Engageret en­ter­prisearkitekt til udvikling af Øko­nomistyrel­sens voksende porte­følje af it-systemer


Vil du være med til at forme udviklingen af Økonomistyrelsens portefølje af it-systemer, som anvendes på tværs af statslige og selvejende institutioner? Har du lyst til at arbejde med fagligt dygtige kollegaer på tværs af højt specialiserede fagdiscipliner? Så kan stillingen som enterprisearkitekt i Økonomistyrelsen lige være noget for dig!

Om stillingen

Vi søger flere nye kollegaer til vores tværgående arkitekturarbejde, som skal være med til at skabe en større sammenhæng i vores portefølje af digitale løsninger. Du vil indgå i styrelsens arkitekturforum, som er en samling af dygtige løsningsarkitekter på tværs af styrelsen. Arkitekturforum er et fagligt forum for arkitekter, som udarbejder arkitekturprodukter, sikrer tværgående sparring, rådgiver ledelsen samt sikrer en konstant udvikling af arkitekturkompetencerne i Økonomistyrelsen.

Du skal være med til at skabe en klar governance for arkitekturarbejdet, der understøtter at de enkelte systemer hurtigt og agilt, og uden at gå på kompromis med sikkerhed og den tværgående sammenhæng i porteføljen, kan udvikles, så de er rustet til morgendagens udfordringer. Du vil også skulle beskæftige dig specifikt med den fremtidige arkitektur på Statens Lønløsning, der er et meget komplekst og centralt it-system, som skal gennem en større systemmodernisering de kommende år.   

Hos os vil du kunne fortsætte din faglige udvikling via samarbejde, uddannelse og daglig sparring med højt kvalificerede kolleger. Gennem deltagelse i spændende projekter med stor faglig kompleksitet vil du blive udfordret til at levere løsninger til tiden og i høj kvalitet.

Derudover vil dine opgaver omfatte, at:

 • udarbejde analyser af funktionalitet, datastrømme, integrationer og teknisk arkitektur
 • udarbejde beslutningsopæg til ledelsen
 • validere nye systemer ift. eksisterende systemlandskab og arkitekturkrav i samarbejde med de systemansvarlige teams og leverandørernes it arkitekter.
 • rådgive ift. løsningsvalg, udfordringer og konsekvenser.
 • være sparringspartner for de systemansvarlige i udviklingen af de fællesstatslige systemer.

Om dig

Du kan være nyuddannet med en relevant kandidatuddannelse inden for datalogi, fra IT-Universitetet, eller du kan have tilegnet dig den nødvendige viden gennem andre uddannelser og konkret erfaring med tilsvarende opgaver. Det vigtigste er, at du har en stærk analytisk sans, er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt, og at du interesserer dig for IT.

Vi leder efter dig, som:

 • har gode analytiske evner, arbejder metodisk og tænker logisk
 • har et godt kendskab til IT samt en teknisk forståelse
 • går i dybden med dine opgaver fordi du ikke kan lade være
 • er god til at formidle problemstillinger og løsningsforslag bredt, ligesom at du kan rapportere, så andre forstår det. 
 • er initiativrig, har drive og arbejder struktureret og selvstændigt.
 • bruger din egen faglighed til at inspirere andre og kan samarbejde med en række forskellige fagligheder med både gennemslagskraft og situationsfornemmelse.
 • trives i en hverdag, hvor det som oftest går stærkt, men hvor vi samtidigt lægger vægt på et godt miljø, hvor vi har det sjovt.
 • er en teamplayer og brænder for at udvikle dit speciale og lære nye ting.

Om os

I Økonomistyrelsen arbejder vi hver dag for at gøre det nemmere og mere enkelt for statslige og offentlige institutioner at løse deres kerneopgaver effektivt til gavn for borgerne.

Du bliver en del af Team for Arkitektur og Infrastruktur, hvor du får ambitiøse og engagerede kollegaer. Teamet er bemandet med alt fra teknikere til it-arkitekter. Vi samarbejder og har et fælles fokus på at udvikle, drifte og forfine vores tilbud.

Teamet har ansvaret for den tværgående arkitektur samt tværgående systemkomponenter som fx Statens Single Sign On og vores centrale integrationsplatform ud mod de fællesstatslige digitale løsninger. Vores opgaver er grundlæggende tværgående, og vi samarbejder dagligt med kollegaer bredt i styrelsen.

Teamet er en del af Økonomistyrelsens Center for Systemer med 160 dedikerede medarbejdere, der udvikler og driver en portefølje af fællesstatslige it-systemer. Vi har fokus på at skabe værdi for vores kunder gennem en sammenhængende og effektiv systemunderstøttelse, der understøtter best practice forretningsprocesser, styringskoncepter og business intelligence.

Vi passer på hinanden og tror på, at personlig og faglig udvikling er forudsætningen for et meningsfyldt arbejdsliv. Vi prioriterer din faglige udvikling ved at arbejde systematisk med individuelle udviklings- og karriereveje, der sætter retning for din udvikling. De kan findes både inden for dit eget område og i andre dele af Økonomistyrelsen og koncernen.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Læs mere om at arbejde i Økonomistyrelsen her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.  

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Vil du vide om mere om os eller stillingen?

Hvis du vil vide mere om teamet, stillingen og de konkrete opgaver, er du velkommen til at kontakte teamleder, Carina Michele Birkholm Larsen på tlf. 27 28 61 29 eller it-arkitekt, Romeo Silviu Dinca på tlf. 24 99 96 94.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores kulturambassadører, Frederik Jensing Hune på tlf. 29 78 72 28. Kulturambassadører er ikke en del af ansættelsesudvalget.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 4. december 2022.

Vi forventer at holde samtaler løbende.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job