Sø­fart­s­sty­rel­sen søger to skarpe pro­jekt­le­de­re til udvikling og/eller drifts­pro­jek­ter


Søfartsstyrelsen er i gang med en stor omlægning af vores IT-systemer, så vi i styrelsen arbejder digitaliseret og datadrevet. Det stiller krav til vores it-udvikling og -drift. Derfor søger vi to projektledere med lidt forskellig profil. Begge er i vores kontor It-Drift og -Udvikling, hvor humør og samarbejde er godt. Søfartsstyrelsen byder desuden på meget fleksible arbejdsforhold.

Du kan være med til at præge udviklingen og få det til at ske

Vi leder efter to nye kollegaer, der kan styre vores mange projekter og it-tiltag i mål. Vi står overfor at skulle gennemføre både en række udviklingsprojekter, så vores systemer lever op til forretningsbehov og er brugervenlige, sammenhængende løsninger. Vi har ligeledes større driftsmæssige forandringsprojekter, hvor der bl.a. vil være fokus på at få opbygget de rigtige processer og metoder til at håndtere it-drift.

Du vil i begge stillinger få ansvar for egne projekter og opgaver og indgå i samarbejde med kollegaer på tværs af enheden og styrelsen for, at de forretningsmæssige behov tilgodeses på bedste vis inden for projekternes budget, samtidig med at vores it-arkitektur forbliver simpel, sund og fremtidssikret. Du vil skulle arbejde med uformel ledelse i projekter og opgaver og skal derfor kunne agere diplomatisk, have gennemslagskraft og være i stand til at finde løsninger på såvel store som små udfordringer.

Særligt om stillingen som udviklingsorienteret projektleder

Projekterne og udviklingsopgaverne, som du skal lede handler primært om videreudvikling af eksisterende systemer, så de lever op til nye forretningskrav eller har til formål at sikre, at vi har moderne, teknisk opdaterede løsninger, der følger målbilledet for vores it-arkitektur.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • udføre professionel projektledelse og sikre fremdrift af høj kvalitet
 • udarbejde projektplaner, business case og behovsafklaring sammen med forretningsdeltagerne
 • varetage styregruppebetjening og leverandørstyring
 • samarbejde på tværs og sikre en professionel dialog med projektets interessenter.

Vi samarbejder med forskellige eksterne parter i vores udviklingstiltag, så erfaring med leverandørsamarbejde vil være en fordel.

Der vil være rig mulighed for at sparre med kontorets øvrige projektledere.

Vi forestiller os, at du:

 • er struktureret og har et personligt drive
 • kommer i mål med dine opgaver og er serviceorienteret
 • er fortrolig med projektstyring, gerne med udgangspunkt i Statens it-projektmodel
 • forstår vigtigheden af brugerinvolvering
 • kan lide at udfordre vanetænkning med humor og nytænkning og er proaktiv i dit arbejde
 • kan kommunikere med brugere, kunder og leverandører og trives i tværfaglige udviklingsmiljøer

Det er en fordel, hvis du har erfaring med den agile arbejdsmetode, har en relevant IT-teknisk uddannelse og/eller erfaring som projektleder inden for digitalisering.

Særligt om stillingen som driftsansvarlig projektleder

Dit primære ansvarsområde bliver at sikre en velfungerende og stabil drift af Søfartsstyrelsens systemer. Det vil ske i meget tæt samarbejde med Statens IT, som er vores IT-driftsleverandør og vores øvrige applikationsleverandører.

Dine hovedopgaver bliver at:

 • Projektlede at vi struktureret forbedrer vores arbejdsgange, implementerer ITIL-baserede processer og metoder inden for it-drift, herunder have det faglige perspektiv på, hvordan vores set-up udvikles og forbedres løbende.
 • Deltage i koordinering med vores forretning og eksterne leverandører.
 • Projektlede at vi gennemfører større systeminitiativer, hvor vi fx sikrer Life cycle management af vores systemportefølje.
 • Deltage i vores udviklingsprojekter for driftsmæssig sparring og sikre, at der sker den hensigtsmæssige transition fra udvikling til drift.
 • Tage medansvar for at vores it-drift fungerer i dagligdagen.
 • Have det it-driftsmæssige overblik herunder overblik over aftaler og kontrakter inden for it-drift.

Vi forestiller os at du:

 • har en relevant it-faglig uddannelse
 • har en grundig erfaring med drift og administration af it-systemer
 • har både lyst til og erfaring med at udvikle processer, gerne med implementeringen af ITIL-baserede processer
 • har projektledererfaring
 • har erfaring med outsourcet it-drift

Du er struktureret og kan skabe fremdrift i både dine egne opgaver samt tværgående tiltag med mange interne som eksterne aktører. Du har et personligt drive, kan kommunikere i øjenhøjde med dine samarbejdspartnere og er god til at formulere dig.

Om os

Søfartsstyrelsen er en central aktør for vækst og udvikling af de maritime erhverv i Danmark og for et højt niveau af sikkerhed til søs.

Afdelingen for IT-Drift og Udvikling (IDU) består af 10 engagerede medarbejdere, der sammen arbejder med at udvikle og drifte IT-systemer i tæt samarbejde med vores eksterne leverandører. Vi er i fuld gang med at udvikle Søfartsstyrelsens digitalisering, hvilket også betyder øgede krav til it-udvikling og -drift, hvor der er fokus på professionalisering.

Vores IT-systemer skal understøtte vores digitale forretningsudvikling, så vi kan servicere Det Blå Danmark, herunder rederier, maritime udstyrsproducenter, søfarende, fritidssejlere og andre brugere af vores maritime data og digitale services. Vi har et globalt udsyn, da styrelsen arbejder med maritim erhvervspolitik, regler, love og for at fremme Danmarks stærke position på det internationale maritime marked.

Vi har fokus på IT-sikkerhed, en gennemtænkt IT-arkitektur, genbrug af data, standardisering og samarbejde på tværs af myndigheder og landegrænser. Vi arbejder sammen med erhvervet om modige og nytænkende løsninger og tænker i deling af viden, løsninger og åbne data, som både skal spille sammen med en globalt orienteret branche og det offentlige Danmark.

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi har en travl hverdag, men hvor vi støtter hinanden i at udvikle os til at møde stadigt større og mere spændende udfordringer. Du vil referere til kontorchefen for It-Drift og Udvikling og arbejde tæt sammen med dygtige projektledere, arkitekter, leverandører og eksperter i forretningen. Vi har fleksibel arbejdstilrettelæggelse og lægger vægt på balance mellem arbejdsliv og privatliv. Du vil få gode kollegaer i et engageret arbejdsmiljø både fagligt og socialt.

Du kan læse mere om os på www.sfs.dk og https://www.soefartsstyrelsen.dk/om-os/karriere.

Ansættelsen

Ansættelsen sker som udgangspunkt som specialkonsulent i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC. Der er tale om faste stillinger med tiltrædelse snarest mulig.

Søg stillingen via nedenstående ansøgningsknap.

Din ansøgning, cv samt eksamensbeviser skal være modtaget senest 7. december 2022 kl. 12.00. Vi forventer at afholde 1. samtaler og 2. samtaler i uge 50. Der vil indgå test i ansættelsesforløbet.

Arbejdsstedet vil være i Korsør, men der er fleksible arbejdsforhold og gode muligheder for at arbejde fra distancen.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne Dorte Erstad Jørgensen på telefon 91 37 63 06. For information om ansættelsesvilkår og rekrutteringsprocessen kan du kontakte rekrutteringspartner Zenia Lotus Hansen på telefon 91 33 70 61.

Gem job