Har du lyst til at udfylde en nøg­lerol­le i driften?

Et af politiets vigtigste operative systemer søger en konfigurations-manager til at hjælpe os med at holde overblik i driften og videreudviklingen af platformen. Den kommende disponeringsplatform bliver et af de væsentligste IT-værktøjer der tages i brug i løbet af de kommende år i Dansk Politi. Vi søger derfor efter en kollega der sammen med systemejeren bliver kernen i den kommende drifts-organisation. Du får chancen for at være med i udviklingsprojektet, og derigennem opnå et solidt kendskab til platformen.

Vær med i udviklingen af platformen

Vi ved at dokumentation er rigtig vigtig – og vi leder efter dig der er rigtig god til det! Din rolle bliver at sikre kvaliteten af dokumentation og processen omkring review, release og life cycle-management. Med afsæt i dokumentation over platformens elementer vil du bidrage til at skabe overblik og derigennem fremdrift i ændringer og releases. Dit overblik er et værdifuldt bidrag til styring af projektets aktiviteter. Ændringerne vil være fra start til slutningen af en release eller ændring, herunder f.eks. patches, opsætning, firewallregler, database- og serverkonfigurationer.

I starten indgår du i det projektteam, der udvikler og tester platformen og herigennem gradvist opbygge et solidt kendskab til platformen og dennes integrationer med andre systemer. I løbet af projektperioden skal du bidrage til arbejdet med at etablere systematik til konfigurationsstyring af platformen.

Når platformen overgår fra udvikling til drift, bliver du en del af det driftsteam, der har det tekniske ejerskab og ansvar for præventiv vedligehold, overvågning, fejlsøgning og koordinering i forbindelse med forvaltningen af systemkomplekset. Din nærmeste kollega bliver platformens systemejer og I vil arbejde tæt sammen. Sammen med denne vil du være med til at sikre processer og standarder bliver sat og overholdt, for at sikre den bedst mulige driftssituation og indgå i samarbejde med relevante sektioner i Koncern IT.

I projektperioden refererer du til senior projektlederen fra Koncern IT, hvorefter din reference overgår til sektionslederen af Operative Applikationer i Rigspolitiets Koncern IT.

For at lykkes i stillingen ser vi gerne, at du har følgende færdigheder

Vi forestiller os, at den rette kandidat har en IT-faglig baggrund. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du er god til teknisk dokumentation, vedligeholde denne og formidle din viden til de der skal udføre ændringer. Det er en fordel hvis du har kendskab til configuration management eller beslægtede ITIL-processer. Hvis du i dit uddannelsesforløb eller gennem praktisk erfaring har fået kendskab til at lave teknisk dokumentation er det en fordel. Vi ser gerne ansøgninger fra både erfarne kandidater såvel som ny-uddannede.
Hvis du er struktureret og analytisk og holder af at forstå og løse komplekse udfordringer sammen med dine kollegaer er du godt hjulpet på vej i jobbet.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Din vil blive en del af Operative Applikationer i Center for Drift hos Rigspolitiets Koncern IT, Landlystvej 34, Hvidovre, men du vil i projektperioden skulle arbejde fra projektets lokation i Politiområdet, Ejby Industrivej 125, Glostrup.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte, Senior Projektleder, Helle Gudnitz, 21 16 66 37. Du kan finde information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i ugerne efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: 4. december 2022.


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.
Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks i alt 15 politikredse fordelt på 12 kredse i Danmark, politiet i Grønland og på Færøerne samt National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). I Rigspolitiet udvikler vi strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, politisk betjening, indkøb af politiets udstyr og køretøjer samt HR-opgaver.

Gem job