funktionalitet, brugbarhed og sikkerhed under mange forskellige forhold. Det betyder blandt andet at arbejdet foregår i tæt samarbejde med applikationsspecialister inden for operative og administrative systemer.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

  • Deltagelse i drift, tilpasning og udvikling af IT-systemer,
  • Research and Development af relevante nye tekniske løsninger,
  • Samarbejde og dialog med både brugere og leverandører med henblik på at fastholde løsningers kvalitet,
  • Sparringspartner for interne udviklingsprojekter,
  • Udarbejdelse af skriftlige beslutningsoplæg og øvrigt skriftligt materiale inden for det konkrete ansvarsområde.

Du får en travl og udfordrende hverdag i en dynamisk organisation, hvor du har fokus på arbejdet med strømlinede driftsløsninger og at sikre robuste systemer og teknologivalg. I Sektionen for Systemdrift sætter vi pris på sparring og samarbejde, og vi har en uhøjtidelig omgangstone, hvor humor ofte præger hverdagen. Vi hjælper og inspirerer hinanden gennem et godt samarbejde. Vi brænder for vores arbejde, så det er vigtigt, at du viser engagement og motivation i forhold til at levere den indsats, der skal til, for at vi som sektion kan understøtte de faglige aftalemål.

Om dig

Din uddannelsesbaggrund er ikke det vigtigste, men du har erfaring med de discipliner som understøtter IT drift, f.eks. planlægning, processer og kontrakter. Som IT-konsulent er du fagligt selvsikker, bredt funderet og du kan indgå i en konstruktiv og løsningsorienteret dialog med eksterne og interne samarbejdspartnere. Det falder dig naturligt at tage ejerskab og ansvar for dine opgaver. Endelig er du god til at planlægge, prioritere og arbejde selvstændigt og systematisk.

Din viden om mulighederne inden for IT skal være up-to-date, mens detailkompetence om specifikke it-systemer ikke er afgørende. Viden om hvad der sker i udviklingen inden for mobiltelefonitjenester og internettet er en fordel.

Det er en fordel at have erfaring med tekniske løsningsbeskrivelser og kravspecifikationer, og det er afgørende, at du besidder stærke analytiske og metodiske kompetencer. Dine skriftlige kompetencer er gode, og du kan fremhæve essensen af komplekst materiale i eksempelvis skriftlige indstillinger til ledelsen.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.
Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst. Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand i Politiet, kan du bevare din ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Asger Frank Sørensen på tlf. 2487 0572 eller Chefkonsulent Lasse Solgaard på tlf. 2275 2779.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 1. december 2022


Koncern IT

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.
Ca. 400 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver politiets it-systemer og sikrer, at politiets omkring 15.000 medarbejdere har de it-værktøjer, der skal til for at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Staben, Service, Udvikling og Drift.

Gem job