GENOPSLAG - Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand søger fagligt stærk og ser­vi­ce­o­ri­en­te­ret it-drifts­me­d­ar­bej­der

En stilling som it-driftsmedarbejder er ledig med tiltrædelse den 1. januar 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Om jobbet

Hos Folketingets Ombudsmand løbes der stærkt, og i en hverdag med digitaliserede sagsgange sætter det pres på vores it-funktion. Derfor søger vi nu en dygtig kollega til vores it-enhed.

It-enheden servicerer ombudsmandsinstitutionens cirka 120 medarbejdere – både på vores fællesadresse og på medarbejdernes hjemmearbejdspladser.

Arbejdsopgaverne er meget varierede og drejer sig bl.a. om:

 • driftsopgaver i forhold til pc’er, lokalnetværk, servere, hjemmearbejdspladser, telefoner og sikkerhed
 • opgaver i forbindelse med installation og klargøring af ovennævnte til vores brugere
 • brugersupport
 • opgaver i forbindelse med datasikkerhed og backup
 • drift af fysisk servermiljø
 • telefonadministration og -vedligehold
 • support af AV-udstyr
 • forefaldende reparations- og klargøringsopgaver.

Du skal desuden løbende deltage i udarbejdelse af udbudsmateriale og i planlægning og gennemførelse af projekter til udrulning af nyt udstyr.

Vores it-infrastruktur er i overvejende grad baseret på Microsoft, såvel på server- som klientsiden. Hertil kommer en række specialiserede applikationer.

Arbejdet er organiseret i it-enheden i vores administrative afdeling og foregår i et tæt samarbejde med enhedens kolleger. Enheden består samlet af en it-administrator, der leder enheden, to it-driftsmedarbejdere og en student.

Om dig

 • Du skal have en relevant it-uddannelse eller væsentlig erhvervserfaring inden for området
 • Du må gerne være nyuddannet
 • Du skal have gennemslagskraft og evne til at arbejde selvstændigt
 • Du skal være god til at tale med brugere – både de mere selvhjulpne og dem, der har meget brug for support
 • Du skal have lyst og evne til at indgå i et fagligt fællesskab med dygtige og engagerede kolleger.

Du kan læse mere om ombudsmanden på vores hjemmeside.

Ombudsmanden som arbejdsplads

Vi har et godt arbejdsmiljø og prioriterer, at

 • vores arbejde er af højeste faglige kvalitet
 • omgangstonen er god
 • skabe mulighed for arbejdsro, når der er brug for det
 • der er dygtige medarbejdere på alle poster, og at alle yder deres bedste
 • relationen mellem medarbejdere og ledelse er baseret på tillid
 • der er plads til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi tilbyder

Hos ombudsmanden lægger vi vægt på, at medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt i det daglige arbejde ved deltagelse i eksterne og interne kurser og seminarer og gerne ved selv at holde foredrag og undervise.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Vi har normalt ikke merarbejde, og vi har flekstid og fleksible forhold i øvrigt, hvor vi bl.a. tilbyder hjemmearbejdsplads med op til to ugentlige hjemmearbejdsdage.

Løn- og ansættelsesvilkår

Lønnen fastsættes efter principperne i Folketingets overenskomst for it-medarbejdere i Folketingets Administration. Vi forventer som udgangspunkt et lønniveau på cirka 35.000 kr. pr. måned afhængigt af ansøgers erfaring og kvalifikationer. Hertil kommer en pensionsordning på 18,02 pct.

Ansøgning

Du sender din ansøgning samt CV, eksamensudskrifter og andre relevante bilag elektronisk via ombudsmanden.dk eller til nedenstående adresse:

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

Ansøgningen skal være modtaget senest den 6. december 2022 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte it-administrator Seyit Ahmet Özkan på telefon 33 13 25 12.

Tidligere indsendte ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.

Folketingets Ombudsmand opfordrer alle uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund mv. til at søge stillingerne.


Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Ombudsmanden kan kritisere og henstille til myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år behandler ombudsmanden cirka 5.500 klager, især fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i medierne, ligesom han ofte er på tilsyn i blandt andet fængsler og på psykiatriske afdelinger. Cirka 120 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.

Gem job