IT-ar­ki­tek­ter/spe­ci­a­li­ster til fæl­lesof­fent­lig digital ar­ki­tek­tur


Vil du være med til at skabe et stærkt fællesoffentligt fundament for digitaliseringen af Danmark?

I Kontor for digitalisering og data (KTD) arbejder vi med at styrke det fællesoffentlige fundament for it-udvikling i Danmark. Fundamentet indebærer arkitektur og standardisering på tværs af den offentlige sektor og er grundlaget for, at vores mange it-systemer i det offentlige hænger sammen til gavn for borgere og virksomheder. Fundamentet har også kobling til den private sektor og internationalt især i EU-regi i forhold til at skabe interoperabilitet mellem danske og europæiske digitale løsninger.

I de kommende år står vores team over for en række spændende opgaver med at styrke det fælles fundament ved at udvikle fælles målbilleder på en række områder som fx metoder, principper og referencearkitektur. Målbillederne skal sætte retning for, hvordan vi kan vedligeholde, videreudvikle og genbruge vores arkitektur på tværs af den offentlige sektor.

Vores team kommer til at beskæftige sig med udvikling og udbredelse af fælles infrastrukturservices samt rammer for og udbredelse af genbrug af softwarekode. Endvidere har vi en kernopgave i forhold til semantisk standardisering med fokus på fælles begreber, datamodeller og udvekslingsformater. Du kan se en række af de produkter vi arbejder med på vores fællesoffentlige digitale arkitektur site arkitektur.digst.dk.

Om stillingerne

Vi søger en arkitekt eller dig, der har beskæftiget dig med digitalisering af den offentlige sektor, og som ønsker at arbejde som arkitekt. Dine kompetencer eller interesser kan være inden for fx enterprise arkitektur, forretnings- eller løsningsarkitektur eller standardisering af semantik og datamodeller. Vi forventer ikke, at du kan dække hele feltet. Det vigtigste er, at du har lyst til at samarbejde med et stærkt team af arkitekter og andre faggrupper ud fra dine kompetencer, præferencer og ambitioner.

Dine opgaver vil være mangfoldige og ofte bære præg af stærk faglighed.

Dine opgaver kan blandt andet omfatte:

  • Projekter og udvikling: Faglig udvikling af nye arkitekturprodukter til den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) i samarbejde med kolleger og arkitekter fra andre myndigheder. Afhængigt af din profil kan det fx være udarbejdelse af referencearkitektur eller semantisk standardisering af begreber, datamodeller, services og udvekslingsformater
  • Internationalt samarbejde: Deltage i og påvirke blandt andet EU Kommissionens arbejde, så digitaliseringen af det offentlige Danmark hænger sammen med krav og digitaliseringstiltag fra EU
  • Formidling: Deltage i formidling og dialog med myndigheder og øvrige interessenter om anvendelse af FDA, så det sikres, at vores arkitekturprodukter skaber den ønskede værdi
  • Rådgivning og review: Støtte til myndigheder og særligt fællesoffentlige og større statslige projekter. Rådgivning og review af deres arkitekturprodukter med fokus på anvendelse og bidrag i forhold til FDA. Også her vil det afhænge af din profil, da vi både laver review af løsningsarkitektur i bred forstand og af begrebs- og datamodeller
  • Vedligehold: Løbende opdatering af eksisterende materialer i FDA.

Om dig

Du kan have få eller mange års erfaring. Vigtigst er det, at du har en levende interesse for digitalisering af det offentlige, og at du har mod på at påtage dig ansvar for den faglige kompleksitet, som den fællesoffentlige digitale arkitektur indeholder.

Det vil være godt, hvis du:

  • har kompetencer og erfaring med digital arkitektur inden for et eller flere af områderne enterprise arkitektur, forretningsarkitektur, løsningsarkitektur, datamodellering eller semantisk standardisering
  • har kendskab til eller interesse for semantik med udgangspunkt i RDF (Resource Description Framework)
  • tænker pragmatisk og løsningsorienteret
  • trives som en holdspiller i en meget faglig kontekst.

Om os

I Digitaliseringsstyrelsen er vi ca. 350 medarbejdere, som hver dag går forrest i arbejdet for et mere digitalt offentligt Danmark med borgere og virksomheders behov i centrum.

Organisatorisk bliver du en del af KTD, hvor vi er ca. 30 medarbejdere. Vi har ansvar for styrelsens arbejde med ny teknologi, deling af offentlige data, digital arkitektur og standarder, samt styrelsens arbejde med agil omstilling. I kontoret bliver du en del af et bredt og stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi lægger vægt på, at det er styrkende, udviklende og meningsfyldt at gå på arbejde.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1301 København K.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen. 

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Jane Sofia Gyberg Rasmussen, tlf. 2139 3480 eller janras@digst.dk.

Hvis du vil vide mere om de konkrete arbejdsopgaver med den fællesoffentlige digitale arkitektur, så kontakt fremtidige kollega chefarkitekt Michael Bang Kjeldgaard 5123 4254 og for spørgsmål til semantik kan du tage fat på Maya Borges 2459 9458.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 7. december 2022.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 50 og 2. samtaler i uge 51. Vi vil gerne kunne byde vores nye kollegaer velkomne den 1. februar 2023.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge.

Gem job