Fi­nan­stil­sy­net søger C#-udvikler med lyst til for­ret­nin­gen og pro­ces­for­bed­ring


Vil du være en central del af Finanstilsynets rejse der står for automatisering og effektivisering af forretningsprocesser på tværs af Finanstilsynet?

Vi søger en ny kollega til vores udviklingsteam, hvor vi laver systemintegrationer og automatisere processer, og løbende validerer og afdækker nye forretningsmæssige ideer og processer med forretningen.

Du bliver her en del af en samfundsmæssigt særdeles vigtig organisation, der samtidig tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor digitaliseringsinitiativer - herunder automatisering af processer - er højt prioriteret. Vi tilbyder fagligt udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver, ansvar og indflydelse samt attraktive arbejdsvilkår med en rigtig god balance mellem arbejds- og privatliv.

Hvad forventer vi af dig? 

Finanstilsynet arbejder målrettet med at digitalisere og automatisere arbejdsgange med henblik på at øge kvaliteten i tilsynsarbejdet og reducere byrder. Du bliver en drivende kraft i dette arbejde, og du skal derfor være eller hurtigt kunne blive stærk inden for udvikling og implementering af komponenter i C#, PHP, JavaScript og RPA-værktøjet UiPath.

Vi ser et godt match, hvis du besidder nedenstående kvalifikationer og kompetencer: 

Du skaber fremdrift og resultater med digitalisering 

Du skal medvirke til at udvikle automatisering i Finanstilsynet. I den sammenhæng skal du turde gå forrest, afsøge og betræde ukendt grund og samtidig formå at skabe sikker fremdrift og værdiskabende resultater inden for automatisering af processer. Du skal således være drevet af hurtigt at kunne vise målbare effektiviseringer på eksisterende arbejdsprocesser.

Du har erfaring med programmering og softwareudvikling 

Vi forventer, at du har praktisk erfaring med udvikling af software og services og meget gerne udvikling inden for C#, RPA og automatisering generelt. Specifik erfaring i relation til C# foretrækkes, men er ikke et krav. 

Du har desuden erfaring med procesarbejde og dokumentation, ligesom vi forudsætter, at du har erfaring med agile udviklingsmetoder, og at du i praksis formår at arbejde efter agile udviklingsprincipper i en travl hverdag.

Du er god til at samarbejde og kommunikere 

Vi forventer, at du forstår at begå dig i en organisation med mange forskellige snitflader, internt og eksternt.

Du skal kunne indgå i samarbejde om mangeartede opgaver med kolleger med forskellig uddannelsesbaggrund. Din grundindstillinger er, at ingen opgaver er for store eller for små til dig. Kerneværdierne i samarbejdet er hjælpsomhed, ansvarlighed og effektivitet.

Du skal også formå at vejlede brugere, kolleger og leverandører i forhold til Finanstilsynets automatiseret løsninger. Det er derfor afgørende, at du er en god kommunikatør, taler flydende dansk og er god til at forklare tekniske problemstillinger på en letforståelig måde.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • Automatiserer interne processer med bl.a. Powershell og RPA (Ui-Path)
 • Udvikler eksterne komponenter og webservices i C# (.NET)
 • Har dokumenterede programmeringskundskaber og leverer kodning af høj kvalitet
 • Har erfaring med kortlægning af processer

Hvilke opgaver skal du især løse?

Du bliver en del af Finanstilsynets IT-kontor og team for IT Udvikling og data. Du kommer til at indgå i det team, der målrettet og dedikeret udvikler, monitorerer og vedligeholder Finanstilsynets automatiseret processer.

Du vil derfor møde en ganske bred opgaveportefølje, hvor du kommer til at arbejde med følgende opgaver:

 • Identificere og validere automatiseringspotentialer sammen med forretningssiden
 • Kortlægning af processer og etablering af procesguidelines
 • Udføre udviklingsopgaver i C#, PHP, JavaScript og RPA-værktøjet UiPath
 • Programmering, konfiguration og test af løsningerne
 • Design af automatiseringsløsninger ved brug af webservices
 • Deltage i implementering af løsninger
 • Deltagelse i tværgående forretningsforløb og sprints
 • Vedligeholdelse og forvaltning
 • Udarbejdelse af dokumentation og best practice
 • Sikre metoder og redskaber til standardisering af området
 • Deltagelse i videreudvikling af IT Udvikling og data herunder hvilke nye digitale værktøjer, der kan hjælpe Finanstilsynet videre på vores digitaliseringsrejse

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?

Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem HK og Finansministeriet eller AC og Finansministeriet, alt afhængigt af din baggrund. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. Hvis du ansættes, jf. AC-overenskomsten, bliver du indplaceret som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Finanstilsynet har et internt karriere- og kompetenceprogram. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe-, skak- og badmintonklubber.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning via ”Ansøg”-knappen senest søndag den 4. december 2022. Vi afholder løbende samtaler.

Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Spørgsmål? 

Kontakt gerne Digital Udviklingschef Jesper Hesselberg Andersen på telefon 33 55 82 22.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores rekrutteringspartner, Vibeke Løvsteen, på telefon 91 33 70 86.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor i nye lækre lokaler i Strandgade på Christianshavn.

Gem job