Im­ple­men­ta­tion Manager, der brænder for or­ga­ni­sa­to­risk im­ple­men­te­ring, kom­mu­ni­ka­tion og for­an­drings­le­del­se


Vi leder efter en Implementation Manager til vores team, Organisatorisk Implementering, som kan hjælpe med at sikre, at SDC’s løsninger altid understøtter gode kundeoplevelser og bliver succesfuldt implementeret. Sådan kunne en uge i dit nye job se ud:

Mandag: Sammen med din leder har du et indledende møde med en Projektleder om et nyt projekt, hvor I skal tale organisatorisk implementering i projektet. Om eftermiddagen faciliterer du et webinar, hvor pengeinstitutternes implementeringsansvarlige skal klædes på i et af dine andre projekter.

Tirsdag: Du følger op på mandagens møde med Projektlederen og går i gang med at udarbejde dokumenter i forbindelse med projektopstart. Du tager en sparringsdialog med en af dine kolleger og får lavet udkast til OI Dashboard m.m. Om eftermiddagen er der teammøde i OI-teamet, hvor I bliver opdateret på hinandens væsentligste opgaver.

Onsdag: Du starter dagen med at kigge på et oplæg, som du skal præsentere til en implementeringsdag, vi skal holde for vores banker i næste måned. Her skal du præsentere, hvordan du med forandringsledelse har været med til at sikre hurtig ibrugtagning af en nye løsning, så det gamle system hurtigt kunne lukke og gevinstrealisering blev optimeret. Eftermiddagen går med at lave en målgruppeanalyse til et mindre projekt, som du har fået ansvaret for.

Torsdag: Du har et møde med en kollega, som har brug for sparring på en implementeringsstrategi, som kollegaen er gået lidt i stå på. Sammen får I lavet en strategi, som afspejler forandringens kompleksitet og målgruppe. I tager udgangspunkt i at lede og måle forandringen før, under og efter, og får også en god snak om, hvordan ADKAR kan bidrage til netop det.

Fredag: Morgenmad med dit team i OI og dine kolleger i MarCom, hvor I får snakket lidt på tværs og hører de andres spændende weekendplaner. Får reflekteret lidt over ugen og får lavet nogle af de opfølgningsaktiviteter, som du har sat tid af til i din kalender. Efter frokost arbejder du videre på det projekt, du fik præsenteret i starten af ugen - i næste uge skal du nemlig præsentere dit oplæg til kommunikationsplan og implementeringsstrategi for projektet.

Og så har du vist også fortjent en god weekend!

Rollen som Implementation Manager

Din erfaring med organisatorisk implementering, kommunikation og forandringsledelse gør, at du har dyb forståelse for din rolle som ”kundens ambassadør”. Din faglighed og nysgerrighed sætter dig i stand til at forstå projektets mål og omsætte det til aktiviteter, der hjælper pengeinstitutterne med at forankre viden og tage løsningerne i brug. Du er altså både projektets og kundens sparringspartner, når det gælder implementering.

Du er struktureret, hvilket er nødvendigt, fordi du er ansvarlig for organisatorisk implementering på flere projekter ad gangen, og din målgruppe spænder over medarbejdere og slutkunder i mere end 100 nordiske pengeinstitutter.

Du navigerer hjemmevant i kommunikation med interessenter på alle niveauer – uanset om det er på dansk eller engelsk, i tale eller på skrift, internt i organisationen eller ude hos vores pengeinstitutter.

Vi leder efter dig, som har:

  • 5+ års erfaring inden for forandringsledelse/implementering (et plus, hvis du er ADKAR-certificeret)
  • Forretningsforståelse
  • Stærke kommunikationsevner
  • Styr på stakeholder management og er en dygtig netværker

Dit nye team: Organisatorisk Implementering (OI)

Du bliver en del af et mindre team, centralt placeret i organisationen, der støtter både SDC’s interne projekter samt vores pengeinstitutter i at skabe gode kundeoplevelser. Du vil referere til lederen af afdelingen, og din samarbejdsflade dækker bredt på alle niveauer i hele SDC og hos alle SDC’s kunder. Til daglig arbejder du ud fra kontoret i Ballerup, men der vil også være mulighed for hjemmearbejde.

Vi lægger vægt på et uhøjtideligt og godt samarbejde, hvor vi sparrer meget med hinanden. Vi har store ambitioner, og leder efter en kollega, som vil tage del i at udvikle og optimere vores leverancer. Du får derfor rig mulighed for at sætte dit præg på vores koncepter, som du kommer til at bruge, når du driver dine egne implementeringer.

Vores implementeringskoncepter er med til at sikre, at vi altid får den færdige pakke helt ind over dørtrinnet hos pengeinstitutterne – for vi vil og må ikke aflevere noget på dørmåtten!

Det indebærer bl.a., at implementeringsstrategien afspejler projektets kompleksitet og målgruppe, og at vores kommunikation altid tager afsæt i slutbrugerens perspektiv. Derudover har vi følgende succeskriterier:

  • Tilfredsheden med SDC’s ydelser øges yderligere hos både pengeinstitutterne og deres kunder
  • SDC’s løsninger udnyttes optimalt, så vores pengeinstitutter får det optimale forretningsmæssige udbytte
  • Evaluering og læring gør os i stand til at forbedre SDC’s IT-understøttelse af pengeinstitutternes forretning

Er det noget for dig?

Så send os en ansøgning og dit CV - vi indkalder til samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Department Manager Lise-Lotte Roed Rasmussen på mobil 2449 1677 / e-mail llra@sdc.dk.

Gem job