Teknisk sy­stem­e­jer med kendskab til SAP


Drift, udvikling og vedligeholdelse af politiets applikationer er af stor betydning for udførelsen af alle vores samfundsmæssige opgaver. Du gør en forskel for hver eneste medarbejder i politiet, når du sikrer, at deres arbejdsredskaber fungerer og bedst muligt understøtter deres arbejde. Således bidrager du i dette job som et vigtigt led i den samlede politimæssige indsats.

Teknisk systemejer til IT-drift af politiets administrative applikationer

Rigspolitiets Koncern IT søger en teknisk systemejer til politiets administrative applikationer, som har et solidt kendskab til SAP og de moduler der relaterer sig til HR og Logistik.

Konkret søger vi en person med kompetencer inden for SAP PT (arbejdstidsområdet) som skal bistå i den almindelige drift på området, deltage i ændringshåndtering, udvikling og test inden for alle SAP PT delområder:

 • Bemandingsplanlægning/tjenesteplanlægning
 • Administration
 • Arbejdstidsskema og hertil hørende underfunktioner

For at løse opgaven er det vigtigt at have indgående kendskab til alle almindelige relationer, der anvendes og nyttiggøres mellem SAP Organisation (OM), Personale-, løn- og refusionsområdet (PA), Arbejdstidsområdet (PT), så det sikres, at alle tekniske og forretningsmæssige processer understøttes og fungerer korrekt.

Som teknisk systemejer af Politiets personaleinformationssystem baseret på SAP, vil du få ansvaret for samarbejdet med forretningen samt kommunikation til intern og ekstern leverandører via periodiske forretnings- og leverandørmøder, du vil dagligt yde 2nd og 3rd level support til brugerne, samt holder styr på økonomien omkring systemet, og sikre at kvaliteten til brugerne til stadighed er i overensstemmelse med det aftalte.

Opgaven som teknisk systemejer for politiets personaleinformationssystem indbefatter bl.a. følgende:

 • sikre stabil og sikker drift af systemet
 • bistå i fejlfinding og rettelser
 • beregne og kvalitetssikre nye tidsløsninger inden de ibrugtages
 • medvirke til at etablere nye beregningsregler til særlige begivenheder
 • bidrage til datagrundlag for BI
 • yde støtte til at dansk Politis forretningsgange systemunderstøttes på personale- og lønområdet.
 • bistå forretningen i udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser i.f.m. afsluttede projekter

I Administrative Applikationer, som er en del af Center for Drift i Rigspolitiets Koncern IT, er vi 23 medarbejdere med såvel politi- som it-faglig baggrund. I vores team har vi godt humør, vi brænder for vores arbejde og værdsætter tæt faglig sparring.

Hvem er du?

Vi forventer du grundlæggende har en god it-forståelse og et solidt kendskab til SAP, samt har kendskab til arbejdet i spændingsfeltet mellem forretning og IT. Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse eller erfaring, hvor du har opnået stærke analytiske og metodiske kompetencer.

Som person har du et stort drive i din opgaveløsning, hvor du tør stå fast, når det kræves, og udviser fleksibilitet når dette er nødvendigt for at nå målet. Du formår at skabe gode relationer i et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor du kommunikerer og samarbejder på tværs af faggrupper. Du arbejder selvstændigt og er god til at planlægge og prioritere dine opgaver, og du sparrer aktivt med dine kolleger, når det er nødvendigt. I rollen som teknisk systemejer er det vigtigt at du kan tage ejerskab og skabe fremdrift i dine opgaver, i en travl, alsidig og udfordrende hverdag.

Det vil være en fordel men ikke et krav for at søge stillingen, at du har kendskab til:

 • at udvikle periodearbejdstidsplaner(regler) og dagsarbejdstidsplaner
 • personaleplanlægning
 • arbejdstidsreglerne
 • tjenesteplanlægningskonceptet

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand i Politiet, kan du bevare din ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Kim Senger på tlf. 2286 0532. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 7. december 2022.

Gem job

Rigspolitiet
Publiceret: 28. november 2022

Arbejdssted

Location Hvidovre