Net­værks­ar­ki­tekt med bred viden til kritisk national in­fra­struk­tur


Vil du arbejde med tværgående tekniske opgaver i et komplekst miljø, hvor der stilles høje krav til kvalitet, IT-security og driftbarhed af løsningerne? Kan du tilmed se dig selv som tovholder for den strategiske udvikling af infrastrukturen?

I projektet Signalsystemer, Projekter og Udvikling (P&U) søger vi en Netværksarkitekt, som skal være med til at sikre den tværgående integrationen af IT og netværk for tidens største infrastrukturprojekt i Danmark.

Rollen indeholder høj grad af selvstændighed, beslutningskraft og diplomati i samarbejde med ekspertgrupper, leverandører, modtagere og øvrige interessenter.

Datanet til Signalprogrammet

Signalprogrammet, det største af sin slags i Europa, er i fuld gang med at erstatte det gamle signalanlæg på den danske jernbane med det europæiske jernbanetrafikstyringssystem ERTMS – en ny it-baseret signalteknologi. Der er tale om en totaludskiftning på hele jernbanen, hvilket gør Danmark til det første land, der implementerer ERTMS på nationalt plan.

Dette signalsystem skal understøttes af et sikkert og pålideligt datanet bestående af transmissions- og datanet som IP/MPLS, GSM, DWDM og Fibernet.

Du skal derfor begå dig nemt og forståeligt på engelsk – mundtligt såvel som skriftligt. Forståelse på dansk, mundtligt såvel som skriftligt, er en fordel.

Din primære arbejdsplads vil være i vores moderne hovedkontor i centrum af København tæt ved Dybbølsbro station.

Arbejdsområder

Som netværksarkitekt indgår du i udvikling og vedligeholdelse af strategiske tiltag som skal sikre en afstemt og ensartet tilgang til design- og udviklingsopgaver.

Du vil blive ansvarlig for at omsætte forretningsbehov fra resten af organisationen til standardiserede løsninger forankret i økonomiske og tekniske betragtninger.

I rollen som systemarkitekt håndterer du mange interessenter på forskellige niveauer, og du fungerer i rollen som formidler af tekniske forhold mellem programmet, driftsorganisation og leverandørerne – både under udviklingsfasen og i forbindelse med overdragelse til drift.

Dine typiske opgaver vil bl.a. være:

  • Du skaber og formidler overblik over de forskellige systemlandskaber i projekterne, som systemer, systemrelationer, servicekrav og data.
  • Du udvikler og vedligeholder strategi for systemlandskabet med fokus på forretningens behov, den økonomiske vurdering, tværgående afstemning, som understøtter et mål om standardisering af løsninger.
  • Du er bindeleddet mellem drift, forretning og leverandører i udvikling og forankring af nye tekniske behov og tiltag.
  • Du sikrer tværgående samarbejde og afstemning med øvrige interessenter

Dine kvalifikationer

Ideelt har du en videregående uddannelse (min. BSc) og erfaring med en bred vifte af tekniske systemløsninger indenfor Telekom.

Det forventes at du har erfaring med større komplekse projekter og har arbejdet med forretningsforståelse, implementering af arbejdsgange og processer. Ideelt set har du kendskab til IT/Telekom løsninger på jernbanen, men det er ikke et krav.

Som person evner du at skabe overblik, er inkluderende, arbejder selvstændigt og er opsøgende. Du har gode kommunikationsevner, gerne understøttet af stor gennemslagskraft. Du er udadvendt, har fokus på målet og kommer i mål med opgaverne.

Løn

Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Teamleder Ole Saunte på tlf nr. 41783851.

Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 14-12-2022


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.500 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job