IT-pro­jekt­le­der til udvikling og im­ple­men­te­ring af IT-løsninger


Har du erfaring med IT og projektledelse, og vil du være med til at drive projekter med værdiskabende IT-løsninger?

I Banedanmark søger vi en IT-projektleder, der kan håndtere komplekse IT-projekter med mange interessenter, behov og afhængigheder til andre dele af organisationen. Banedanmark har et stort fokus på standardisering, læring og dataopsamling, hvilket giver mulighed for at styre vores projekter bedre og nå i mål til aftalt tid, kvalitet og økonomi.

I stillingen som IT-projektleder bliver du ansat i teamet Dokumentation & Systemer, der består af en gruppe dedikerede og dygtige medarbejdere, der bl.a. har ansvaret for Anlægsdivisionens fildelingssystem, projekt- og porteføljesystem samt overdragelse af dokumentation ved projektafslutning. Teamet er placeret i område Styring & Compliance, der bærer præg af en dynamisk hverdag med mange strategiske initiativer og indsatser, der er sat i værk for at understøtte effektivisering, kvalitetssikring, velinformerede beslutninger og tværgående læring.

Arbejdsstedet ligger i København i vores hovedkontor ved Kalvebod Brygge, som er nemt tilgængeligt, hvad end du er i bil, med tog eller på cykel.

Forståelse for IT-løsninger og solide kommunikationsevner

Som projektleder får du ansvaret for større IT-projekter, der inkluderer udvikling og implementering af nye IT-løsninger eller opgradering af eksisterende. Det er vigtigt, at du kan sætte dig ind i IT-løsningerne og forstå på et overordnet niveau hvordan de opbygges, herunder de værktøjer der anvendes til udviklingen, så du kan sikre klare kravspecifikationer, udfordre interne og eksterne udviklere samt spotte risici i løsningerne og initiere mitigerende handlinger.

Du vil få ansvaret for at afholde styregruppemøder og udarbejde indstillinger, så det er desuden vigtigt, at du har solide kommunikationsevner og formår at tage styring og sætte retning – især når du står over for kollegaer med flere stjerne på skuldrene end dig.

Derudover indebærer stillingen samarbejde med mange områder på tværs af Banedanmark, hvorfor evnen til at opbygge gode relationer, samarbejde med forskellige fagligheder samt være bindeled og koordinator mellem mange interessenter af stor betydning.

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende - du kan f.eks. have en IT-uddannelse, en uddannelse inden for kommunikation eller have en kontorbaggrund. Til gengæld ser vi gerne, at du:

  • Har erfaring med ledelse af IT-projekter
  • Har let ved at sætte dig ind i nye IT-værktøjer
  • Har erfaring med SharePoint Online, Project Online, PowerAutomate, Power BI og PowerApps eller let kan sætte dig ind i systemerne
  • Er god til at formidle teknisk viden på en forståelig og håndgribelig måde
  • Er god til at tage initiativ, sætte retning og udfordre antagelser
  • Har en struktureret arbejdstilgang
  • Kan bevare overblikket og roen i en dynamisk organisation med mange interessenter og høje ambitioner.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.  

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Jesper Bjerring Ellegård. For at søge stillingen klikker du på ”Ansøg” og følger instruktionerne. Vi afholder løbende samtaler.

Ansøgningsfrist: 16-12-2022.

Kontakt

Jesper Bjerring Ellegård
Fg. teamleder
jbeg@bane.dk
25183282


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.500 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job