Kan du fa­ci­li­te­re den agile proces i et stort ud­vik­lings­team?

 

Bliv scrum master ved en af Danmarks bedste it-arbejdspladser

Vi søger en scrum master på vores lokation i Århus, som vil være med til at implementere it-udviklingsprojekter med stor politisk interesse. Er du metodisk stærk og falder rollen som den inspirerende facilitator dig naturligt, så er det dig, vi søger.

I den første tid vil du blive scrum master i et udviklingsteam på 15 teammedlemmer i Kontor for Dataudvikling, som udvikler et forretningskritisk it-system til brug ved ansøgning og fordeling af elever på det gymnasiale område. Du vil have en central rolle i den sidste udviklingsfase og første ibrugtagen i 2023. Senere kan du blive tilknyttet andre af vores udviklingsteams, fx på optagelsesområdet, som tilhører andre af STILs kontorer.

Som scrum master er du med til at præge retningen for vores it-løsninger, og du spiller en vigtig rolle i at drive teamet til forandring. Du vil arbejde i spændingsfeltet mellem it-udvikling og forretningsbehov, hvor du kommer til at bruge og udvikle dine kompetencer på mange forskellig måder.

Din hverdag i STIL

Du trives i rollen som den proaktive og dén, der afsøger muligheder og løsninger. Du skal være bevidst om, at professionel inddragelse af interessenter, fra styregruppe til slutbrugere, påvirker såvel rammerne for udførelse som slutresultatet.

Du bliver en del af et dedikeret team, hvor holdånd og faglig sparring er en vigtig del af hverdagen. Dine teamkollegaer har forskellige baggrunde og varetager roller som product owner, forretningsanalytikere, udvikler og tester.

Som scrum master vil dit fokus være:

 • Facilitere den agile proces, herunder ansvaret for de daglige standup møder, sprint planlægning, sprint reviews og retrospectives
 • Sikre fokus på at teamet skaber størst mulig værdi, og at forhindringer bliver ryddet af vejen
 • Skabe transparens og arbejdsglæde i teamet og sikre onboarding af nye teamkollegaer
 • Coache teamet i selvorganisering og tværfaglighed samt sparre med product owner og organisationen i øvrigt
 • Sikre overblik over teamets ressourcesituation/kapacitet
 • Hjælpe teamet med at udvikle sig på daglig basis med henblik på at optimere værdiskabelse (fx understøtte videndeling)
 • Have god forståelse for teamets leveranceområde, herunder forretningsbehovet, processer og it-produkter

Herudover vil du, sammen med teamet, løse andre opgaver som for eksempel kommunikation, test og forretningsanalyser.

Læs mere om de agile arbejdsmetoder og rollen som scrum master her.

Om dig

Det vigtigste er, at du umiddelbart kan indgå i et agilt team og påtage dig rollen som scrum master med respekt for dine kollegers faglighed og arbejdsglæde. Hvis du ikke er certificeret som scrum master i dag, vil du få mulighed for at blive det.

Det er en fordel, hvis du har en relevant it-uddannelse, hvor du har fået indsigt i alle faserne i en it-udviklingsproces fra behovsopgørelse over test til ibrugtagning. Ligeledes vil det være en fordel, at du har et skarpt teknisk overblik.

Vi ser gerne, at du:

 • Har et godt kendskab til de agile metoder og til rollen som scrum master
 • Er nysgerrig, lyttende og tillidsskabende, så du kan skabe transparens og arbejdsglæde i teamet
 • Har gode relationelle kompetencer og er kvalitetsbevidst
 • Er god til at formidle (skriftligt og mundligt), koordinere og samarbejde – også med andre fagligheder end din egen
 • Kan bevare overblikket og stå venligt fast, når det er nødvendigt – også når deadline nærmer sig

Ambitiøs styrelse med fleksibilitet for dig

Du bliver en del af Styrelsen for It og Læring (STIL), hvor vi har ambitioner om at være de bedste til it-udvikling i staten. Vi arbejder konsekvent med at forbedre os og det agile set-up. Vi tror på, at bevidst, kontinuerlig udvikling og selvevaluering understøtter os i at nå vores ambition. Samtidig er vi en styrelse, hvor kulturen er åben og tonen god. Hos os er der mulighed for at arbejde hjemme et par dage om ugen og med generel fleksibilitet under hensyn til opgaverne og samarbejdet med kollegaer i dit team.

Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og vi understøtter opkvalificering og oplæring i de vigtigste værktøjer, som anvendes hos os. 

”STIL er et sted, hvor dine opgaver og dit ansvarsområde udvikler sig over tid. Hvis du er engageret og dygtig, er der gode muligheder for løbende at få et stadig større ansvar,” fortæller kontorchef Anne-Marie Pedersen.

”Mange af vores it-leverancer i STIL har et væsentligt element af dataudvikling. It-systemet skal kunne levere de rette data til både administrativ og statistisk brug. Flere af vores teams er derfor bemandet med kompetencer inden for både it- og dataudvikling. Det gør arbejdet spændende og komplekst – og det er STILs ambition at være bedst i staten på begge områder. Det kan vi kun gøre med en høj faglighed – men i lige så høj grad med et godt arbejdsmiljø, med god videndeling, godt humør, og hvor vi tager ansvar for hinanden”, siger kontorchef Jesper Lund.

Mød nogle af styrelsens medarbejdere her.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst for staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Med de rette kvalifikationer og erfaring kan ansættelsen evt. ske på konsulentniveau.

Stillingen ønskes besat senest pr. 1. februar 2023.

Ansættelsessted: Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. 

Lyder det som noget for dig?

Hvis du synes det lyder interessant, så send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest den 4. december 2022 i vores rekrutteringssystem via linket. Vi forventer at holde samtaler i uge 49 & 50. Hvis du går videre til 2. samtale, kan du blive bedt om at besvare en kognitiv test.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Jesper Lund på 35 87 88 74 eller kontorchef Anne-Marie Pedersen på 89 37 66 75 eller Product Owner Therese Thulstrup på 50 52 30 09 (send eventuelt en sms, så ringer vi dig op).

Om os

STIL er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriet, der gennem it, digitalisering og data arbejder for at sikre fagligt stærke uddannelser og dagtilbud til alle. Vores vision er at være de bedste i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Vi beskæftiger ca. 370 medarbejdere i København og Aarhus

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside stil.dk og om ministeriet på uvm.dk.

Vi ønsker en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Gem job