For­ret­nings­ar­ki­tekt digital front­lø­ber og fa­ci­li­ta­tor


Vil du være forretningsarkitekt i en gruppe af engagerede enterprise-arkitekter? Du kommer med ind i fremtiden, og skal være med til at digitalisere sundhedsvæsenet  endnu mere.

Brænder du for digitalisering, der understøtter og skaber sammenhæng i behandlingen for klinikere, patienter og pårørende? Kan du begå dig i en stor organisation, og har du erfaring med struktureret forretningsanalyse, gerne fra sundhedsområdet?

Vi kan tilbyde en af Danmarks mest spændende stillinger som forretningsarkitekt. Du kommer til at deltage i den digitale transformation af sundhedsvæsenet.

En af dine vigtigste opgaver bliver at lave forretningsanalyser, der viser hvordan it-løsninger hænger sammen og understøtter processer og datastrømme. Du skal være med til løse sundhedsvæsenets udfordringer i design af nye løsninger til patienterne og personalet på hospitalerne. Du tænker kreativt og er i stand til at favne en stor kompleksitet.

Vigtigst af alt: du ønsker at være med i et team af holdspillere med forskellig baggrund, hvor engagement, godt humør og tæt samarbejde er i højsædet. 

Dine opgaver

  • Kvalitativ analyse
  • Konstruktion af forretnings- og informationsmodeller
  • Analyse og design af processer, data og løsninger
  • Projektdeltagelse i Region Midtjylland og deltagelse i nationale fora

Hvem er du

Helt grundlæggende er du analytisk og har stærke kompetencer i forretnings- og informationsmodellering. Du er velformuleret og kan oversætte informationer fra forretnings-, informations- og applikationsmodeller til værdi i et sprog, som modtagerne forstår. Du har lyst til at forstå, hvordan it-teknologien fungerer.

Du er imødekommende og i stand til at opbygge viden gennem samarbejde og at fastholde den. Med din empatiske tilgang og stærke indlevelsesevne, formår du nysgerrigt at sætte dig i interessenternes sted. Du har selvindsigt, og du ved, hvornår din egen viden ikke rækker, og tør at sige fra.

Arkitektur- og designarbejde er en holdindsats, og rammerne for digitale løsninger udvikles i fællesskab med interessenter på tværs af organisationen. Der er aldrig kun én løsning på et problem. Digitale løsninger skabes gennem samarbejde, og du er altid selv med i løsningen.

Du har en længere videregående uddannelse (fx cand.merc, cand.it, datalog, ingeniør, læge), modelleringserfaring og måske nyuddannet. Herudover er det en fordel, at du har kendskab til den fællesoffentlige arkitekturmetode, FDA.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du bliver en del af It-udviklingskontoret med 70 medarbejdere, hvoraf ca. 18 er it-arkitekter.. Alle ønsker at bidrage og er meget engagerede. Vores forskellighed og engagement er to af vores vigtigste styrker og grundlag for, at vi yder et stort bidrag til digitaliseringen af sundhedsvæsenet såvel i Region Midtjylland som nationalt og i EU. Engagement kan slå gnister. Faglig styrke og troværdighed er vigtig, men uden at vise omsorg for hinanden, som mennesker med forskellige følelser, historier og baggrunde, opnår vi ikke de bedste resultater.  

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Hammer Jordt på 4087 7517 / henrik.jordt@stab.rm.dk, cand.scient i klinisk videnskab og teknologi Pernille Mikkelsen  på 2443 0940 / PENMKK@rm.dk

Send din ansøgning senest den 30. november  2022. Vi regner med at holde samtaler den 7. december 2022, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job